Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

JAKOBY, Gyula

JAKOBY, Gyula

festő, (Kassa, 1903. március 28. - Kassa [Košice, CSZ],, 1985. április 15.)

1923: Krón Jenő kassai szabadiskolája; 1926-1928: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Réti István; 1938-1944 között a Kazinczy Társaság, 1945-1949 között a Svojina, 1949-től a Csehszlovákiai Képzőművészek Szövetségének tagja. 1934: Kassa város díja; 1963: Kiváló Munkáért Érdemrend; 1968: érdemes művész. 1928-tól haláláig Kassán élt és alkotott. Művészeti programja 1928-ban veszi kezdetét, ekkor drámai impresszionizmusa a formák dinamikájával és kolorista expresszivitásával társul. A mindennapok, a periféria, életképek és vallásos tematika korszaka ez. 1945 után művészetének expresszív vetületét helyezi előtérbe, s egészen az absztrakt expresszionizmus tartományáig jut el. Figurális kompozícióiban, önarcképeiben meghaladja a hagyományos képzőművészeti gondolkodást, mellőzi az emberi test, arc jellegzetes ábrázolási módját, s helyette leleplező, "sommás" figurákat alkot, amelyek nem nélkülözik a humort és az iróniát sem. Főképpen a 60-as és 70-es években elmélyül a szín iránti szenzibilitása, a formák kohéziója csaknem megszűnik kompozícióiban. Az arc mimikája, a kéz gesztusa, a kar mozgása fontosabb számára, mint az ábrázoltak fiziognómiai sajátosságai, ill. egyénítései. Egy-egy grimaszban, torz emberi arcban a művész saját portréját, szarkasztikus humorát fedezhetjük fel. A groteszk azonban fokozatosan átadja helyét a tragikumnak. Sem műfajilag, sem tartalmilag nem azonosíthatóak késői képei anonim figurái, melyek fájdalmasan deformáltak, magányosak, és éppen ezért mérhetetlenül sebezhetővé, kiszolgáltatottá válnak. A fizikai értelemben vett analógia megszűnik, önarcképe is befelé forduló, egyszerre expresszív és szimbolikus, minden a legbensőbb jelévé válik. ~ művészete nehezen társítható bármely csehszlovákiai kortárs alkotóéval, autonóm, öntörvényű életművet teremtett kassai magányában.

Mesterei . 

 • Réti István.

Egyéni kiállítások . 

 • 1929 • ~, Východoslovenské m., Kassa

 • 1934 • ~, Fekete Sas, Eperjes

 • 1935 • Jaroslav Veris- ~, Východoslovenské m., Kassa (kat.)

 • 1958 • ~ (gyűjt.), Šafárikovo nám (kat.), Pozsony • G. výtvarného umenia, Eperjes • Krajská g., Kassa

 • 1959 • ~ (gyűjt.), Csehszlovák Kulturális Központ, Budapest (kat.)

 • 1965 • ~ • 1958-1965, Východoslovenská g., Kassa (kat.) • G. výtvarného umenia, Eperjes • Mestská g., Pozsony

 • 1970 • ~ • Új művek, SNG, Pozsony (kat.) • Csehszlovák-osztrák Társaság [Alexander Trizuljakkal], Bécs

 • 1972 • ~, Dům pánů z Kunštátu, Brünn (kat.)

 • 1976 • ~, G. M. A. Bazovského, Trencsén (kat.)

 • 1978 • ~ • gyűjteményes tárlat, Východoslovenská g., Kassa (kat.) • Oravská g., Alsókubin

 • 1979 • G. výtvarného umění, Cheb • Duna Menti Múzeum, Komárom (CSZ)

 • 1980 • GMB, Pozsony • Krajská g., Nyitra

 • 1981 • GU, Érsekújvár

 • 1983 • ~, Východoslovenská g., Kassa (kat.)

 • 1984 • ~ • válogatás, Műcsarnok, Budapest (kat.)

 • 1985 • Miskolc

 • 1987 • Východoslovenská g., Kassa (kat.)

 • 1992 • ~ • állandó kiállítás, G. Júliusa Jakobyho, Kassa

 • 1993 • ~ 1903-1985, G. mesta Bratislavy, Pozsony

 • 1994 • ~ (1903-1985), SNG, Pozsony (kat.)

 • G. Júliusa Jakobyho, Kassa.

