Ugrás a tartalomhoz

Francia diplomáciai iratok 2. Trianon 1919.1920

Ádám Magda, Ormos Mária, Barabás József (translator) (2007)

Révai Digitális Kiadó

Francia diplomáciai iratok 2.

Francia diplomáciai iratok 2.

Ádám, Magda

Ormos, Mária

2007


Tartalom

Előszó
1. Áttekintés
2. Iratok
1919. augusztus
FOCH MARSALL, A SZÖVETSÉGES HADSEREGEK FŐPARANCSNOKA CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
ALLIZÉ BÉCSI FRANCIA FŐMEGBÍZOTT PICHON KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUI ÉS FOCH MARSALL MEGBESZÉLÉSÉRŐL
TOURNADRE TÁBORNOK,A BÁNSÁGI MEGSZÁLLÁSI ÖVEZET PARANCSNOKADe Lobit TÁBORNOKNAK, A MAGYARORSZÁGIHADSEREG PARANCSNOKÁNAK
FRANCHET D'ESPEREY TÁBORNOK, A SZÖVETSÉGESKELETI HADSEREGEK FŐPARANCSNOKA CLEMENCEAU FRANCIAMINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, HOOVER, MACUI ÉS FOCH MARSALL MEGBESZÉLÉSÉRŐL
A BÉKEKONFERENCIA A ROMÁN KORMÁNYNAK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUIFOCH MARSALL ÉS WEYGAND TÁBORNOK MEGBESZÉLÉSÉRŐL
A BÉKEKONFERENCIA A MAGYAR, A ROMÁN ÉS A SZERB-HORVÁT- SZLOVÉN KORMÁNYNAK
A H.D. 25. SZ. FÖLJEGYZÉS "B" MELLÉKLETE . A. LOGAN WALLACE EZREDESNEK
CLEMENCEAU, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKE A ROMÁN KORMÁNYNAK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, TARDIEU ÉS MACUI MEGBESZÉLÉSÉRŐL
CLEMENCEAU, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKE SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVETNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUI, NORMAN ÉS WEYGAND TÁBORNOK MEGBESZÉLÉSÉRŐL
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, TITTONI ÉS MACUI MEGBESZÉLÉSÉRŐL
BENEŠ, A CSEH-SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTERE CLEMENCEAU-NAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
H. CAMBON BUKARESTI FRANCIA ÜGYVIVŐ PICHON FRANCIA KÜLÜGY-MINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, PH.BERTHELOT ÉS MACUI MEGBESZÉLÉSÉRŐL
PICHON, FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVETNEK
PAŠIÆ, A BÉKEKONFERENCIÁN RÉSZT VEVŐ SZERB-HORVÁT-SZLOVÉNKÜLDÖTTSÉG VEZETŐJE CLEMENCEAU-NAK, A BÉKEKONFERENCIAELNÖKÉNEK
PÉTIN TÁBORNOK, BUKARESTI FRANCIA KATONAI ATTASÉ FRANCHETD'ESPEREY TÁBORNOKNAK, A KELETI SZÖVETSÉGES HADSEREGEKFŐPARANCSNOKÁNAK
GRAZIANI TÁBORNOK, A FRANCIA DUNAI HADSEREG PARANCSNOKA,A BUDAPESTI SZÖVETSÉGES KATONAI BIZOTTSÁG TAGJACLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEKÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK, VALAMINT FOCH MARSALLNAK,A SZÖVETSÉGES HADSEREGEK FŐPARANCSNOKÁNAK
BARRÈRE RÓMAI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIAKÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI ÉS MACUI MEGBESZÉLÉSÉRŐL
POLK, AMERIKAI MEGBÍZOTT CLEMENCEAU-NAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS HADÜGYMINISZTER SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVETNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUI,LOUCHEUR, WEYGAND TÁBORNOK ÉS SACKVILLE-WEST TÁBORNOKMEGBESZÉLÉSÉRŐL
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUI ÉS LOUCHEUR MEGBESZÉLÉSÉRŐL
1919. szeptember
JELENTÉS GRAZIANI TÁBORNOK MISSZIÓJÁRÓL
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, BALFOUR, PICHON, POLK, TITTONI, MACUI ÉS PH. BERTHELOT MEGBESZÉLÉSÉRŐL
PELLÉ TÁBORNOK, A PRÁGAI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, LLOYD GEORGE, POLK, TITTONI ÉS MACUI MEGBESZÉLÉSÉRŐL
ALLIZÉ BÉCSI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK
SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK
JUSSERAND, FRANCIAORSZÁG WASHINGTONI NAGYKÖVETE PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK
PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVETNEK
SIR GEORGE CLERK MEMORANDUMA
SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS PICHON, POLK, SIR EYRE CROWE, SCIALOJA, MACUI ÉS PH. BERTHELOT MEGBESZÉLÉSÉRŐL
PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVETNEK
1919. október
ALLIZÉ BÉCSI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK1
A SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVETNEK KÜLDENDŐ TÁVIRAT TERVEZETE
PELLÉ TÁBORNOK, A PRÁGAI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
PAŠIĆ, A SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KÜLDÖTTSÉG VEZETŐJE CLEMENCEAU-NAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
SIR GEORGE CLERK, A LEGFELSŐBB TANÁCS BUDAPESTI KÜLÖNLEGESKÉPVISELŐJE A LEGFELSŐBB TANÁCSNAK
SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVET PICHON FRANCIA KÜLÜGY-MINISZTERNEK
1919. november
FÖLJEGYZÉS PICHON, POLK, SIR EYRE CROWE, SCIALOJA, MACUI ÉS PH. BERTHELOT MEGBESZÉLÉSÉRŐL
A LEGFELSŐBB TANÁCS SIR GEORGE CLERKNEK, A LEGFELSŐBB TANÁCS BUDAPESTI KÜLÖNLEGES KÉPVISELŐJÉNEK
FÖLJEGYZÉS PICHON, SIR EYRE CROWE, POLK, MACUI, DE MARTINO, DE SAINT-QUENTIN ÉS PH. BERTHELOT MEGBESZÉLÉSÉRŐL
SIR GEORGE CLERK, A LEGFELSŐBB TANÁCS BUDAPESTI KÜLÖNLEGESKÉPVISELŐJE A LEGFELSŐBB TANÁCSNAK
PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTER CLÉMENT-SIMON PRÁGAI FRANCIA KÖVETNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, SIR EYRE CROWE, POLK, MACUI, PH. BERTHELOT, DE MARTINO ÉS WEYGAND TÁBORNOK MEGBESZÉLÉSÉRŐL
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, SIR EYRE CROWE, POLK, MACUI, PH. BERTHELOT ÉS DE MARTINO MEGBESZÉLÉSÉRŐL
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓVEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEKÉS HADÜGYMINISZTERNEK
SIR GEORGE CLERK, A LEGFELSŐBB TANÁCS BUDAPESTI KÜLÖNLEGESKÉPVISELŐJE A LEGFELSŐBB TANÁCSNAK
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
PH. BERTHELOT, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAIOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE H. CAMBONBUKARESTI FRANCIA ÜGYVIVŐNEK, BARRÈRE RÓMAI FRANCIANAGYKÖVETNEK ÉS P. CAMBON LONDONI FRANCIA NAGYKÖVETNEK
SIR GEORGE CLERK, A LEGFELSŐBB TANÁCS BUDAPESTI KÜLÖNLEGES KÉPVISELŐJE CLEMENCEAU-NAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
PH. BERTHELOT, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OSZTÁLYVEZETŐJE P. CAMBON LONDONI FRANCIA NAGYKÖVETNEK, BARRÈRE RÓMAI FRANCIA NAGYKÖVETNEK ÉS SAINT-AULAIRE BUKARESTI FRANCIA KÖVETNEK
CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖK, HADÜGYMINISZTER ÉS A KÜLÜGYEK IDEIGLENES INTÉZÉSÉVEL MEGBÍZOTT MINISZTER H. CAMBON BUKARESTI FRANCIA ÜGYVIVŐNEK
1919. december
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, SIR EYRE CROWE, POLK, MACUI, PH. BERTHELOT, SIR GEORGE CLERK ÉS DE MARTINO MEGBESZÉLÉSÉRŐL
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE HALLIER TÁBORNOKNAK, A BÉCSI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJÉNEK
CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS HADÜGYMINISZTER GRENARD BELGRÁDI FRANCIA ÜGYVIVŐNEK
PELLÉ TÁBORNOK, A PRÁGAI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS HADÜGYMINISZTERNEK
1920. január
PH. BERTHELOT, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERSKEDELMI ÜGYEINEK IGAZGATÓJA AZ EURÓPAI FRANCIA KÖVETEKNEK
BENEŠ, CSEHSZLOVÁKIA KÜLÜGYMINISZTERE OSUSKY PÁRIZSI CSEHSZLOVÁK KÖVETNEK
A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG MELLÉ RENDELT HENRY-FÉLE ÖSSZEKÖTŐ CSOPORT JELENTÉSE A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRSÁGÁNAK
