Ugrás a tartalomhoz

Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I–III.

Enciklopédia Kiadó

Enciklopédia Kiadó

LOSSONCZY, Tamás

LOSSONCZY, Tamás

festő, (Budapest, 1904. augusztus 12. - )

1923-1926: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Bosznay István, Vaszary János. 1926, 1929: párizsi és amszterdami tanulmányutak. 1929-1931: Magyar Iparművészeti Főiskola, belsőépítészet, mestere: Kaesz Gyula. 1934-től a Szocialista Képzőművészek csoportjának tagja. 1937: tanulmányút Párizsba. 1945-1946-ban az Európai Iskola, majd 1946-1948-ban az Elvont művészek magyarországi csoportjának tagja. 1992: a Széchenyi Művészeti Akadémia alapító tagja, 1994: Kossuth-díj. 2004-ben Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata díszpolgári címmel tüntette ki. Első korai nonfiguratív próbálkozásai után a 20-as évek végén organikus-konstruktív térkonstrukciókat alkotott, majd hosszú évekre felhagyott a képzőművészeti tevékenységgel, Molnár Farkas irodájában belsőépítészeti feladatokat látott el. 1939-től, felesége, Lossonczy Ibolya biztatására kezdett újra festeni. Konfigurációnak nevezett képei a Kállai Ernő által képviselt bioromantika megtestesítőjeként, térben úszó alakzatokat, a művész későbbi korszakának egyik alapmotívumává váló ikerháromszögeket, nyalábokat jelenítenek meg, másrészt expresszív, drámai erejű lenyomatai a korszak vészterhes hangulatának. Művészete először az 1945-1948 közötti periódusban teljesedett ki. Folytatta, immár nagy méretekben (Fájdalom és remény, 1945, Temetés, 1946), a "lélek mélyvilágát" [Kállai E.] tükröző, a motívumok burjánzásán, egymással való ütköztetésén alapuló, erőteljes, szuggesztív kompozícióit, másrészről körös kompozícióival egy éteri, saját meghatározása szerint minden pszichologikumtól mentes, szubtilis képi rendszer kidolgozásán munkálkodott. Ugyanilyen tiszta, sallangmentes formaképzés jellemzi a több interpretátora, így Hamvas Béla által is "meditatív objektumnak" nevezett Tíz tábláját (1946-47) is. Ekkkor készült különböző alakú fatáblákba vert szögek köré tekert fonalak összjátékát kompozíciós elvvé avató Spárgaképeinek sorozata. 1949-től, baloldali politikai meggyőződésének engedve néhány szocreál művet készített, majd abbahagyta művészi tevékenységét. Hosszú vívódás után több éven át festette az 1962-ben befejezett monumentális Tisztító nagy vihar c. művét, addigi munkásságának, csalódásainak, reményeinek nagyszabású összefogla-lását, melyen két forgó spirális köré rendezve felvonultatta motívumait, egyszersmind emléket állítva az 56-os forradalomnak is. Ettől kezdve nagyszabású, vissza-visszatérő problematikájú képsorozatokban járta körül az őt foglalkoztató kérdéseket: pl. a térben lebegő parányi fénytelített alakzatokét, a kártyalapszerűen kiterülő formákét, a robosztus kürtőkből összerótt, őslényekre emlékeztető motívumok burjánzását, a hegyesszögű villámok cikázását stb. Az ezeket kiegészítő néhány figuratív ciklussal együtt az 1960-as évek közepétől kibontakozó művészete hitvallás az alkotás csorbíthatatlan szuverenitása, az impulzív, az ellentétes pólusokat vállalni tudó alkotói magatartás mellett. Skrupulusok nélküli, a legkülönbözőbb elemeket szabadon vegyítő alkotói magatartása akaratlanul a posztmodern elveket előlegezi, jóllehet a magyar nonfiguratív festészet egyik csúcsteljesítményeként értékel-hető művészetének hatása csupán néhány (Bak Imre, Molnár Sándor) alkotó esetében közvetlenül kimutatható. Festészeti tevékenysége mellett jelentősek vizuális naplóként is felfogható grafikái, plasztikai kísérletei is.

Mesterei . 

 • Kaesz Gyula, Bosznay István, Vaszary János.

Egyéni kiállítások . 

 • 1941 • Műteremkiállítás [Lossonczy Ibolyával]

 • 1943 • Alkotás Művészház, Budapest

 • 1947 • Galéria a 4 Világtájhoz, Budapest [Lossonczy Ibolyával]

 • 1948 • Képzőművészek Szabadszervezete

 • 1971 • Fényes Adolf Terem, Budapest • Zodiákus Klub, Esztergom

 • 1978 • Műcsarnok, Budapest

 • 1980 • Összecsengések, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsész Galéria [Palasovszky Ödönnel]

 • 1981 • Megyei Képtár, Győr

 • 1983 • Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd

 • 1984 • Dobó István Vármúzeum, Eger

 • 1985 • ~ rajzai, Óbudai Pincegaléria, Budapest

 • 1987 • Fészek Galéria, Budapest • Sombathelyi Képtár [Lossonczy Ibolyával], Szombathely

 • 1988 • Kecskeméti Galéria, Budapest

 • 1989 • Miskolci Galéria, Miskolc [Lossonczy Ibolyával] • Sillye Gábor Művelődési Központ [Lossonczy Ibolyával], Hajdúböszörmény

 • 1992 • II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc

 • 1995 • Ernst Múzeum, Budapest (kat.)

