Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

BÍRÓ, Béla

BÍRÓ, Béla

rajztanár, portréfestő, művészettörténész, (Makó, 1899. december 11. - Irvine [USA],, 1982. október 6.)

Tankönyvei . 

 • Műalkotások könyve. A középiskolák III-VIII. osztálya számára 1-3. Iskolai segédkönyvek gyűjteménye 7-9., Budapest, 1933-1934

 • Művészeti alkotások a gimnáziumi és leánygimnázium III-IV. osztálya számára 1. A Szent István Társulat iskolai segédkönyvei, Budapest, 1939, 7. kiadás: 1947

 • [Galla Endrével]: A rajz könyve. A fiú- és leányközépiskola, valamint a polgári iskola I-IV. osztálya számára. A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei, Budapest, 1940, 7. kiadás: 1945

 • Művészeti alkotások. A gimnáziumi és leánygimnázium VII. osztálya számára 2., Budapest, 1941, 7. kiadás: 1949

 • A magyar művészet alkotásai. A gimnázium és a leánygimnázium VIII. osztálya számára. A Szent István Társulat gimnáziumi tankönyvei, Budapest, 1942, 6. kiadás: 1948.

Könyvei . 

 • Kovács Mihály 1818-1892, Budapest, 1930

 • A művészettörténet kézikönyve, Budapest, 1939

 • Sikó Miklós élete és művészete 1818-1900, Kolozsvár, 1944

 • A magyar reformkor művészete (1800-1848), Művészettörténeti kiskönyvtár 11., Budapest, 1951

 • A magyar művészet története 1800-tól napjainkig, (kézirat), Budapest, 1953

 • Handbook of art history Dubuque, 1963, 2. kiadás: Los Angeles, 1964, 3. kiadás: New York, 1965.

Sajtó alá rendezés . 

 • Márkosfalvi Barabás Miklós önéletrajza, Bevezetés és jegyzetekkel ellátta ~, az erdélyi Szépmíves Céh könyvei, Kolozsvár, 1944

 • MINDSZENTY J.: Esztergom, a prímások ezeréves városa, St. Gallen, Bécs, 1973

 • MINDSZENTY J.: Esztergom, a prímások városa, Dokumentációs sorozat - Mindszenty Alapítvány 1., Budapest, 1997.

Főbb írásai . 

 • A Kolozsvári Normál-Rajzoda, Erdélyi Helikon, 16., 1943

 • Koréh Zsigmond, Bergmann Ferenc Antal, Erdélyi Helikon, 1943, 433-437.

 • Sikó Miklós = Erdélyi csillagok (szerkesztette: KOVÁCS L.) Budapest, 1943

 • A bonchidai kastély képei, Erdélyi Helikon, 16., 1943

 • Szathmáry Pap Károly, Erdélyi Helikon, 16. 1943

 • Nagy Sámuel kolozsvári rézmetsző Erdélyi Helikon, 17., 1944

 • Huit tableaux de François Simó au Musée des Beaux-Arts, Simó Ferenc nyolc képe a Szépművészeti Múzeumban, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 2., 1948

 • Le portrait de David Rosenthal par lui męme, Rosenthal Dávid önarcképe, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 3., 1949

 • Egy Avenarius-festmény, A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951, 1952

 • Waldmüller beadványa a magyar országgyűléshez 1847-ben, A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1951, 1952

 • Levél Madarász Viktor képeiről, Kossuth Lajos levele Madarász Viktorhoz, Szabad Művészet, 6., 1952

 • A reformkor művészetének társadalmi háttere, Művészettörténeti Értesítő, 1952, 78-86.

 • Magyar művészek Olaszországban a 19. század első felében, A Magyar Művészettörténeti Munkaközösség Évkönyve 1953, 1954

 • Une lettre inconnue de Charles Markó écrite en 1854 a Edmond Zichy, Markó Károly ismeretlen levele Zichy Edmundhoz 1854-ben, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 5., 1954

 • Székely Bertalan, a művésznevelő, Szabad Művészet, 9., 1955.

 • Lotz Károly 1833-1904. (kat., Emlékkiállítás, Budapest, Szépművészeti Múzeum, 1954. július

 • A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája (szerkesztette ~), Budapest, 1955

 • ~-TELEPY K.: A felszabadulás utáni tíz év művészettörténeti irodalma 1945-1954, Művészettörténeti Értesítő, 1955, 99-122.