GRENARD BELGRÁDI FRANCIA ÜGYVIVŐ PICHON FRANCIA KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS CLEMENCEAU, LLOYD GEORGE, LORD CURZON, BONAR LAW, PICHON, HUGH WALLACE, NITTI, MACUI ÉS APPONYI GRÓF MEGBESZÉLÉSÉRŐL
PAŠIĆ, A SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLYSÁG KÜLDÖTTSÉGÉNEK ELNÖKE CLEMENCEAU-NAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI FRANCIA KATONAI MISSZIÓ VEZETŐJE CLEMENCEAU FRANCIA HADÜGYMINISZTERNEK
CLINCHANT BERNI FRANCIA ÜGYVIVŐ MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
MILLERAND, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKE A BUDAPESTI SZÖVETSÉGES KATONAI BIZOTTSÁGNAK
MILLERAND, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKE A BUDAPESTI SZÖVETSÉGES KATONAI BIZOTTSÁGNAK
1920. február
CLÉMENT-SIMON PRÁGAI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
PRALON MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
1920. március
FÖLJEGYZÉS LLOYD GEORGE, LORD CURZON, LEEPER, VANSITTART, FORBES ADAM, KERR, P. CAMBON, PH. BERTHELOT, KAMMERER, NITTI, SCIALOJA, IMPERIALI MÁRKI, GALLI, NOGARA ÉS ASCALIO COLONNA HERCEG MEGBESZÉLÉSÉRÓL
FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A MONARCHIA AUSZTRIAI VISSZAÁLLÍTÁSÁT CÉLZÓ TÁRGYALÁSOK
NÉVTELEN FÖLJEGYZÉS A MAGYAR KÜLDÖTTSÉGNEK ÁTNYÚJTOTT BÉKESZERZŐDÉSRŐL
PH. BERTEHLOT, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEINEK IGAZGATÓJA MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A BÉKEKONFERENCIÁN RÉSZT VEVŐ ROMÁN KÜLDÖTTSÉG DUTASTÁNAK, A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRÁNAK
A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRSÁGA A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÓSÁGÁNAK
CANTACUZINO, A ROMÁN KÜLDÖTTSÉG TAGJA, PAŠIĆ, A SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLYSÁG KÜLDÖTTSÉGÉNEK ELNÖKE ÉS OSUSKY, A CSEHSZLOVÁK KÜLDÖTTSÉG TAGJA MILLERANDNAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
PH. BERTHELOT, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEINEK IGAZGATÓJA MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
P. CAMBON LONDONI FRANCIA NAGYKÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS A SZÖVETSÉGES NAGYKÖVETEK ÉS KÜLÜGYMINISZTEREK MEGBESZÉLÉSÉRŐL
HALMOS PALÉOLOGUE-NAK, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FŐTITKÁRÁNAK
FÖLJEGYZÉS PALÉOLOGUE-NAK, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FŐTITKÁTÁRÁNAK GHIKA PÁRIZSI ROMÁN KÖVETTEL FOLYTATOTT MEGBESZÉLÉSÉRŐL
FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRSÁGA A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÓSÁGÁNAK
FÖLJEGYZÉS A MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN FOLYTATOTT ANGOL ÉS OLASZ POLITIKÁRÓL
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTER A LONDONI, RÓMAI ÉS WASHINGTONI FRANCIA NAGYKÖVETNEK
1920. április
FÖLJEGYZÉS
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRSÁGA A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÓSÁGÁNAK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
GRAZIANI TÁBORNOK, A BUDAPESTI SZÖVETSÉGES KATONAI BIZOTTSÁG VEZETŐJE LEFÈVRE FRANCIA HADÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
SAINT-AULAIRE MADRIDI FRANCIA NAGYKÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A BÉKEKONFERENCIA FŐTITKÁRSÁGA A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÓSÁGÁNAK
HATÁROZAT - VÁLASZ A MAGYAR ELLENJAVASLATOKRA
FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A HALMOS ÉS PALÉOLOGUE, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FŐTITKÁRA KÖZÖTTI MEGBESZÉLÉS ÖSSZEFOGLALÁSA
HALMOS PALÉOLOGUE-NAK, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FŐTITKÁRÁNAK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
