Ugrás a tartalomhoz

MAGYAR ORVOSÉLETRAJZI LEXIKON

KAPRONCZAY KÁROLY

Mundus Kiadó

4. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

4. fejezet - RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Biol.

Acta Biologica Hungarica

Acta Chir. Hung.

Acta Chirurgica Hungarica

Acta Derm. Hung.

Acta Dermatologia Hungarica

Acta Med. Hung.

Acta Medica Hungarica

Acta Microbiol.

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica

Acta Pharm. Hung.

Acta Pharmaceutica Hungarica

Acta Physiol. Hung.

Acta Physiologica Hungarica

Acta Zool. Hung.

Acta Zoologica Hungarica

agrártört.

agrártörténeti

Agrártud. Közl.

Agrártudományi Közlemények

akad.

akadémia(i)

Akad. Ért.

Akadémiai Értesítő

arch.

archívum

áll.

állami

állatorv.

állatorvosi

ált.

általános

ÁOTE

Állatorvostudományi Egyetem

Belorv. Arch.

Belorvosi Archívum

Biochem. Zeitschr.

Biochemische Zeitschrift

biol.

biológia(i)

biz.

bizottság

BM

Belügyminisztérium

Botan. Közl.

Botanikai Közlemények

BOTE

Budapesti Orvostudományi Egyetem

Bőrgyógy. és Venerol. Szle

Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle

Bp.-i Orv. Újság

Budapesti Orvosi Újság

c.

címzetes

Card. Hung.

Cardiologica Hungarica

dissz.

disszertáció

DOTE

Debreceni Orvostudományi Egyetem

EEG

elektroenkefalográf

egy.

egyetem(i)

egyes.

egyesület

EKG

elektrokardiográf

ELTE

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

ETT

Egészségügyi Tudományos Tanács

eü.

egészségügy

eü.-i

egészségügyi

Eü. Dolg.

Egészségügyi Dolgozó

ért.

értesítő

értek.

értekezés(ek)

Élet és Tud.

Élet és Tudomány

fm.

főbb művei

Fogorv. Szle

Fogorvosi Szemle

főig.

főigazgató(ság)

főisk.

főiskola

Föld. Múz. Tan.

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok

Földműv.

földművelésügyi (minisztérium)

főv.

főváros(i)

Főv. Eü. Nev. Int.

Fővárosi Egészségügyi Nevelési Intézet

füz.

füzet(ek)

gyógyped.

gyógypedagógia(i)

Gyógyped. Szle

Gyógypedagógiai Szemle

Gyógysz. Ért.

Gyógyszerészi Értesítő (?)

Gyógysz. Közl.

Gyógyszerészeti Közlemények

Gyógyszer. Szle

Gyógyszerészeti Szemle

gyűjt.

gyűjtemény

h.

helyettes

HIETE

Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem

h. n.

hely nélkül

HM

Honvédelmi Minisztérium

honv.

honvéd(elmi)

hung.

hungarica

Hung. Med. Radiol.

Hungarian Medical Radiology

húsip.

húsipari

Ideggyógy. Szle

Ideggyógyászati Szemle

ig.

igazgató

int.

intézet

ip.

ipari

irod.

irodalom

JATE

József Attila Tudományegyetem

kand.

kandidátus(i)

kat.

katonai

ker.

kerület

kir.

királyi

Klin. és Labordiag. Szle

Klinikai és Labordiagnosztikai Szemle

KOKI

(MTA) Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet

KÖJÁL

Közegészségügyi és Járványügyi Állomás

közl.

közlöny (közlemények is)

közlem.

közlemények

közp.

központ(i)

kut.

kutatási

l.

lap(ok)

labor.

laboratórium(i)

lev.

levelező

m.

magyar

m.

megye(i)

MABI

Magánalkalmazottak Biztosító Intézete

M Angiol. Társ.

Magyar Angiológiai Társaság

M. Állatorv. Lapja

Magyar Állatorvosok Lapja

Mathem. és Term. Tud. Ért.

Matematikai és Természettudományi Értesítő

M. Belorv. Arch.

Magyar Belorvosi Archívum

M. Biol. Kut. Int.

Magyar Biológiai Kutató Intézet

M. Biol. Társ.

Magyar Biológiai Társaság

M. EEG Társ.

Magyar Elektroenkefalográf Társaság

MÉM

Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium

MGYE

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület

M. Gyógyped.

Magyar Gyógypedagógia

MGYT

Magyar Gyógyszertudományi Társaság

M. Fogorv. Egyes.

Magyar Fogorvosok Egyesülete

M. Gyógyszertud. Társ. Ért.

Magyar Gyógyszertudományi Társaság Értesítője

M. Hygienikusok Társ.

Magyar Hygienikusok Társaság

M. Idegseb. Társ.

Magyar Idegsebészeti Társaság

min.

minisztérium

mitteil.

mitteilungen

MNB

Magyar Nemzeti Bank

MNH

Magyar Néphadsereg

M. Mikrobiol. Társ.

Magyar Mikrobiológiai Társaság

MNM

Magyar Nemzeti Múzeum

M. Nőorv. Lapja

Magyar Nőorvosok Lapja

Mo.

