Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

ILLÉS, Árpád

ILLÉS, Árpád

festő, (Kisköcsk, 1908. május 20. - Budapest, 1980. március 24.)

Győrben Pandur József festőiskolájában, majd Békéssy Leónál tanult. 1928-1933: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Rudnay Gyula; 1933-1934: Kandó László tanítványa. A Zeneakadémia Kamaratermében működő Vígopera szcenikusa volt 1947-1948 között, majd annak megszűnése után alkalmazott grafikai munkákból élt: művészeti, régészeti, néprajzi, irodalom-, zene- és technikatörténeti kiállításokat rendezett. E munkái során elmélyítette és bővítette az őstörténeti civilizációról, az ókori, az afrikai és óceániai természeti népek kultúrájával kapcsolatos ismereteit, amelyeknek termékenyítő hatása fokozatosan jelentkezett művészetében. Ezenkívül egyedi jelképrendszerét és sajátos formavilágú kifejezésmódját filozófiai, irodalmi és zenei élmények, természetmegfigyelések, valamint a népművészet komplex hatása alakította ki. Expresszív-szürreális absztrakciójának közvetlen ihletője a természet, a növény- és állatvilág, ősi mítoszok. 1958-1969 között Budapesten rajztanár volt. A fővárosi Pedagógus Képzőművészek Kiállításán 1972-ben a Művelődésügyi Minisztérium kiállítási nívódíját, 1977-ben a Szegedi Nyári Tárlat nívódíját, 1978-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, 1979-ben a Magyar Festészet napja kiállítás nívódíját érdemelte ki. Tanulmányúton járt Francia-, Német- és Olaszországban, Hollandiában és Jugoszláviában. Míg az 50-es években balatoni akvarelleket, természetelvű képeket festett, a 60-as évek elejére alakult ki egyéni, "lírai szürrealista" festői világa. Sajátos technikája a tojástempera, amelyet többnyire papírra, illetve farostlemezre, vászonra vitt fel. Kísérletezett fajansz-csempe képekkel, faintarzia-, üvegablaktervekkel. Linóleummetszeteket készített, verseket is írt. Nonfiguratív képei a "dolgok gyökerét, a lét lényegét" kutatják, "a lelki indítékokat, a valóságot" tükrözik. Ásványi, növényi motívumok és az állatvilág elemei keverednek sajátos jelképrendszerében a geometrikus, organikus, groteszk formákkal (tojás, csigavonal, teknősbéka, kulcs, szék stb.). Tiszta színekkel dolgozott. Belső világképe rokon Weöres Sándor költői világával, akihez ifjúkora óta baráti szálak fűzték. Műtermében megfordult művészbarátait megihlették alkotásai: több vers, zenemű a művész, illetve alkotásai hatására született. Számos művét választották verseskötetek illusztrációjaként, hanglemezek borítójához. Díszlet- és jelmezterveket készített Weöres Sándor daljátékához, a "Tyunkankuru"-hoz. Illusztrált irodalmi alkotásokat, gyermekkönyveket is.

Mesterei . 

 • Rudnay Gyula, Kandó László.

Egyéni kiállítások . 

 • 1945 után • 1962 • Balatoni akvarellek, Felsőfokú Tanítóképző Intézet díszterme, Szombathely (kat.)

 • 1963 • Fényes Adolf Terem, Budapest (kat.)

 • 1967 • Kulturális Kapcsolatok Intézete Kiállítóterem, Budapest (kat.) • Galerie Ursula Wendtorf, Oldenburg (Német Szövetségi Köztársaság), (kat.) • Galerie Pro Arte, Delmenhorst (Német Szövetségi Köztársaság)

 • 1968 • Országos Elmegyógyintézet kultúrterme (kat.) • VI. ker.-i Hazafias Népfront klubterme (kat.)

 • 1969 • Művészetbarátok Köre, Budapest

 • 1970 • Fészek Klub, Budapest • Budapesti Műszaki Egyetem, Martos Flóra Kollégium

 • 1971 • Műcsarnok, Győr (kat.)

 • 1974 • Ernst Múzeum, Budapest (kat.) • Budapesti Műszaki Egyetem, E Klub Galéria, Budapest

 • 1975 • Xantus János Múzeum, Győr (kat.)

 • 1976 • Budapesti Műszaki Egyetem, Bercsényi Klub, Budapest

 • 1978 • Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre (kat.)

 • 1980 • Műcsarnok, Győr (kat.) • Műcsarnok, Budapest (emlékkiállítás, kat.)

 • 1981 • Emlékezés ~ra, Xantus János Múzeum, Győr

 • 1983 • A néphagyomány vonzásában, Almássy Téri Szabadidőközpont (kat.)