1920. május
HALMOS ÉS PATEK LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER TÁRGYALÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
A SZÖVETSÉGES ÉS TÁRSULT HATALMAK KÍSÉRŐLEVELE APPONYI GRÓFNAK, A MAGYAR KÜLDÖTTSÉG ELNÖKÉNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A BENEŠ CSEHSZLOVÁK KÜLÜGYMINISZTER ÉS LAROCHE, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI ALIGAZGATÓJA KÖZÖTTI MEGBESZÉLÉS ÖSSZEFOGLALÁSA
FÖLJEGYZÉS A MAGYARORSZÁG, OLASZORSZÁG ÉS ROMÁNIA KÖZÖTTI MEGBESZÉLÉSRŐL
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
A BUDAPESTI SZÖVETSÉGES KATONAI BIZOTTSÁG A NAGYKÖVETEK TANÁCSÁNAK
MILLERAND, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKE PRAZNOVSZKYNAK, A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG FŐTITKÁRÁNAK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
PRAZNOVSZKY, A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG FŐTITKÁRA MILLERANDNAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
SIMONYI-SEMADAM MAGYAR MINISZTERELNÖK SAINT-SAUVEURNEK, AZ UNION EUROPÉENNE INDUSTRIELLE ELNÖKÉNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
1920. június
MILLERAND, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKE BETHLENNEK ÉS CSÁKYNAK, A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG TAGJAINAK, VALAMINT HALMOSNAK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTER FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOSNAK
A SCHNEIDER ÉS TSA, A BANQUE DE L'UNION PARISIENNE ÉS A BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERANDFRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZ- TERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS A BUDAPESTI KIKÖTŐVEL KAPCSOLATOSMUNKÁLATOKRÓL
A PÉCSI SZÉNBÁNYÁSZOK SZAKSZERVEZETE ÉS A PÉCSI ÁLTALÁNOS
CSÁKY, A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG TAGJA SCHNEIDERNEK,A BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS-NAK, A BANQUE DE L'UNIONPARISIENNE-NEK ÉS A JACQUES GUNZBURG ÉS TÁRSÁNAK
FONTENAY BELGRÁDI FRANCIA KÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTER FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOSNAK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTERFOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOSNAK
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTER A FRANCIA NAGYKÖVETEKNEK, KÖVETEKNEK ÉS ÜGYVIVŐKNEK
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTER A FRANCIA NAGYKÖVETEKNEK ÉS KÖVETEKNEK
A SZERB-HORVÁT-SZLOVÉN KIRÁLYSÁG KÜLDÖTTSÉGE MILLERANDNAK, A BÉKEKONFERENCIA ELNÖKÉNEK
CSÁKYNAK, A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG TAGJÁNAK FÖLJEGYZÉSE A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FŐTITKÁRA, PALÉOLOGUE RÉSZÉRE
LAROCHE-NAK, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI ALIGAZGA-TÓJÁNAK CSÁKY EMLÉKIRATÁVAL KAPCSOLATOS FÖLJEGYZÉSE
FÖLJEGYZÉS LAROCHE-NAK, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUMEURÓPAI ALIGAZGATÓJÁNAK, CSÁKYNAK, A MAGYARBÉKEKÜLDÖTTSÉG TAGJÁNAK ÉS HALMOSNAK A MEGBESZÉLÉSÉRŐL
CAMBON LONDONI FRANCIA NAGYKÖVET MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
FÖLJEGYZÉS LAROCHE-NAK, A FRANCIA KÜLÜGYMINISZTÉRIUMEURÓPAI ALIGAZGATÓJÁNAK ÉS PRAZNOVSZKYNAK,A MAGYAR BÉKEKÜLDÖTTSÉG FŐTITKÁRÁNAK A MEGBESZÉLÉSÉRŐL
FOUCHET BUDAPESTI FRANCIA FŐBIZTOS MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖKNEK ÉS KÜLÜGYMINISZTERNEK
MILLERAND FRANCIA MINISZTERELNÖK ÉS KÜLÜGYMINISZTER CAMBON LONDONI FRANCIA NAGYKÖVETNEK
A. Térképek
B. Névmutató
Ágoston Péter
Albert főherceg (Albrecht Ferenc József)
Albrecht Ferenc József Károly
Andrássy Gyula ifj.
