Ugrás a tartalomhoz

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

Sz. Jónás Ilona

Osiris Kiadó

A FÜGGŐ NÉPEK HELYZETE AZ ANGOLSZÁSZ KIRÁLYSÁGOKBAN

A FÜGGŐ NÉPEK HELYZETE AZ ANGOLSZÁSZ KIRÁLYSÁGOKBAN

Következő szemelvényeink a rabszolgaság maradványainak meglétére utalnak.

Athelstan király rabszolgát szabadít fel, 925

Cartularium saxonicum. G. Birch 1885, N° 639.

Athelstan király felszabadította Eadhelmet rögtön azután, hogy király lett. Aelfheah, a pap és a közösség, Aelfric, az ispán, Wulfnoth, a Fehér, Eanstan, a perjel és Byrnstan, a pap voltak tanúi ennek. Aki megmásítja ezt, vonja magára Isten kegyének elvesztését s mindannak következményét, amit Én, Isten kegyelméből Angliában megszereztem. És Én a gyermekeknek ugyanazt adományozom, mint amit az apának adományoztam.

Wulfsige püspök rabszolgát szabadít fel, 963–981 között

Kemble. Codex diplomaticus N° 909.

Wulfsige püspök felszabadította Iudprostot fiaival együtt Edgar király és saját lelki üdvéért a következő tanúk előtt: Brihtsige a pap, Electus, a pap, Abel, a pap, Morhatho, a diakónus, Canretheo, a diakónus, Riol a diakónus.

Patronatus, X. század második fele

N° 925.

Ebben a könyvben[411] tudatjuk, hogy Aelfric, Aelfwine fia, Putraelt rabszolgájává akarta tenni. Akkor Putrael elment Boiához és közbenjárását kérte fivérénél, Aelfricnél. Akkor Boia egyezségre lépett Aelfrickel, nevezetesen, hogy Putrael adjon Aelfricnek nyolc ökröt a bodmini templom kapujában, és adjon 60 pennyt Boiának a közbenjárásáért, és legyen attól a naptól fogva maga és minden ivadéka mindörökre szabad és mentes a pörlekedéstől, ami Aelfricet és Boiát és Aelfric valamennyi gyermekét és maradékát illeti; ebben a tanúk Isaac a pap, Wunnung, a pap, Saewulf, a pap, Godric, a diakonus, Cufure, a perjel, Wincuf és Wulfweard és Gestin, a püspök tiszttartója, és Artaca és Kinilm és Godric Map és Wulfgar és több jó ember.

Azok felszabadítása, akik élelemért adták el magukat

X. század vége

N° 981.

[Geatfleda] szabadságot adott Isten szeretetéért és saját lelki üdvéért, nevezetesen Ecceardnak, a kovácsnak és Aelfstannak és feleségének és minden ivadékaiknak, élőknek és még meg nem születetteknek, és Arcilnak és Ecgferthnek és Ealdhun lányának és mindazoknak az embereknek, akiknek szabadságát élelem fejében vette el a rossz napokban. Bárki megmásítja ezt és ezzel akarja elrabolni [a felszabadító] lelki üdvét, annak a Mindenható Isten vegye el életét és mennyei boldogságát, s legyen átkozott halálában és életében örökké. És ő felszabadította azokat az embereket is, akiket Cwaespatrictől kért, nevezetesen Aelfwoldot és Colbrandot és Aelfsiget és fiát Gamalt, Ethelred Tredewudét és mostohafiát, Uthredet, Aculft és Thurkilt és Aelfsiget. Bárki megfosztja őket ettől, a Mindenható Isten és Szt. Cuthbert haragját vonja magára.[411] A szövegek nem oklevél formájában maradtak fenn, hanem egy régi biblia lapjaira feljegyezve.