Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

17. fejezet - A FORRÁSOK JEGYZÉKE

17. fejezet - A FORRÁSOK JEGYZÉKE

Abélard, Pierre: Epistola octava ad Heloissam seu Regula Sanctimonialium – Nyolcadik levele Héloise-hez, avagy az apácák regulája

Adémar de Chabannes: prédikációja a limoges-i St-Martial felszentelésének évfordulóján

Albericus, Troisfontaines-i: Chronica Albrici monachi Trium Fontium – ciszterci rendi krónikája

Albertus Magnus: De pulchro et apto – A szépről és jóról

Albrecht von Scharfenberg: Der jüngere Titurel – Az ifjabb Titurel

Alexander Neckam: De naturis rerum – A dolgok természete

Arnaud de Verdale: Catalogus episcoporum Magalonensium – A maguelonne-i püspökök katalógusa

Augustinus: De civitate Dei – Az Isten országa

Augustinus: De musica – A zenéről

AUXERRE: Gesta pontificum Autissiodorensium – Az auxerre-i püspökök tettei

Balderich (Baudry) bourgeuil-i apát: verse Adele grófnőhöz

Beauvais-i Vincentius lásd Vincentius Bellovacensis

Benedictus(?): Mirabilia urbis Romae – Róma város csodái

BENNO: Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis – Benno osnabrücki püspök élete

Bernard: Miracula Sancte Fidis – Szent Fides csodái

Bernát, Clairvaux-i: Apologia ad Willelmum abbatem Sancti Theodorici – Apológia Vilmos st-thierryi apáthoz

Boccaccio, Giovanni: Il Decamerone – Dekameron

Boileau, Étienne: Livre des métiers – Céhszabályzat

Brémai Ádám mester: Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum – A hamburgi püspökök története

Brunetto Latini: Li livres dou tresor – A kincsek könyve

Burchard: Burchardi de Hallis Chronicon ecclesiae Collegiatae S. Petri Wimpiensis – A wimpfeni Szent Péter-társaskáptalani egyház krónikája

Caesarius, Heisterbachi: Dialogus miraculorum – Párbeszéd a csodákról

CAMBRAI: Relatio de Sanctis Ecclesiae Cameracensis – Feljegyzés a cambrai-i egyház szentjeiről

Cennini, Cennino: Libro dell’arte – könyve a művészetről

CHIUSA: Vita Benedicti II. abbatis Clusensis – II. Benedek chiusai apát élete

Christine de Pisan: Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V – Könyv a bölcs V. Károly király tetteiről és jó erkölcseiről

COLA DI RIENZO: Vita di Cola di Rienzo – Cola di Rienzo életrajza

Dante Alighieri: La Divina Commedia – Isteni Színjáték

Dialogus inter Cluniacensem et Cisterciensem – Párbeszéd egy clunyi és egy citeaux-i szerzetes között

DIJON: Chronicon Sancti Benigni Divionensis – A St-Bénigne krónikája

Durandus, Willelmus (Guillaume Durand): Rationale divinorum officiorum

Eberhard: Vita Heinrici IV imperatoris – IV. Henrik császár élete

Ebo: Vita Ottonis episcopi Babenbergensis – Ottó bambergi püspök élete

Eckhart, Meister: Opus sermonum – beszédei

EICHSTÄTT: De episcopis Eichstetensibus – Az eichstatti püspökökről, ismeretlen herriedeni szerzetes krónikája

Ekkehard, IV.:Casus Sancti Galli – A Sankt Gallen-i kolostor krónikája

FARFA: Consuetudines Farfenses – Farfai szokások

Gautier: Vita Johannis, episcopi Teruanensis auctore Waltero archidiacono – Jean de Commines thérouanne-i püspök élete

GEOFFROY: Historia Gaufredi, ducis Normannorum et comitis Andegavorum – Geoffroy, Normandia hercege és Anjou grófja története

Gergely mester: Magistri Gregorii de mirabilibus urbis Romae – Róma város csodáiról

Gergely pápa, I. (Nagy Szent): In Primum Regum Expositiones – Kommentár a Királyok I. könyvéhez

Gervasius: Gervasii Cantuariensis tractatus de combustione et reparatione Cantuariensis ecclesiae – A canterburyi templom leégéséről és helyreállításáról

Ghiberti, Lorenzo: Commentarii

Gilbert Crispin: Disputatio Iudaei cum Christiano de fide christiana – Egy zsidó vitája egy kereszténnyel a keresztény hitről

Gilo: Vita sanctissimi Hugonis, Cluniacensis abbatis – A szentséges Hugó clunyi apát élete

Graphia Aureae urbis Romae – Az arany Róma városának leírása

Grosseteste, Robert: De unica forma omnium – Mindenek egyazon formájáról

Guillaume de Lorris: Le Roman de la Rose – A Rózsa regénye

Guillaume de Saint-Patus: Vie de saint Louis – Szent Lajos élete

Guillaume le Breton: Chroniques – krónikái

Hans Rosenplüt (másként Schnepperer): Der Spruch von Nürnberg – Vers Nürnbergről

Helgaud (Helgaldus): Epitome vitae Roberti regis – Róbert király krónikája

Heraclius:De coloribus et artibus Romanorum – A rómaiak festékei és művészetei

Herbord: Vita Ottonis episcopi Babenbergensis – Ottó bambergi püspök élete

HIRSAU: Translatio S. Aurelii Hirsaugiam – Szent Aurelius testének áthelyezése Hirsauba