 • 1997 • Szinyei Szalon

 • 1999 • Budapest Galéria Lajos u., Budapest • Fővárosi Képtár, Budapest • Stúdió Galéria, Budapest

 • 2001 • Vízivárosi Galéria, Budapest

 • 2003 • Párizsi Kék Szalon (állandó kiállítás), Budapest

 • 2004 • Fészek Galéria, Budapest

Válogatott csoportos kiállítások . 

 • 1924 • Képzőművészeti Főiskola ifjúsági kiállítás, Budapest

 • 1944 • Új romantika, Tamás Galéria, Budapest • Szabad nép-szabad művészet!, Rózsa Miklós-emlékkiállítás, MKP IV. ker. szervezete, Budapest

 • 1947 • Az Európai Iskola I. kiállítása, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége IV. ker. szervezete, Budapest • Elvont művészet I. magyar csoportkiállítása, Képzőművészek Szabadszervezete, Budapest

 • 1947 • Új világkép, Galéria a 4 Világtájhoz, Budapest • Elvont művészek II. magyar csoportkiállítása, Képzőművészek Szabadszervezete, Budapest • Salon des Réalites Nouvelles, Párizs

 • 1948 • A magyar képzőművészet újabb irányai, Nemzeti Szalon, Budapest

 • 1952 • 3. Magyar Képzőművészeti kiállítás, Műcsarnok, Budapest

 • 1967 • The Twentieth Century Hungarian Avant-garde, Indiana University Art Museum, Bloomington (USA)

 • 1973 • Európai Iskola. A huszadik század magyar művészete, Csók Képtár, Székesfehérvár

 • 1977 • Vaszary János tanítványai, Kuny Domonkos Múzeum, Tata

 • 1982 • Kállai Ernő emlékezete, Óbuda Galéria, Budapest

 • 1983 • Hungarian Art, Fordham University Library, New York

 • 1984 • Grafikák Kállai Ernő hagyatékából, Óbudai Pincegaléria, Budapest • Az (ismeretlen) Európai Iskola, Budapest Galéria, Budapest

 • 1981 • Pinctura hongaresa actual, M. de Mallorca, Palma de Mallorca

 • 1991 • Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • 1997 • Olaj/Vászon, Műcsarnok, Budapest • Párbeszéd. Hamvas Béla és a képzőművészet, Szentendrei Képtár, Szentendre • 4x4 from Hungary, Bard College, Annandaleon-Hudson (USA)

 • 1998 • A fordulat évei, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

Köztéri művei . 

 • Mozaik (1997, Metro EUR-Magliana, Róma).

Művek közgyűjteményekben . 

 • Fővárosi Képtár, Budapest

 • Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan

 • Janus Pannonius Múzeum, Pécs

 • Kecskeméti Képtár

 • Modern Múzeum, Jeruzsálem

 • Magyar Nemzeti Galéria, Budapest

 • Szombathelyi Képtár, Szombathely.

Saját írásai . 

 • Pszihologikumtól mentes művészet, in: Az új magyar művészet önarcképe, h. n., é. n. [Budapest, 1947]

 • Részletek ~ naplójából, Ars Hungarica 1981/1.

 • A képzőművészet helyzete és állapota, Holmi, 1993/7.

 • A kép néz engem, Kortárs, 1995/1.

 • Eleven emlékezetünk, Alföld, 1997/3.

Irodalom . 

 • Kállai, E.: Wo stehen unseren jungen Künstler?, Pester Lloyd, 1940. december 25.

 • Kállai, E.: Ausstellung Thomas und Ibolya von Lossonczy, Pester Lloyd, 1943. április 25.

 • Hamvas B.-Kemény K.: Forradalom a művészetben, Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon, Budapest, 1947

 • Hamvas B.: Yantra és absztrakció. ~ képei, h. n., é. n. [Budapest, 1947]

 • Passuth K.: ~ kiállítása, Tükör, 1971. február 9.

 • Mezei O.: ~ újabb képei, Művészet, 1972/6.

 • Bozóky M.: ~ (kismonogr.), Budapest, 1976

 • Mezei O.: ~ és a magyar szürrealista absztrakció, Művészet, 1979/7.

 • Lóska L.: Exhibition of Ibolya Lossonczy and Tamás Lossonczy, The New Hungarian Quarterly, 1988, No. 111.

 • Mezei O.: Belső erők. ~ és Lossonczy Ibolya művészete, Művészet, 1988/5.

 • a Művészet ~ összeállítása (Sinkovits P., Pataki G., Mezei O., Andrási G., Lóska L. írásai), Művészet, 1989/6.

 • Lossonczy (mappa, bev.: Pataki G.), Budapest, 1991

 • Pataki G.: Egy művészeti zárvány: ~ spárgakompozíció-sorozata, Ars Hungarica, 1994/1.

 • ~-Fábián L.: Haiku-könyv, Budapest

 • ~: 1956 (bev.: Sümegi Gy., Budapest, 1995)

 • Pataki G.: ~ (monogr.), é. n. [1995] (bibliográfiával)

 • Molnár S.: Az időtlenség kulcsa, ~ köszöntése, Új Művészet, 1999/10.

 • Erőss N. (szerk.): ~, Lossonczy Ibolya, Marosi E., Mezei O., Passuth K., Pataki G. írásaival, Budapest, 1999 (bibliográfiával).

 • Pataki G.: Cavintonkoboldok. ~ papírszobrai, in: Új Művészet, 2001/12., 10. p.

 • Frank J.: 100, in: Élet és irodalom, 2004. ápr. 30. 30. p.