 • 1991 • Szombathelyi Képtár, Szombathely

 • 1998 • Szinyei Szalon (kat.).

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • Rendszeres résztvevője a Pedagógus Szakszervezet, a Hazafias Népfront képzőművészeti kiállításainak, a salgótarjáni Tavaszi, a balatoni, a szegedi, a debreceni Nyári, a miskolci Téli Tárlatoknak, győri kiállításoknak.

 • 1945 • Az Első Szabad Nemzeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest

 • 1946 • Magyar Képzőművészetért Mozgalom I. kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest

 • 1947 • Magyar Művészhetek Reprezentatív Képzőművészeti Kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest • A Magyar Képzőművészek Szabadszervezetének II. Szabad Nemzeti Kiállítása, Fővárosi Képtár, Budapest

 • 1959 • Zártkörű műteremkiállítás [Ivánka Lászlóval, Szervánszky Jenővel]

 • 1968 • Künstler des 20. Jahrhunderts, Kunsthalle, Wilhelmshaven (Német Szövetségi Köztársaság) • 11. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest

 • 1969 • 23 Künstler aus Ungarn, Kunsthalle, Bielefeld (Német Szövetségi Köztársaság)

 • 1971 • Új művek, Műcsarnok, Budapest • Bartók a képzőművészetben, Fészek Klub, Budapest • Kápolna-Tárlat. 8. Műteremkiállítás, Bboglár

 • 1972 • Murális tervek és anyagkísérletek, Iparterv • Magyar festészet a XIX. és XX. században, Kísérleti kiállítás I., Miskolci Galéria, Miskolc • Tér és idő, Kísérleti kiállítás II., Miskolci Galéria, Miskolc • Film és Festmény, Kísérleti kiállítás III., Miskolci Galéria, Miskolc

 • 1973 • Aus der Sammlung Jürgen Weichardt, Kunsthalle, Wilhelmshaven-Oldenburg (Német Szövetségi Köztársaság) • Kopernikusz-emlékkiállítás, Lengyel Kultúra Háza

 • 1974 • Tisztelgés a Szülőföldnek, Xantus János Múzeum, Győr

 • 1975 • Jubileumi Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest

 • 1976 • Tér, Jel, Forma, Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém

 • 1977 • Képek, szobrok a 30 év magyar művészetéből, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest • IX. Országos Grafikai Biennálé, Miskolc

 • 1978 • Festészet '77, Műcsarnok, Budapest • 30 év magyar művészetéből, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1979 • Ungarische Graphik, Kulturhaus "H. Marchwitza", Potsdam • Présence Paris-Budapest, Orangerie de Jardin du Luxembourg, Párizs

 • 1980 • 5 év új szerzeményei, Múzeumi Képtár, Győr • Kunst in den sozialistischen Staaten, Stadtmuseum, Oldenburg

 • 1982 • Ubrizsy-gyűjtemény, Janus Pannonius Múzeum Modern Képtár, Pécs

 • 1983 • Új Művészetért 1960-1975, Móra Ferenc Múzeum Képtára, Szeged

 • 1984 • Új szerzemények, Xantus János Múzeum, Győr

 • 1985 • A művészet szolgálatában. A megyei képzőművészeti gyűjtemények 40 éve, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1986 • A Zsennyei Alkotóház 10 éve, Szombathelyi Képtár, Szombathely

 • 1991 • 60-as évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1992 • Ősiség és modernség. Őskultúrák a népművészet vonzásában, Médium Galéria, Szombathely

 • 1993 • Kallódó képzőművészeti értékeink, Árkád Galéria, Budapest • A vers születése, kiállítás Weöres Sándor születésének 80. évfordulójára, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest

 • 1997 • Párbeszéd. Hamvas Béla és a képzőművészet. Kiállítás az író születésének centenáriuma alkalmából, Ferenczy Múzeum Képtára, Szentendre.

Művek közgyűjteményekben . 

 • Balatoni Múzeum, Keszthely

 • Fővárosi Képtár, Budapest

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Miskolci Galéria, Miskolc

 • Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest

 • Tate Gallery, London

 • Xantus János Múzeum, Győr.

Irodalom . 

 • Keresztury D.: (kat. bev., Felsőfokú Tanítóképző Intézet, Szombathely, 1962)

 • László Gy.: (kat. bev., Fényes Adolf Terem, Budapest, 1963)

 • Szabadi J.: ~ kiállítása a Fényes A. Teremben, Művészet, 1963/8.

 • Jánosy: ~ festőművész kiállítása, Pécs, 1964/2.

