Ugrás a tartalomhoz

Magyarország virágos növényei

Wagner János, Hoffmann Károly (2006)

Arcanum Adatbázis Kft.

3. fejezet - TÁBLÁK.

3. fejezet - TÁBLÁK.

1. tábla 1. Közönséges varázslófű. Circaea lutetiana L. – 2. Vesszős fagyal. Ligustrum vulgare L. – 3. Köz. orgonafa. Syringa vulgaris L. – 4. Közönséges kőris. Fraxinus excelsior L. – 5. Orvosi csikorka. Gratiola officinalis L.

2. tábla 1. Orvosi veronika. Veronica officinalis L. – 2. Kerti zsálya. Salvia officinalis L. – 3. Mezei macskagyökér. Valeriana officinalis L. – 4. Saláta galambbegy. Valerianella olitoria (L.) Poll. – 5. Sás nőszirom. Iris Pseud-Acorus L. – 6. Bókoló dákoska. Gladiolus communis L.

3. tábla 1. Magyar sáfrány. Crocus Heuffelianus Herb. – 2. Tavi káka. Scirpus lacustris L – 3. Keskenylevelű gyapju-sás. Eriophorum polystachyum L. – 4. Kétsoros árpa. Hordeum distichum L. – 5. Közönséges búza. Triticum vulgare Vill. – 6. Tönköly búza. Triticum Spelta L. – 7. Közönséges rozs. Secale cereale L. – 8. Abrak zab. Avena sativa L.

4. tábla 1. Sovány perje. Poa trivialis L. – 2. Fodros harmatkása. Glyceria aquatica (L.) Wahlbg. – 3. Csomós ebír. Dactylis glomerata L. – 4. Tarajos fésű-fű. Cynosurus cristatus L. – 5. Réti csenkesz. Festuca pratensis Huds. – 6. Puha rozsnok. Bromus mollis L. – 7. Évelő vadócz. Lolium perenne L.

5. tábla 1. Szagos borjúpázsit. Anthoxanthum odoratum L. – 2. Mezei ecsetpázsit. Alopecurus pratensis L. – 3. Zilált kásafű. Milium effusum L. – 4. Fedő nád. Phragmites communis Trin. – 5. Gyapjas selyemperje. Holcus lanatus L. – 6. Bókoló gyöngyfű. Melica nutans L. – 7. Közepes rezgőfű. Briza media L. – 8. Termesztett rizs. Oryza sativa L.

6. tábla 1. Réti ördögharapta-fű. Succisa pratensis Mnch. – 2. Galambszinű ördögszem. Scabiosa Columbaria L. – 3. Mezei varfű. Knautia arvensis (L.) Coult. – 4. Erdei mácsonya. Dipsacus Fullonum L. – 5. Szagos müge. Asperula odorata L.

7. tábla 1. Tejoltó galaj. Galium verum L. – 2. Festő buzér. Rubia tinctorum L. – 3. Közepes utilapú. Plantago media L. – 4. Húsos som. Cornus mas L. – 5. Csemege sulyom. Trapa natans L.

8. tábla 1. Orvosi ebnyelvű-fű. Cynoglossum officinale L. – 2. Kerti borágó. Borago officinalis L. – 3. Fekete nadálytő. Symphytum officinale L. – 4. Mocsári nefelejcs. Myosotis palustris (L.) With. – 5. Bolondító beléndek. Hyoscyamus niger L. – 6. Csattanó maszlag. Datura Stramonium L.

9. tábla 1. Orvosi atraczél. Anchusa officinalis L. – 2. Petyegetett gálna. Pulmonaria officinalis L. – 3. Terjőke kigyószisz. Echium vulgare L. – 4. Kőmagvú gyöngyköles. Lithospermum officinale L. – 5. Parlagi nefelejcs. Myosotis arvensis L. – 6. Keserű vidrafű. Menyanthes trifoliata L. – 7. Apró, szulák. Convolvulus arvensis L.

10. tábla 1. Ligeti kúnrépa. Cyclamen europaeum L. – 2. Orvosi kankalin. Primula officinalis (L.) Jacq. – 3. Illatos kankalin. Primula Columnae Ten. – 4. Lisztes kankalin. Primula farinosa L. – 5. Czifra kankalin. Primula Auricula L. – 6. Havasi harangrojt. Soldanella alpina L.

11. tábla 1. Mezei tikszem. Anagallis arvensis L. – 2. Közönséges lizinka. Lysimachia vulgaris L. – 3. Pénzlevelű lizinka. Lysimachia Nummularia L. – 4. Százforintos földepe. Erythraea Centaurium (L.) Pers. – 5. Heverő azálea. Azalea procumbens L. – 6. Kék csatavirág. Polemonium coeruleum L.

