Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

A BIBLIAI KÖNYVEK RÖVIDÍTÉSEI

A BIBLIAI KÖNYVEK RÖVIDÍTÉSEI

Ószövetség

Ter – Teremtés könyve

Kiv – Kivonulás könyve

Lev – Leviták könyve

Szám – Számok könyve

MTörv – Második Törvénykönyv

1Kir – Királyok I. könyve

1Krón – Krónikák I. könyve

Tób – Tóbiás könyve

Zsolt – Zsoltárok könyve

Préd – Prédikátor könyve

Én – Énekek éneke

Bölcs – Bölcsesség könyve

Iz – Izajás könyve

Jer – Jeremiás könyve

Ez – Ezekiel könyve

Dán – Dániel könyve

Mal – Malakiás könyve

Újszövetség

Mt – Máté evangéliuma

Lk – Lukács evangéliuma

Jn – János evangéliuma

Róm – Rómaiaknak írt levél

1Kor – Korintusiaknak írt I. levél

2Kor – Korintusiaknak írt II. levél

Gal – Galatáknak írt levél

Ef – Efezusiaknak írt levél

Fil – Filippieknek írt levél

Kol – Kolosszeieknek írt levél

1Tim – Timóteusnak írt I. levél

Zsid – Zsidóknak írt levél

Jel – Jelenések könyve