Ugrás a tartalomhoz

Magyar néprajzi lexikon

(2006)

Arcanum Adatbázis Kft.

3. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK

3. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK

akad.

akadémia

ang.

angol

bev.

bevezette, bevezetés

Bp.

Budapest

bp.-i

budapesti

c.

című

D

dél

egy.(-i)

egyetem(-i)

É

észak

ELTE

Eötvös Loránd Tudomány Egyetem

é.n.

év nélkül

ev.

evangélikus

F. m.

Főbb művei

ford.

fordította

fr.

francia

gimn.

gimnázium

gör.

görög

gör.kat.

görög katolikus

gör.kel.

görög keleti

gyűjt.

gyűjtötte, gyűjtemény

h.

helyettes

ha

hektár

hg.

hegység

hl

hektoliter

h. n.

hely nélkül

i. e.

időszámításunk előtt

ig.

igazgató

ill.

illetőleg, illetve

Irod.

Irodalom

isk.

iskola

ism.

ismertette

i. sz.

időszámításunk szerint

izr.

izraelita

K

kelet

kat.

katolikus

kb.

körülbelül

kg

kilogramm

kh

katasztrális hold

kiad.

kiadta, kiadás

kir.

királyi

klny.

különnyomat

KLTE

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem

km

kilométer

l.

levelező

ld.

lásd

m

méter

m.

megye

M.

Műve

magy.

magyar

min.

miniszter, minisztérium

MNM

Magyar Nemzeti Múzeum

Mo.

Magyarország

mo.-i

magyarországi

MTA

Magyar Tudományos Akadémia

múz.

múzeum

ném.

német

népr.

néprajz

ny.

nyugalmazott

Ny

nyugat

o.

ország (csak országnévvel együtt, pl. Franciao.)

ogy.

országgyűlés

OSZK

Országos Széchényi Könyvtár

oszt.

osztály

pl.

például

prot.

protestáns

ref.

református

rk.

rendkívüli

r. k.

római katolikus

stb.

s a többi

sz.

század (csak évszám után)

szerk.

szerkesztő, szerkesztette

SZU

Szovjetunió

társ.

társaság, társulat

AaTh

Aarne–Thompson-féle népmesekatalógus

Acta Ethn.

Acta Ethnographica

Akad. Ért.

Akadémiai Értesítő

Arch. Ért.

Archeológiai Értesítő

Bp.-i Szle

Budapesti Szemle

DJfVk

Deutsche Jahrbuch für Volkskunde

Egy. Phil. Közl.

Egyetemes Philológiai Közlöny

Erd. Múz.

Erdélyi Múzeum

Ért.

Értesítő

Ethn.

Ethnographia

Évkve

Évkönyve

FFC

Folklore Fellows Communications (az európai Folklór Szövetség nemzetközi kiadványsorozata helsinki központtal)

Filol. Közl.

Filológiai Közlemények

Folia Arch.

Folia Archaeologica

Földr. Ért.

Földrajzi Értesítő

Földr. Közl.

Földrajzi Közlemények

tc.

törvénycikk

TIT

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tkp.

tulajdonképpen

tsz

termelőszövetkezet

tv.

törvény

ún.

úgynevezett

unit.

unitárius

v.

vagy (ábraaláírásnál: volt)

vált.

változat

vm.

vármegye

vö.

vesd össze

Hdwb.des deutschen Märchens

Handwörterbuch des deutschen Märchens

Irod. tört.

Irodalomtörténet

Irod. tört.

Közl. Irodalomtörténeti Közlemények

Közl.

Közlöny, Közlemények

Magy. Népr. Gyűjt.

Magyar Néprajzi Gyűjtemény

Magy.Századok

Magyar Századok

Magy. Nyelv

Magyar Nyelv

Mm.

Mältzel-metronóm

MNGy

Magyar Népköltési Gyűjtemény

MNK

Magyar Népmese Katalógus

Népr. Ért.

Néprajzi Értesítő

Népr. Gyűjt.

Néprajzi Gyűjtemény

Népr. Közl.

Néprajzi Közlemények

Nyelvtud. Közl.

Nyelvtudományi Közlemények

ÖZfVk

Österreichische Zeitschrift für Volkskunde

RMKT

Régi Magyar Költők Tára

Szle

Szemle

Táncműv. Ért.

Táncművészeti Értesítő

Tánctud. Tanulm.

Tánctudományi Tanulmányok

Tanulm.

Tanulmány, Tanulmányok

Term. tud. Közl.

Természettudományi Közlemények

Tört. Szle

Történeti Szemle

Tud. Gyűjt.

Tudományos Gyűjtemény

UMNGy

Új Magyar Népköltési Gyűjtemény

ZfVk

Zeitschrift für Volkskunde

Zenetud. Tanulm.

Zenetudományi Tanulmányok