Honorius Augustodunensis: De gemma animae – A lélek ékköve

Honorius Augustodunensis: De imagine mundi libri tres – Három könyv a világ képéről

Honorius Augustodunensis: Liber duodecim questionum – A tizenkét kérdés könyve

Hortus Deliciarum – A gyönyörök kertje

Hugo de Sancto Victore: De Scripturis et Scriptoribus sacris praenotiunculae – Bevezetés a Szentírásról és íróiról

Hugo de Sancto Victore: Eruditiones Didascalicae – Didascalicon

Hugo de Sancto Victore: Expositio in Hierarchiam Coelestem S. Dionysii – Kommentár Dionysius Mennyei hierarchiájához

Hugo de Sancto Victore: Liber de tribus maximis circumstantiis gestorum – A történetek három legfontosabb körülményéről szóló könyv

Hugues de Fouilloi (Hugo de Folieto): De claustro animae – A lélek kolostorkertje

Isidorus, Sevillai: Etymologiarum libri V – Etimológiák könyve

Jan van Ruisbroeck: Das Buch von den zwölf Beghinen – A tizenkét begináról szóló könyv

Johannes Scottus Eriugena: Expositiones super Ierarchiam Caelestem S. Dionysii – Kommentár Dionysius Mennyei hierarchiájához

Jotsaldus: Vita Sancti Odilonis – Szent Odilo élete

Konrad von Megenberg: Das Buch der Natur – A természet könyve

Lechler (Lacher), Lorenz: Unterweisung (említése az előszóban) – intelmei fiához, Moritzhoz

Leó, Ostiai (Leo Marsicanus): Chronica monasterii Cassinensis – A montecassinói kolostor krónikája (a IV,87-ig: az 1125. év eseményeiig; innen: IV,88–95 – 1126–27: Petrus Diaconus)

Libri Carolini

LIEGE: Chronicon rythmicum Leodiense – Verses liege-i krónika

Meditationes Vitae Christi – Elmélkedések Krisztus életéről

MODENA: (Aimo?:) Relatio translationis corporis Sancti Geminiani – Beszámoló a modenai székesegyház építéséről és Szent Geminianus testének átviteléről

Odilo clunyi apát: S. Odilonis Cluniacensis Abbatis Sermones – beszédei

Ottokár: Ottokars Österreichische Reimchronik – Ottokár stájer rímes krónikája

PADERBORN: Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis – Meinwerk paderborni püspök élete

Paulinus Minorita: De mappa mundi – A világtérképről

PETERSHAUSEN: Casus monasterii Petrishusensis – A petershauseni kolostor krónikája

Petrarca, Francesco: Canzoniere – Daloskönyv

Petrus Diaconus: Liber de locis sanctis – Könyv a szent helyekről

Petrus Venerabilis: Statuta congregationis Cluniacensis – A clunyi kongregáció statútumai

Pierre de Roissy: Speculum ecclesiae – Az egyház tükre

Poitiers-i Hugó: Historia Vizelacensis monasterii auctore Hugone Pictaviano – A vézelay-i kolostor története

Rahewin: Gesta Friderici I imperatoris – I. Frigyes császár tettei

Raoul Glaber lásd Rodulfus Glaber

Rigord: Gesta quarti anni regni Philippi Augusti Francorum regis – Fülöp Ágost francia király tettei uralkodásának negyedik évében

Rodulfus (Raoul) Glaber: Historiarum sui temporis Libri quinque – A történelem öt könyve

Le Roman de Renard – A Róka regénye

Roriczer, Matthaus: Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit – Könyvecske a fiálék helyességéről

Rupertus: Vita Altmanni episcopi Pataviensis – Altmann passaui püspök élete

Saint-Germaini Richárd jegyző: Chronica Ryccardi notarii de Sancto Germano – Krónikája

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Liber Sancti Jacobi apostoli – Szent Jakab apostol könyve

SIENA: ismeretlen szerző krónikája, Siena, Libreria Comunale

ST. BLASIEN: Annales necrologici S. Blasii in Nigra Silva – a kolostor halotti évkönyvei

ST-TROND: Gesta abbatum Trudonensium auctore Rudolfo abbate, continuatio tertia – Rudolf apát: A st-trond-i apátok tettei, St-trond-i annales

Suger: Alius liber de consecratione ecclesiae s. Dionysii – A másik könyv, a saint-denis-i templom felszenteléséről

Suger: Sugerii abbatis s. Dionysii Liber de rebus in administratione sua gestis – Könyve a kormányzása alatt történt dolgokról

Tamás, Aquinói: Summa Theologiae

Thangmar: Vita Bernwardi episcopi Hildesheimensis – Bernward hildesheimi püspök élete

Theophilus Presbyter: Schedula diversarum artium – Feljegyzések a különféle művészetekről

Vergerio, Pier Paolo: De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae – Az ifjúság nemes erkölcse és szabad tanulmányai

Villani, Giovanni: Cronica di Giovanni Villani – Krónika

Villard de Honnecourt vázlatkönyve

Villon, Francois: balladái: A Nagy Testamentum

Vilmos andres-i apát: Willelmi chronica Andrensis – krónikája

Vilmos st-thierryi apát: Sancti Bernardi Clarevallensis abbatis vita prima – Szent Bernát clairvaux-i apát első életrajza

Vincentius Bellovacensis (Beauvais-i Vincentius): Speculum naturale