Ugrás a tartalomhoz

Az információszabadság elektronikus kézikönyve

Dr. Szilágyi Károly, Jóri András, Szabó Máté Dániel

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

D. függelék - 32/1992. (V. 29.) AB határozat a képviselőtestület üléseinek nyilvánosságáról

D. függelék - 32/1992. (V. 29.) AB határozat a képviselőtestület üléseinek nyilvánosságáról

Az Alkotmánybíróság a 32/1992. (V. 29.) AB határozatban az önkormányzati képviselőtestület üléseinek, az előterjesztéseknek és az ülések jegyzőkönyveinek a nyilvánosságával foglalkozott.

Az önkormányzati törvénynek az utólagos normakontroll-eljárásban megtámadott rendelkezései a zárt képviselőtestületi ülés elrendelésére, a titkos szavazással történő döntéshozatalra, valamint az előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe való betekintés lehetőségére vonatkoztak. A testület ezeket a szabályokat alkotmányellenesnek nyilvánította és megsemmisítette. A törvény megsemmisített előírásai értelmében ugyanis a képviselőtestület „indokolt esetben” rendelhetett el zárt ülést, illetve titkos szavazást, ami a képviselőtestület számára diszkrecionális jogkört biztosított a közérdekű adatok megismeréséhez való jog korlátozására. A szabályozás emellett nemcsak a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogot, hanem a személyes adatok védelméhez való jogot is sértette, mivel a képviselőtestület számára lehetővé tette azt is, hogy személyes adatokat a személyiségi jogokat megsértve nyilvánossá tegyen. Az előterjesztéseknek és a jegyzőkönyveknek a tartalmuktól független titkossága ugyancsak a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő alkotmányos jogba ütközött.

Az Alkotmánybíróság a határozatban egy mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt is elbírált, amely a személyes adatok védelméhez való jog megfelelő garanciáinak hiányát sérelmezte. A testület figyelembe vette, hogy ezen alkotmánybírósági határozat meghozatalát megelőzően a Kormány már az Országgyűlés elé terjesztette az adatvédelmi törvény javaslatát, amelyen túl az önkormányzatokra vonatkozó speciális szabályozásra nincs alkotmányos kötelezettség, így az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

A döntés megértését és feldolgozását segítendő az alábbiakban az alkotmánybírósági határozat indokolásának szövegét margócímekkel láttuk el, amelyek kiemelik a határozat főbb szerkezeti elemeit és az érvelés súlypontjait.

32/1992. (V. 29.) AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványok alapján, egyesített eljárásban meghozta a következő határozatot.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 17. § (3) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. A megsemmisített rendelkezések az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben való közzététele napján vesztik hatályukat.