Ugrás a tartalomhoz

Impulzív jelenségek modelljei

Karsai János

Typotex

A speciális programcsomagok

A speciális programcsomagok

A könyvben használt, az elektronikus melléklettel együtt letölthető speciális programcsomagok tartalmát ismertetjük az alábbiakban.

A programcsomagok betöltése

Az alábbi program lefuttatása szükséges a könyvben levő Mathematica programok futtatása előtt. A programcsomagokat másoljuk a munkamappa package almappájába.


     SetDirectory[
     "FileName"/.NotebookInformation[EvaluationNotebook[]]/.
     FrontEnd`FileName[d_List,nam_,___]:›ToFileName[d]];


     $DefaultFont={"Times",10};
     ///<//////<///"impulse-init.m"
     ///<//////<///"Calculus`DiracDelta`"

A programcsomagok tartalma

  • Az impulse-init.m file tartalma

!!impulse-init.m

!! impulse-init.m


///<//////<///Graphics`PlotField`
     ///<//////<///Graphics`PlotField3D`
     ///<//////<///Graphics`ParametricPlot3D`
     ///<//////</// Graphics`ContourPlot3D`
     ///<//////</// Graphics`ImplicitPlot`
     ///<//////</// Graphics`Arrow`
     ///<//////<///"package\\Idesolve.m"
     ///<//////<///"package\\IdeRKsolve.m"
     ///<//////<///"package\\odesolve.m"
     ///<//////<///"package\\Phase2D.m"
     ///<//////<///"package\\impulseplot.m"
     ///<//////<///"package\\special.m"

  • Differenciálegyenletek megoldása: ODESolve programcsomag

ODEGen[vec,var]

Differenciálegyenlet készítése iránymezőből a Dsolve számára

ICGen[IC,t0,var]

Kezdetiérték-egyenletek készítése adatokból a Dsolve számára

FGen[var,t]

Függvény készítése változókból

ODEICGen[vec,IC,t0,var]

Kezdetiérték-probléma készítése a DSolve számára

ODESolve[xdot,var,IC,{t,t0,T},opt]

Közönséges differenciálegyenlet megoldása több kezdeti feltétellel

  • Impulzív rendszerek rögzített pillanatokban ható impulzusokkal: IDESolve programcsomag

IDESolve[xdot,var,tn,Imp,IC,{t,t0,T},opt]

Impulzív rendszer megoldása rögzített pillanatokban ható impulzusokkal

  • Általános impulzív rendszerek: IDESolve programcsomag

IDERKSolve[xdot,Impulse,var,IC,{t,t0,t1,dt}]

Általános impulzív rendszer megoldása

  • Impulzusok ábrázolása: ImpulsePlot programcsomag

PlotFixedImpulseField[Imp,tn,NN,{x,x0,x1,dx},opt]

Skaláris I(t_i,x)

I ? ( t i , x ) impulzusmező ábrázolása a {t,x} { t , x } koordinátarendszerben

AnimateImpulse[Imp,tn,NN,{x,x0,x1},opt]

Skaláris impulzus-leképezés animációja a tn lista elemei szerint

StackImpulse[Imp,tn,NN,{x,x0,x1},opt]

Skaláris impulzus-leképezés ábrázolása a {t_i,x–0,x+0}

{ t i , x - 0 , x + 0 } rendszerben

ContourFieldPlot2D[surf,fld,{x,x0,x1},{y,y0,y1},{ContourOpt,FieldOpt,ShowOpt}]

Az fld mező surf=0

surf = 0 szintvonalból induló elemeinek ábrázolása

PlotFixedImpulseField3D[Imp,tn,NN,{x,x0,x1,dx},{y,y0,y1,dy},opt]

Síkbeli I(t_i,x,y)

I ? ( t i , x , y ) impulzusmező ábrázolása a {t,x,y} { t , x , y } koordinátarendszerben

JumpPlot[SS,II,{t,t0,t1},{x,x0,x1},opt]

Az SS=0 és az II impulzussal transzformált görbe képe a {t,x}

{ t , x } rendszerben

JumpPlot3D[SS,II,{t,t0,t1},{x,x0,x1},{y,y0,y1},opt]

Az SS=0 és az II impulzussal transzformált felület képe a {t,x,y}

{ t , x , y } rendszerben

AutonomousJumpPlot2D[SS,II,{x,x0,x1},{y,y0,y1},opt]

Az SS=0 görbére ható II impulzusok ábrázolása az {x,y}

{ x , y } rendszerben

AutonomousJumpPlot3D[SS,II,{x,x0,x1},{y,y0,y1},opt]

