Ugrás a tartalomhoz

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő (1940–)

Balassi Kiadó, Magyar Képzőművészeti Főiskola

A középkori művészet történetének olvasókönyve

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi, Ernő

az MTA alelnöke
Magyar Tudományos Akadémia


Magyar Tudományos Akadémia
Roosevelt tér 9.
Budapest
1051
Hungary

Szerkesztette

Tamás, Zsuzsanna

Készült az Oktatási Minisztérium támogatásával a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében.

E könyv kutatási és oktatási célokra szabadon használható. Bármilyen formában való sokszorosítása a jogtulajdonosok írásos engedélyéhez kötött.

Verziótörténet
Verzió 111 Feb 2005kp
Jelen digitalizált kiadásban a jobb használhatóság érdekében az eredeti kiadás (Balassi Kiadó–Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1997) kötet végi jegyzeteit is lábjegyzetekké alakítottuk.

Tartalom

BEVEZETÉS
I. A KÖZÉPKORI MŰVÉSZET VILÁGA
1. ELŐSZÓ
2. A MŰ ÉS KÖZÖNSÉGE
A SZÉPSÉG EREDETE ÉS SAJÁTOSSÁGAI
A KÖZÉPKORI MŰVÉSZET SZIMBOLIZMUSA
Az allegória és fajtái
A Szentírás hármas értelméről
A műalkotások allegorikus értelmezése
A MŰALKOTÁS RENDELTETÉSE
A MEGBÍZÓ
A MŰVÉSZI MUNKA ÉRTÉKELÉSE
A MŰALKOTÁS ÉRTÉKELÉSE
3. A ROMANIKA MŰVÉSZETE
HÍRADÁSOK A XI. SZÁZADBÓL AZ ÚJ MŰVÉSZET KIALAKULÁSÁRÓL
MINTAKÉPEK A ROMÁN KOR MŰVÉSZETÉBEN
A jeruzsálemi Szent Sír-templom követése
Más épületek mintakép szerepe
A BENCÉS RENDI REFORM ÉS A MŰVÉSZET
Művészeti tevékenység a clunyi apátságban
Desiderius montecassinói apát építkezései
A ZARÁNDOKHELYEK ÉS A MŰVÉSZET
Jeruzsálem
Róma
Santiago de Compostela
THEOPHILUS PRESBYTER KÖNYVE A KÜLÖNFÉLE MŰVÉSZETEKRŐL
A bevezetők
Példák Theophilus receptjei közül
A ROMANIKA KRITIKÁJA A XII. SZÁZADBAN
4. A GÓTIKA MŰVÉSZETE
SUGER APÁT TEVÉKENYSÉGE SAINT-DENIS-BEN
Könyve a kormányzása alatt történt dolgokról
A másik könyv, a saint-denis-i templom felszenteléséről
GÓTIKUS KATEDRÁLISOK
Egy korai gótikus építkezés: Canterbury
Opus francigenum
A KOLDULÓ RENDEK ÉS A MŰVÉSZET
KÖLTŐI FANTÁZIÁK A GÓTIKUS ÉPÍTÉSZETRŐL
A GÓTIKUS ÉPÍTŐMŰHELYEK
A GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ELMÉLETE
5. A PROFÁN MŰVÉSZETEK A KÖZÉPKORBAN
6. AZ ITÁLIAI TRECENTO FESTÉSZET KEZDETEI
II. XI–XV. SZÁZADI SZÖVEGEK A KÜLÖNFÉLE MŰVÉSZETEKRŐL
7. ELŐSZÓ
8. TEÓRIA
ENCIKLOPÉDIÁK
TUDOMÁNYOS TRAKTÁTUSIRODALOM
FILOZÓFIA, TEOLÓGIA
KOMMENTÁROK, VITAIRATOK
HOMÍLIA- ÉS PRÉDIKÁCIÓIRODALOM
9. TECHNIKAI IRODALOM
10. IRODALOM
LELKI OLVASMÁNYOK
KÖLTÉSZET
VILÁGI PRÓZAIRODALOM
11. TÖRTÉNETÍRÁS
ANNALESEK
KRÓNIKÁK
ÉLETRAJZIRODALOM
12. LEVELEZÉS
13. DOKUMENTATÍV FORRÁSOK
INVENTÁRIUMOK
Festmények XIV–XV. századi francia udvarok inventáriumaiban
TÖRVÉNYEK, SZABÁLYZATOK
JOGI TERMÉSZETŰ FORRÁSOK, OKLEVELEK
Firenze, az Orsanmichele alapításának dokumentumai
IV. Károly császár prágai udvari festői
V. Károly francia király
Nikolaus Gerhaerts von Leiden konstanzi tevékenységének dokumentumai
VÉGRENDELETEK
SZERZŐDÉSEK
SZÁMADÁSKÖNYVEK
14. FELIRATOK, SZIGNATÚRÁK
15. PERIEGETIKUS IRODALOM
III.
16. BIBLIOGRÁFIA
17. A FORRÁSOK JEGYZÉKE
18. RÖVIDÍTÉSEK
AZ IDÉZETT FORRÁSOK LELŐHELYEINEK RÖVIDÍTÉSEI
A BIBLIAI KÖNYVEK RÖVIDÍTÉSEI
19. HELY- ÉS SZEMÉLYNÉVMUTATÓ
20. TÁRGYMUTATÓ