Magyarország

MONE

Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete

M. Onkol.

Magyar Onkológia

morphol. (morfol.)

morphológia(i) (morfológiai)

M. Orv. Arch.

Magyar Orvosi Archívum

M. Orv. és Term. Vizsgálók Évk.

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Évkönyve

MOTESZ

Magyar Orvostudományi Társaságok és

 

Egyesületek Szövetsége

M. Patol. Társ.

Magyar Pat(h)ológusok Társasága

M. Pszichol. Szle

Magyar Pszichológiai Szemle

M. Radiol.

Magyar Radiológia

M. Radiol. Társ.

Magyar Radiológus Társaság

M. Sebésztárs. Munkálatai

Magyar Sebésztársaság Munkálatai

MSZMP KB

Magyar Szocialista Munkáspárt Központi

 

Bizottsága

MTA Orv. Tud. Oszt. Közl.

MTA V. Orvosi Tudományok Osztálynak

 

Közleményei

MTA Mat. Kut. Int.

MTA Matematikai Kutató Intézet

MTE

Magyar Tornász Egylet

MTST

Magyar Testnevelési és Sport Tanács

M. Tud.

Magyar Tudomány

M. Urol. Társ.

Magyar Urológus Társaság

M. Üzemeü. Társ.

Magyar Üzemegészségügyi Társaság

nemz.

nemzeti

nemzetk.

nemzetközi

ny.

nyilvános

OÉTI

Országos Élelmezéstudományi Intézet

OKI

Országos Közegészségügyi Intézet

OMGE

Országos Magyar Gazdasági Egyesület

OODK

Országos Orvostudományi Dokumentációs

 

Központ és Könyvtár

OMSZ

Országos Mentőszolgálat

ORFI

Országos R(h)eumatológiai és Fizioterápiás

 

Intézet

orsz.

országos

orv.

orvos(i)

Orv. Arch.

Orvosi Archívum

Orv. Hetil.

Orvosi Hetilap

Orv. L(apja)

Orvosok Lapja

Orvostört. Közlem.

Orvostörténeti Közlemények

oszt.

osztály

orvostört.

orvostörténeti

orvostud.

orvostudományi

OTBA

Országos Tisztviselői Betegsegélyző Alap

OTI

Országos Társadalombiztosítási Intézet

OTKI

Országos Orvostovábbképző Intézet

OTSI

Országos Testnevelési és Sportegészségügyi

 

Intézet

OTT

Orvostudományi Testnevelési Tanács

ped.

pedagógia(i)

Ped. Szle

Pedagógiai Szemle

pk.

parancsnok

Pneum. Hung.

Pneumológia Hungarica

POTE

Pécsi Orvostudományi Egyetem

r.

rendes

Radiol. Közl.

Radiológiai Közlemények

RES

retikulo-endoteliális rendszer

Rheumatol.

Rheumatológia

rk.

rendkívüli

rtg.

röntgen

seb.

sebészeti

SOTE

Semmelweis Orvostudományi Egyetem

Szab.Szat. Szle

Szabolcs-Szatmári Szemle

szerk.

szerkesztő (szerkesztette)

színműv.

színművészeti

szle

szemle

szolg.

szolgálat

SZOT

Szakszervezetek Országos Tanácsa

SZOTE

Szegedi Orvostudományi Egyetem

SZTK

Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja

szöv.

szövetség

t.

tiszteleti (tiszteletbeli)

tb.

tiszteletbeli

Tech. tört. Szle

Technikatörténeti Szemle

Term. tud. Közl.

Természettudományi Közlöny

Term. Vil.

Természet Világa

Testnev. Sporteü. Szle

Testnevelési és Sportegészségügyi Szemle

TF

Testnevelési Főiskola

Tört. Szle

Történeti Szemle

tszv.

tanszékvezető

tud.

tudomány(os)

Tud. Gyűjt.

Tudományos Gyűjtemény

TTT

Testnevelési Tudományos Tanács

uo.

ugyanott

uő.

ugyanő

Urol. Szle

Urológiai Szemle

vez.

vezető

vh.

világháború

vm.

vármegye