Antonescu, Ion
Apáthy István
Apponyi Albert
Averescu, Alexander
Avezzana, Romano Camillo
Balfour, Arthur James
Baloghy György
Bandholtz, Harry Hill
Bárczy István
Bánffy Miklós
Barrère, Camille
Bartha Albert
Barthou, Louis
Batthyányi Tivadar
Bédy-Schwimmer Róza
Belitska Sándor
Beneš, Eduard
Berinkey Dénes
Berchtold, Leopold, gróf
Berthelot, Henri
Berthelot, Philippe
Bethlen István
Bismarck, Otto von
Bleyer Jakab
Bliss, Tasker Howard
Bolgár Elek
Bonar Law, Andrew
Bonin-Longare, Lelio
Bonsal, Stephen
Böhm Vilmos
Buxton, Noel Edward
Brătianu, Ion I. C.
Brockdorff-Rantzau, Ulrich von
Buchanan, George
Burián István
Cambon, Jules-Martin
Cambon, Pierre-Paul
Castagneto, Gaetano Caracciolo
Cavallero, Ugo
Cecil, Robert, 1st Viscount Cecil of Chelwood
Chelard, Raoul
Christescu, Constantin
Clemenceau, Georges Benjamin
Clerk, George Russel
Coandă, Constantin
Contarini, Salvatore
Coolidge, Archibald Cary
Crespi, Silvio
Crowe, Sir Eyre
Curzon, George
Cvijić, Jovan
Csáky Imre
Csekonics Iván
Csilléry András
Czernin, Ottokar
Daniélou, Charles
Day, Clive
De Martino, Giacomo
De Martonne, Emmanuel
Diaz, Armando
Domony Móric
Domvile, Sir Barry Edward
Drăghicescu, Dumitru
Dulles, John Foster
Dutasta, Paul-Arnaud
Emich Gusztáv
Erzsébet
Ferdinánd, I. Hohenzollern
Ferenc Ferdinánd
Ferenc József, I.
Ferrario, Carlo Antonio
Foch, Ferdinand
Fouchet, Maurice
Franchet d'Esperey, Louis
Friedrich István
Frigyes, Mária Albrecht
Furness, Marmaduke
Garami Ernő
Garbai Sándor
Goldis, Vasile
Gonda Béla
Gömbös Gyula
Gratz Gusztáv
Grünn János
Gunarisz, Demetriosz
György, V.
Habsburg(ok)
Habsburg József lásd József, Habsburg főherceg
Habsburg Károly lásd Károly, IV.
Hainisch, Michael
Haller István
Hallier, André
Hamelin, Jules-Camille
Hardinge, Charles
Haubrich József
Hegyeshalmy Lajos
Heinrich Ferenc
Héjjas Iván
Henrys, Paul Prosper
Herbette, Jean
Hermitte, Louis
Herrmann Miksa
Hevesi Gyula
Hindenburg, Paul von
Hlinka, Andrej
Hodža, Milan
Hohenzollernek
Holban, román tábornok
Hohler, Thomas Beaumont
Hoover, Herbert Clark
Horthy Miklós
Huszár Károly
Ionescu, Take
István, Szent I.
