Ugrás a tartalomhoz

Magyarország virágos növényei

Wagner János, Hoffmann Károly (2006)

Arcanum Adatbázis Kft.

XVIII. osztály: Sokfalkásak. Polyadelphia.

XVIII. osztály: Sokfalkásak. Polyadelphia.

Az összenőtt porzószálak három vagy többfalkában vannak.

1. rend: Sokporzósak. Polyandria.

A sok porzószál 3, 5 vagy 6 falkában van.

Közönséges orbánczfű.

Hypericum perforatum L. – (Csengő fű csengő linka, lyukaslevelű fű, patikai csengővirág, vérfű. – Term. r.: Orbánczfűfélék. Guttiferae.) – 49. t. 1. k. Évelő. 30–60 cm. Szára kétélű; levelei kerülékesek, hosszúkás tojásalakúak, vagy keskenyszálasok; átlátszón pontozottak. Virágzata sokvirágú bogernyő. A csészelevelek kihegyezettek, még egyszer akkorák mint a termés, szélük pedig kopasz. Szirmai aranyszinsárgák. Terem mezőkön, sziklás, cserjés lejtőkön, ritkás erdőkben az egész országban. 6–9.

Hegyi orbánczfű.

Hypericum montanum L. – (Term. r.: Orbánczfűfélék. Guttiferae.) – Évelő. 20–30 cm. Szára hengeres, kevéslevelű. Levelei tojásalakúak, fonákuk szélén fekete pontokkal, csak a felsők áttetszően pontozottak. Virágzata tömött szártetőző. A csésze levelei tojásdad-lándsásak, hegyesek, a murvákkal egyetemben mirigyesen pillásak. Szirmai sárgák. Terem erdőkben hazánk minden hegyvidékén. 6–8.

Hegyi orbánczfű.

Borzas orbánczfű.

Hypericum hirsutum L. – (Term. r.: Orbánczfűfélék. Guttiferae.) – Évelő. 40–80 cm. Szára hengeres. Levele tojásalakú vagy hosszúkás, átlátszóan pontozott. Szára és levele hosszú szőröktől puha. Virágzata megnyúlik. Csészelevelei mirigyesen pillásak. Szirmai sárgák. Terem erdőkben hazánk minden hegyvidékén. 7–9.

Négyélű orbánczfű.

Hypericum acutum Mönch. – (Hypericum tetrapterum Fr. – Term. r.: Orbánczfűfélék. Guttiferae.) – Évelő. 30–60 cm. Szára hártyásan négyélű. Levelei kerülékesek és sűrűn áttetszően pontozottak. A csészelevelek lándsásak, kihegyezettek; akkorák mint a termés. Szirmai halványsárgák. Terem patakok, árkok mentén, nedves helyeken szórványosan az egész országban. 7–8.

Más honi fajok: H. alpinum Vill.,barbatum Jacq.,commutatum Nolte,elegans Steph.,humifisum L.,quadrangulum L.,transsylvanicum Èelak.,umbellatum Kern.

E rendbe sorolható: Tilia (XIII. o. 1. r.)