Ugrás a tartalomhoz

Magyarország virágos növényei

Wagner János, Hoffmann Károly (2006)

Arcanum Adatbázis Kft.

2. fejezet - NÖVÉNYEK.

2. fejezet - NÖVÉNYEK.

I. osztály: Egyporzósak. Monandria.

A virágban porzó és termő együtt van; porzó egy, szabad.

1. rend: Egybibeszálúak. Monogynia.

Egy bibeszál, vagy, a hol a bibeszál hiányzik, egy bibe.

Vízi lófark.

Hippuris vulgaris L. – (Lófarkfű, vizifenyőke. – Természetes rendszer: Süllőhínárfélék. Halorrhagidaceae.) – Cserje. 15–30 cm. Meddő szára a vízben úszik, kivételesen 1–2 m. hosszúra is megnő. Virágzó szára a vízből kiemelkedik. Levelei szálasak, épek és 8–12-sével örvben állók. Vízbeli levelei puhábbak, nagyobbak és áttetszők. Igen apró virágai a levelek hónaljában fejlődnek, zöldek; a virágtakaróból épen csak a csésze nyoma van meg keskeny szegély alakjában. Van egy porzója és egy bibeszála. Terem árkokban, álló vizekben szórványosan az egész országban és mindig csoportosan. 5–8.

Vízi lófark.

Közönséges somócsing.

Salicornia herbacea L. – (Tengeri sóska, szarvas széksófű. – Term. r.: Libatoppfélék. Chenopodiaceae.) – Egyéves. 10–30 em. Szára ágas, ízelt, húsos, fűszín-zöld v. kékes, vöröses. Levele nincs, ezért idegenszerű a termete. Apró virágai háromszögben állanak a szártagok oldalmélyedéseiben. Leple zöldes, kancsós, zárt; éréskor szivacsos és kis hasítékkal bír. Terem szikeseken, hazánk déli felében szórványosan. Szárából hamuzsír készíthető. 8–10.

Más honi faj: Salicornia fruticosa L. (Fiume mell.)

Ide sorolható még: Alchemilla arvensis (IV. o. 1. r.).[4]*

Közönséges somócsing.

2. rend: Kétbibeszálúak. Digynia.

Ide tartoznának: Callitriche (XXI. o. 1. r.), Chenopodium (V. o. 2. r.), Corispermum (V. o. 2. r.), Salicornia (I. o. 1. r.).[5]*[4] Számos növényfajon változik mind a porzók, mind a bibeszálak száma, ezért igen sok növényt tulajdonképen több helyt kellene tárgyalni. Ily esetekben oda soroltuk a növényt, a hova az esetek legtöbbje szerint való, vagy a hová a nagyon közel álló rokon fajok csakugyan tartoznak és a melyektől való elválasztásuk csak megnehezítette volna a meghatározást. V. ö. a Bevezető résznek a könyv használatáról szóló fejezetét.

[5] Számos növényfajon változik mind a porzók, mind a bibeszálak száma, ezért igen sok növényt tulajdonképen több helyt kellene tárgyalni. Ily esetekben oda soroltuk a növényt, a hova az esetek legtöbbje szerint való, vagy a hová a nagyon közel álló rokon fajok csakugyan tartoznak és a melyektől való elválasztásuk csak megnehezítette volna a meghatározást. V. ö. a Bevezető résznek a könyv használatáról szóló fejezetét.