Ugrás a tartalomhoz

Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai

Bálint Csanád (1943–)

JATE Magyar Őstörténeti Kutatócsoportja, Balassi Kiadó

Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai

Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai

Bálint, Csanád

igazgató
MTA Régészeti Intézete


MTA Régészeti Intézete
Úri u. 49.
Budapest
1250
Hungary

Zimonyi István, sorozatszerkesztő

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében.

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonosok írásos engedélyéhez kötött.


Tartalom

Előszó
I. IRÁN, BIZÁNC ÉS A STEPPE
1. Bevezetés
2. A szászánida övek
Széljegyzetek R. Ghirshman egy cikkéhez
A kisarabadi lelet
Késő szászánida övgarnitúrák különböző gyűjteményekben
A Römisch-Germanisches Zentralmuseum (Mainz) övleletei
A Museo Nazionale d’Arte Orientale (Róma) leletei
Egy londoni magángyűjtemény észak-szíriai övveretei
Övveretek a British Museumban
A University Museum (Tokió) övveretei
Övábrázolások a Taq-i Bostan-i reliefen
A késő szászánida övgarnitúrák fő vonásai
3. Az Üc Tepe-i sír (Azerbajdzsán)
Sírleírás
Leletek
Az eltemetés körülményei
A sír etnikai-kulturális hovatartozása
Az Üc Tepe-i solidus és a Transzkaukázus 6. századi pénzleletei
A P-függesztőfüles szablya
Az öv és a martinovkai típusú „halfarkas” veretek
A nyak- és karperecek
A medaillon
A lábbeliveretek
Temetkezési szokások az egykorú steppei népeknél
A transzkaukázusi „szavírok” történetéről
Eltemethettek-e egy vezért idegen földön?
Az antropológiai meghatározásról
Temetkezési szokások Azerbajdzsán volt szovjet és iráni felében
Kaukázusi Albánia 6–7. századi régészetéről és történetéről
Az Üc Tepe-i halott társadalmi helyzetéről
Egy hasaüti övgarnitúra és a kettős „halfarkas” veretek
A hynyslyi sír (volt szovjet Azerbajdzsán)
A bagirli övgarnitúrák (egykori szovjet Azerbajdzsán)
A cibiliumi (Abcházia) pénzzel keltezett öv
A Kuchur-oba-i lelet (egykor szovjet Azerbajdzsán) és a T alakú övveretek
A Verchnjaja Esera-i sír (Abcházia) és az X alakú áttöréses kéttagú övveretek
4. A martinovkai típusú övveretek időrendjéről és elterjedéséről
Kutatástörténeti áttekintés
Újabb elméletek
A régészeti leletek és néhány írásos adat időrendi tanulsága
A kronológia néhány vezérleletéről
Az avaroknál talált martinovkai típusú veretekről
6. századi forrásadatok az öv viseletéről
A kissufimi (Izrael) övábrázolás
5. Befejezés
A „szászánida” övgarnitúrák: Dailaman és a Transzkaukázus nyugati kapcsolatai a 6. században
„Orient und Rom”
II. AZ AVAROK, KELET ÉS EURÓPA
6. Bevezető gondolatok
7. A keleti párhuzamok értékelése – néhány probléma
8. A honfoglaló nemzedék(ek) régészeti hagyatékának meghatározása – módszerek, problémák
Keltezés pénzzel
Keltezés horizontokkal és analógiákkal
Keltezés „vegyes érveléssel”
Keltezés kiválasztott tárgytípusokkal
9. A kora avar hagyaték forrásai
A steppei alapok
A bizánci hatások
A kora avar kori kultúra helyben kifejlődött elemei
10. Befejezés
III. függelék
11. Rövidítések
12. Bibliográfia
13. A könyvben szereplő iráni, bizánci és transzkaukázusi uralkodók és uralkodási idejük
14. Harmatta János: Egy szászánida arany pecsétgyűrű felirata
15. ILLUSZTRÁCIÓK