 • Haits G.: Műteremlátogatás ~ festőművésznél, Művészet, 1965/9.

 • Weichardt, J.: Der Maler ~, Europäische Begegnung, Hannover, 1966/1.

 • Major M.: (kat. bev., Kulturális Kapcsolatok Intézete, Budapest, 1967)

 • László Gy. F.: ~ kiállítása, Életünk, Szombathely, 1967/3.

 • Major M.: ~ új képei, Magyar Építőművészet, 1967/5.

 • Haits G.: ~ linóleummetszetei, Látóhatár, 1967/5-6.

 • Mezei Á.: ~ képeinek kiállítása, Művészet, 1967/8.

 • Weichardt, J.: (kat. bev., Galerie U. Wendtorf, Oldenburg, 1967)

 • Weichardt, J.: Der ungarische Maler ~, Weltkunst, München, Nr. 20., 1967. október 15.

 • Balla L.: (kat. bev., Országos Elmegyógyintézet Kultúrterem, 1968)

 • Szíj R.: ~, Életünk, Szombathely, 1968/2.

 • Frank J.: ~nál, Élet és Irodalom, 1968. június 29.

 • Sík Cs.: Megnyitó ~ budapesti kiállításán, Életünk, Szombathely, 1969/1.

 • S. Nagy K.: Vasi művészportrék: ~, Vasi Szemle, Szombathely, 1969/2.

 • Kerékgyártó, I.: ~ an Expressive Surrealist, New Hungarian Quarterly, 1971. No. 44.

 • S. Nagy K.: Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről, Valóság, 1970/5.

 • Balla L.: (kat. bev., Műcsarnok, Győr, 1971)

 • Kerékgyártó I.: ~ művészetéről, Látóhatár, 1971/7-8.

 • ~: A zene és a társművészetek, Muzsika, 1973/11.

 • Frank J.: (kat. bev., Ernst Múzeum, Budapest, 1974)

 • Weöres S.: ~ról, Kortárs, 1974/2.

 • Horváth B.: Két művész az Ernst Múzeumban, Művészet, 1974/3.

 • Passuth K.: ~ képei, Tükör, 1974/13.

 • Káldi J.: Igaz küzdelmek igazolása. ~ képei, Vasi Szemle, Szombathely, 1974/2.

 • Salamon N.: (kat. bev., Xantus János Múzeum, Győr, 1975)

 • Frank J.: Szóra bírt műtermek, Budapest, 1975

 • Weöres S.: ~ festményei, Új Tükör, 1976/52.

 • László Gy.: Művészetről, művészekről. Írások a képzőművészetről, Budapest, 1978

 • Jánosy I.: (kat. bev., Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1978)

 • Bencze L.: (kat. bev., Műcsarnok, Győr, 1980)

 • Frank J.: Az ismeretlenből érkezett vendég. ~ portréja, Budapest, 1980/5.

 • Tolnai O.: ~, Híd, 1980/2.

 • Czigány Gy.: Éneklő festék, Élet és Irodalom, 1980. február 16.

 • Frank J.: (kat., Műcsarnok, 1980)

 • Bosnyák S.: A művész nem hazudhat. Beszélgetés ~ festőművésszel, Confessio, 1981/1.

 • Czigány Gy.: Csak a derű óráit számolom..., Budapest, 1981

 • Frank, J.: Portraits and Organic Abstracts (Tibor Vilt, ~), New Hungarian Quarterly, 1981/82.

 • Albert Zs.: Életem, emlékeim. Beszélgetés ~ festőművésszel, Művészet, 1981/12.

 • Csapó Gy.: Közelképek - beszélgetések, Budapest, 1983

 • Bosnyák S.: A néphagyomány vonzásában, Budapest, 1985

 • Mezei O.: ~ festészete és a magyar szürrealizmus, Életünk, Szombathely, 1991/10.

 • Mezei O.: Rendhagyó modernség. ~ művészetéről, Kortárs, 1994/1.

 • Mezei O.: ~ művészete, Műhely, Győr, 1998/5-6. (30 illusztrációval)

 • Mezei O.: Költészet, színek és zene. ~ kiállításához

 • Balla L.: "Hiányzik a levegő". ~nak, baráti emlékül, Új Művészet, 1998/11.

Filmek . 

 • TV Képes Krónika. Beszámoló kiállításokról, MTV 1., 1974. március 16.

 • Czóbel A.-Zsigmondi B.: ~, Riportfilm, MTV 1., 1979. március 31.

 • Egy nyári nap válogatott percei. Győri beszélgetések (szerk.: Czigány Gy.), MTV. 1983. május 21.