Ugrás a tartalomhoz

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

Sz. Jónás Ilona

Osiris Kiadó

BIRTOKJEGYZÉKEK, ÖSSZEÍRÁSOK

BIRTOKJEGYZÉKEK, ÖSSZEÍRÁSOK

Polyptycha abbatis Irminonis

A polyptycha eredeti jelentése: többrétű, összehajtogatott, azt a formát jelöli, ahogyan ez az összeírás és a hozzá hasonlók fennmaradtak. Valójában a polypthychák az urbáriumok ősei, olyan összeírások, amelyek a földesúri nagybirtok leírását tartalmazzák, mind a magánkezelésben levő részét (terra indominicata), mind azt, amely colonus- vagy servus-telkekre volt felosztva. Ez utóbbinál a föld használójának nemcsak személyes állapota, hanem birtokának részei, szolgáltatásai és a munkába bevonható családtagjai is fel vannak sorolva.

P. Lognon, 1886.

VIII. Breve de Novigente

1. Van Novigentumban egy földesúri mansus házzal és elegendő mennyiségű melléképülettel.

Van ott 55 bunarium[435] szántóföld három nyomásban, lehet bele vetni… modius[436] magot (nincs feltüntetve, hogy mennyit).

Van ott egy szőlőskert, 41 és fél aripennis,[437] terem rajta 300 modius bor.

Van ott 43 aripennis (terjedelmű) rét, össze lehet gyűjteni rajta 120 szekér szénát.

Van ott egy erdő… meg lehet hizlalni (benne) 1000 sertést.

Van ott egy malom, amely az őrlésből 30 modius gabonát ad.

2. Van ott egy templom. Tartozik hozzá egy szabad mansus, amely 6 bunarium szántóföldből, 1 aripennis szőlőből és 2 és fél aripennis rétből áll.

37. Eudaldus – rabszolga, felesége colona, a neve Landa, Szent Germanus emberei. Négy gyermekük van… Egy rabszolga mansust művel, amely 2 és fél bunarium szántóföldből, 3/4 aripennis szőlőből és 2 aripennis rétből áll. Ezért fizet egy bárányt és 3 modius bort. Őszi alá 2 perticát,[438] tavaszi alá 1 perticát szánt. Kakast 3-at, tojást 15-öt. Mezei munkát, favágást, fuvarozást, kézi munkákat annyit (teljesít), amennyit parancsolnak neki.

38. Erlebaldus – Szent Germanus colonusa fél mansusa van, amely 2 bunarium szántóföldből 1/2 aripennis szőlőből és 1 aripennis rétből áll.

Megállapodás a szolgáltatásokról a Hurstbourne-ben (Hampshire, 1050 körül)

A. J. Robertson, 207. o.

Itt felsoroljuk mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a parasztoknak Hurstbourne-ben teljesíteniök kell. Először minden hide-ról 40 pennyt kell fizetniök az őszi napéjegyenlőség idején, és 6 mittan[439] sört és 3 sester búzát kenyérnek, és fel kell szántaniok 3 acrét a saját idejükben,[440] és bevetni azt saját gabonájukkal, és behozni azt a földesúr csűrjébe saját idejükben, és 3 font árpát adni mint bért, és fél acre rétet lekaszálni saját idejükben, és boglyába rakni azt és gondoskodni 4 fother[441] hasított fáról mint bérről, azt rakásba rakni a saját idejükben, és gondoskodni 16 pole[442] kerítésről mint bérről hasonlóképpen saját idejükben, és Húsvétkor adniuk kell 2 anyajuhot 2 báránnyal – mi 2 fiatal juhot felnőtt juhnak számítunk –, és nekik kell megmosniuk a juhokat és megnyírni őket a saját idejükben és dolgozni, ahogy nekik megparancsolják minden héten, kivéve hármat – egyet tél közepén, a másodikat Húsvétkor, a harmadikat Búzaszentelő Napok idején.[435] Bunarium 5 római hold = 177,5 x 177,5 m.

[436] Modius = 52 liter.

[437] Aripennis, fél római iugerum, vagyis olyan négyzet, amelynek egyik oldala 35,5 m.

[438] Az aripennisnél kisebb szabályos négyszögletes földdarab.

[439] Régi űrmérték, 1 mittan = 8 bushel = 2,9 hektoliter.

[440] Nem fizetségért, tehát robotban.

[441] Szekérrakomány.

[442] Régi hosszmérték. 1 pole = 5,5 jard = 5 méter.