Az SS=0 felületre ható II impulzusok ábrázolása a {x,y,z}

{ x , y , z } rendszerben

  • Megoldások és trajektóriák ábrázolása: Phase2D programcsomag

ParametricPlotColor[xy,{t,t0,t1},opt]

Színes ParametricPlot

PhasePlot[Traj,{t,t0,t1},par], PhasePlotBW[Traj,{t,t0,t1},par]

Síkbeli paraméteres görbecsalád színes (egyszínű) ábrázolása

ListPhasePlot[sol,lineopt,opt]

{{{t,x,y}...},...}

{ { { t , x , y } ... } , ... } alakban adott síkbeli paraméteres görbecsalád ábrázolása

PhaseMap[Traj,{t,t1},lineopt,opt]

Síkbeli paraméteres görbecsalád fázisképe a t1

t1 pillanatban

PhaseMap[Traj,{t,t0,t1,dt},opt]

Síkbeli paraméteres görbecsalád fázisképe a {t0,t1}

{ t0 , t1 } intervallumon

PhaseMapImp[Traj,{t,t1},lineopt,opt]

Impulzív trajektóriacsalád fázisképe a t1–0

t1 - 0 és t1+0 t1 + 0 pillanatokban

PhaseMapImp[Traj,{t,tn},lineopt,opt]

Impulzív trajektóriacsalád fázisképe a tn

tn lista elemeiben, balról és jobbról

ListPhaseMap[Traj,{t,t1},opt]

{{{t,x,y}...},...}

{ { { t , x , y } ... } , ... } alakban adott görbecsalád fázisképe a t1 pillanatban

ListPhaseMap[Traj,{t,t0,t1,dt},opt]

{{{t,x,y}...},...}

{ { { t , x , y } ... } , ... } alakban adott görbecsalád fázisképei a {t0,t1} intervallumon

SolCoordPlot[Traj,{t,t0,T},Icoord,opt]

Paraméteres görbecsalád adott koordinátájának ábrázolása

SolPlot[Traj,{t,t0,T},label,opt]

Paraméteres görbecsalád koordinátáinak ábrázolása grafikus tömbben

ListSolPlot[sol,Label,opt]

{{{t,x,y}...},...}

{ { { t , x , y } ... } , ... } alakban adott görbecsalád koordinátái grafikus tömbben

SolPlot3D[Traj,{t,t0,T},opt], SolPlot3DBW[Traj,{t,t0,T},opt]

{t,Traj}

{ t , Traj } görbék színes (egyszínű) ábrázolása a 3D térben

ListSolPlot3D[sol,lineparm,opt]

{{{t,x,y}...}, ...}

{ { { t , x , y } ... } , ... } alakban adott paraméteres görbecsalád képe a 3D térben

PhaseVol[Traj,{t,t1},lineopt,opt]

A {t,Traj} paraméteres görbecsalád fázisképe a t1

t1 pillanatban

PhaseVol[Traj,{t,t0,t1,dt},lineopt,opt], PhaseVolBW[Traj,{t,t0,t1,dt},lineopt,opt]

A {t,Traj} paraméteres görbecsalád fázisképei a [t0,t1]

[ t0 , t1 ] intervallumon

PhaseVolImp[Traj,{t,t1},lineopt,opt]

Impulzív {t,Traj} görbecsalád fázisképei a t1–0

t1 - 0 és t1+0 t1 + 0 pillanatokban

PhaseVolImp[Traj,{t,tn},lineopt,opt], PhaseVolImpBW[Traj,{t,tn},lineopt,opt]

Impulzív {t,Traj} görbecsalád fázisképei a tn

tn lista elemeiben balról és jobbról

PlotContourLine3D[f,{x,x0,x1},{y,y0,y1},{t,t0,t1,dt},opt]

Az f:R^2›R

f : R 2 R függvény szintvonalainak rajzolása R^3 R 3 -ban t=konst. t = konst . síkokban

  • Egyéb függvények: Spcecial.m csomag

JMf[f,var]

Az f:R^n›R^m

f : R n R m függvény derivált mátrixa a var?R^k var ? R k változók szerint

Tracef[Mf]

Az Mf

Mf mátrix nyoma

Coordinate[data,{n,m}]

Az {{x1,x2,...}, ...}

{ { x1 , x2 , ... } , ... } listából {{xn,xm}, ...} { { xn , xm } , ... } vetület kiválasztása

ListPlot1[data,opt]

Több ListPlot eredménye egy ábrában