Jászi Oszkár
Jirásek, Alois
József, Habsburg
Juriga Nándor (Ferdinánd)
Jusserand, Jean-Jules
Kalina, Antonín
Kánya Kálmán
Karagyorgyevics
Károly, IV.
Károly, III.
Károlyi Gyula
Károlyi Mihály
Kerenszkij, Alekszandr Fjodorovics
Kerr, Philip, 11th Marquess of Lothian
Khuen-Héderváry Sándor
Klofáč, Václav
Korányi Frigyes
Kornfeld Móric, báró
Kossuth Lajos
Kramař, Karel
Kratochwill Károly
Kun Béla
Kunfi Zsigmond
Kybal, Vlastimil
Ladik Gusztáv
Landler Jenő
Láng Boldizsár
Lansing, Robert
Laroche, Jules
Lefèvre, André Joseph
Lehár Antal
Lenin, Vlagyimir Iljics
Le Rond, Henri
Lévai Oszkár
Leygues, Georges
Linder Béla
Lindley, Sir Francis Oswald
Lipót, II.
Lloyd George, David
Loucheur, Louis
Lovászy Márton
Mackensen, August von
Maniu, Iuliu
Mantoux, Paul
Marek, Ferdinand
Mária
Mária Terézia
Marinovich Jenő
Markovič, Rudolf
Martin-Franklin, Alberto
Masaryk, Tomaš Garrigue
Mayer János
Mayr, Michael
Mikes János
Millerand, Alexandre
Mišić, Živojin
Mittelhauser, Eugène
Monzie, Anatole de
Moşoiu, Traian
Nádosy Imre
Nagy Pál
Napóleon, I., Bonaparte
Nemes Albert
Nicolson, Sir Harold George
Ninčić, Momčilo
Nitti, Francesco
Normann gróf
Noske, Gustav
Obrenović, Miloš
Oláh Dániel
Orlando, Vittorio Emanuele
Ostenburg Gyula
Osuský, Štefán
Ottó
Paléologue, Maurice
Pašić, Nikola
Patek, Stanislaw
Peidl Gyula
Pellé, Maurice
Perényi Zsigmond
Pešić, Petar
Pichon, Stephen
Piłsudski, Józef
Pogány József
Poincaré, Raymond
Polk, Frank Lyon
Pór Ernő
Presan, Constantin (Prezan)
Prónay Pál
Rákóczi Ferenc
Rakovszky István
Reclus, Élisée
Renaudel, Pierre
Renner, Karl
Romanelli, Guido
Romanovok
Róth Ottó
Rubinek Gyula
Salvago-Raggi, Giuseppe
Sándor I.
Schnetzer Ferenc
Schober, Johannes
Scialoja, Vittorio
Semsey László
Seydoux, Jacques
Seymour, Charles
Sforza, Carlo
Sigray Antal
Simonyi-Semadam Sándor
Skirmunt, Konstanty
Smuts, Jan Christiaan
Somssich József
Sonnino, Sidney
Soós Károly
Sréter István
Szabó István (Nagyatádi Szabó)
Szabó István (Sokorópátkai Szabó)
Szapáry László
Tahy László
Tánczos Gábor
Tardieu, André
Teleki Pál
Tisza István
Tittoni, Tommaso
Tomasi della Torretta, Pietro
Trockij, Lev Davidovics
Troubridge, Sir Ernest Charles
Trumbić, Ante
Tusar, Vlastimi
Ullmann Adolf
Vaida-Voevod, Alexandru
Vaitoianu, Artur
Vansittart, Sir Robert
Vass József
Vázsonyi Vilmos
Venizelosz, Eleftheriosz
Vesnić, Milenko
Viktor Emanuel. III.
Vilmos, II., Hohenzollern
Vrangel, Pjotr Nyikolajevics
Wekerle Sándor
Weygand, Maxime
Wilson, Thomas Woodrow
Windischgrätz Lajos
Wirth, Joseph
Wittelsbach
Wlassich Gyula
Zerkovitz Emil
Zita