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1954 • Kelet-szlovákiai művészet 1900-1950 között, SNG, Pozsony

 • 1960 • Kortárs szlovák művészet 1945-1960, Oblastná g., Gottwaldov

 • 1963 • Kortárs szlovák képzőművészet, Jízdárna Pražského hradu, Prága

 • 1964 • Kortárs szlovák művészet, Havanna • Krón Jenő és iskolája, Východoslovenská g., Kassa

 • 1967 • A szlovákiai képzőművészet 12 évszázada, SNG, Pozsony

 • Kelet-szlovákiai képzőművészek, Miskolc

 • 1968 • A csehszlovák festészet 50 éve 1918-1968, Jihočeská g., Hluboká nad Vltavou

 • 1969 • Kortárs irányzatok a szlovák festészetben, Dom umenia, Pozsony • Kortárs csehszlovák képzőművészet, Teherán

 • 1970 • Szlovák képzőművészet 1965-1970 között, Kassa, Nyitra, Prága

 • 1974 • A szlovák művészet megteremtői, Párizs

 • 1975 • A szlovák festészet fejlődése 1900-tól, Helsinki

 • 1978 • Kelet-szlovákiai képzőművészek, Miskolc

 • 1979 • A 20. század első felének kelet-szlovákiai festészete, a CSSZSZK Kulturális és Információs Központja, Budapest

 • 1982 • 19. és 20. századi kelet-szlovákiai festészet, Von der Heydt M., Wuppertal

 • 1989 • 20. századi szlovák képzőművészet a prágai Nemzeti Galéria gyűjteményében, Národní g., Prága.

Művek közgyűjteményekben . 

 • G. Júliusa Jakobyho, Kassa

 • G. M. A. Bazovského, Trencsén

 • GMB, Pozsony

 • G. P. M. Bohúňa, Liptószentmiklós

 • G. umenia, Érsekújvár

 • M. Vojtecha Löfflera, Kassa

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Národní g., Prága

 • NG, Losonc

 • Oravská g., Dolný Kubín

 • PGU, Zsolna

 • SNG, Pozsony

 • ŠG, Eperjes

 • ŠG, Besztercebánya

 • ŠG, Nyitra

 • Východoslovenské m., Kassa

 • Zemplínske m., Nagymihályi.

Irodalom . 

 • Vaculík, K.: ~: Súborné dielo (gyűjt. kat., tan., SNG, Bratislava, 1958)

 • Jankovich I.: ~ festőművész kiállítása, Új Szó, 1958. április 3.

 • Vaculík, K.: A Csehszlovák Kultúra bemutatja ~ festőművész kiállítását (kat., tan., Budapest, 1959)

 • Pogány Ö. G.: ~ kiállítása, Élet és Irodalom, 1959. április 24.

 • Saučin, L.: ~ (monogr.), Bratislava, 1960

 • Saučin, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938, Košice, 1964

 • Kejlová, V.: ~ 1958-1965 (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1965)

 • Štraus, T.: Nová tvorba ~ho, Výtvarný život, 1965/4.

 • Peterajová, L.: ~ (kat., tan., SNG, Bratislava, 1970)

 • Zemina, J.: ~ (kat., tan., Dům pánů z Kunštátu, Brno, 1972)

 • Moško, P.: ~ (kat., tan., G. M. A. Bazovského, Trenčín, 1976)

 • Srnenská, D.: K tvorbe ~ho, Výtvarný život, 1976/9.

 • Bachratý, B.: ~ (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1978)

 • Groško, I.: Košice vo výtvarnom umení, Košice, 1980

 • Marenčin, A.: A kassai remete, Művészet, 1981/2.

 • Haščaková, Vizdalová: Profily. Stručný prehľad výtvarných umelcov pôsobiacich na východnom Slovensku od roku 1900 po súčasnosť, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice, 1982

 • Groško, I.: ~ (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1983)

 • Grendel L.: ~ nyolcvanéves, Irodalmi Szemle, 1983/3.

 • Groško, I.: ~ (kat., tan., Műcsarnok, 1984)

 • Melicherčik, I.: Posledný rozhovor s ~m, Výtvarný život, 1985/6.

 • Szigeti L.: A harmadik parton. ~ halálára, Irodalmi Szemle, 1985/7.

 • Bartošová, Z.: ~, Výtvarný život, 1985/9.

 • Gottliebová, I.: ~-výber z tvorby (kat., tan., Východoslovenská g., Košice, 1987)

 • Marenčin, A.: Košický pustovník, Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1988

 • Szigeti L.: ~, in: Csendek útjain, Bratislava-Budapest, 1988

 • Hushegyi G.: Kilencven éve született ~, Kalligram, 1993/3.

 • ~ művészetéről szlovák és cseh szemmel (szemelvények), Kalligram, 1993/3.

 • Abelovský, J.: Kontexty slovenského maliarstva III., Literárny týždenník, 1993. december 3.

 • Kubíková, K., Abelovský, J.: ~ (1903-1985) (kat., tan., SNG, Bratislava, 1994)

 • Srnenská, D.: Striptíz duše. K súbornej výstave ~ho, Literárny týždenník, 1994. április 1.

 • Abelovský, J.: ~ (1903-1985) (monogr.), Bratislava, 1994

 • Kiss-Szemán Zs.: ~ és mítosza, Kalligram, 1996/7-8.

Filmek . 

 • Davidov, D.: ~, STV štúdio Košice, 1993.