12. tábla 1. Közönséges dohány. Nicotiana Tabacum L. – 2. Molyhos ökörfarkkóró. Verbascum Thapsus L. – 3. Maszlagos nadragulya. Atropa Belladonna L. – 4. Piros ebszőlő. Solanum Dulcamara L. – 5. Fekete ebszőlő. Solanum nigrum L.

13. tábla 1. Télizöld meténg. Vinca minor L. – 2. Hegyi csékcsillag. Jasione montana L. – 3. Gombos raponcza. Phyteuma orbiculare L. – 4. Csomós csengetyűke. Campanula glomerata L. – 5. Baraczklevelű csengetyűke. Campanula persicifolia L.

14. tábla 1. Jerikói loncz. Lonicera Caprifolium L. – 2. Üvegszárú nenyúljhozzám. Impatiens noti tangere L. – 3. Háromszinű ibolya. Viola tricolor L. – 4. Csíkos kecskerágó. Evonymus europaeus L. – 5. Bortermő szőlő. Vitis vinifera L.

15. tábla 1. Kutya benge. Rhamnus Frangula L. – 2. Veres ribiszke. Ribes rubrum L. – 3. Repkény borostyán. Hedera Helix L. – 4. Vénicz szil. Ulmus pedunculata Foug.

16. tábla 1. Kenő libatop. Chenopodium bonus Henricus L. – 2. Orvosi méregölő. Cynanchum Vincetoxicum (L.) R. Br. – 3. Tavaszi tárnics. Gentiana verna L. – 4. Kornis tárnics. Gentiana Pneumonanthe L. – 5. Sárga tárnics. Gentiana lutea L. – G. Kakukfűfojtó aranka. Cuscuta Epithymum Murr.

17. tábla 1. Berki zápócza. Astrantia major L. – 2. Kereklevelű buvák-fű. Bupleurum rotundifolium L. – 3. Zamatos turbolya. Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm. – 4. Foltos bürök. Conium maculatum L. – 5. Kerti petrezselyem. Petroselinum sativum Hoffm.

18. tábla 1. Mogyorós hólyagfa. Staphylea pinnata L. – 2. Kánya bangita. Viburnum Opulus L. – 3. Fürtös bodza. Sambucus racemosa L. – 4. Mocsári parnasszia. Parnassia palustris L.

19. tábla 1. Házi len. Linum usitatissimum L. – 2. Kereklevelű harmatfű. Drosera rotundifolia L – 3. Közönséges istáczfű. Armeria elongata (Hoffm.) Koch. – 4. Sóska borbolya. Berberis vulgaris L. – 5. Henye locsahúr. Peplis Portula L.

20. tábla 1. Tavaszi tőzike. Leucojum vernum L. – 2. Kikeleti hóvirág. Galanthus nivalis L. – 3. Csupros nárczis. Narcissus Pseudo-Narcissus L. – 4. Fehér nárczis. Narcissus poëticus L. – 5. Fürtös sülyfű. Polygonatum multiflorum (L.) All.

21. tábla 1. Májusi gyöngyvirág. Convallaria majalis L. – 2. Spárga nyúlárnyék. Asparagus altilis (L.) Aschers. – 3. Koczkás kotu-liliom. Fritillaria Meleagris L. – 4. Erdei tyúktaréj. Gagea lutea (L.) Ker. – 5. Turbán liliom. Lilium Martagon L. – 6. Liliom hölye. Anthericum Liliago L.

22. tábla 1. Medve hagyma. Allium ursinum L. – 2. Úri madártej. Ornithogalum umbellatum L. – 3. Kétlevelű csilla. Scilla bifolia L. – 4. Őszi kikirics. Colchicum autumnale L. – 5. Fehér zászpa. Veratrum album L.

23. tábla 1. Béka szittyó. Juncus effusus L. – 2. Mezei perjeszittyó. Luzula campestris (L.) DC. – 3. Sóska lórom. Rumex Acetosa L. – 4. Madársóska lórom. Rumex Acetosella L. – 5. Vízi hídőr. Alisma Plantago L. – 6. Fehér bokrétafa. Aesculus Hippocastanum L.

24. tábla 1. Jókori juhar. Acer platanoides L. – 2. Keskenylevelű fűzike. Chamaenerium angustifolium (L.) Scop. – 3. Közönséges ligetszépe. Oenothera biennis L. – 4. Közönséges csarap. Calluna vulgaris (L.) Salisb. – 5. Hamvas hanga. Erica cinerea L.

25. tábla 1. Veres áfonya. Vaccinium Vitis idaea L. – 2. Farkas boroszlán. Daphne Mezereum L. – 3. Baraczklevelű keserűfű. Polygonum Persicaria L. – 4. Kigyós keserűfű. Polygonum Bistorta L. – 5. Közönséges pohánka. Fagopyrum sagittatum Gilib.

26. tábla 1 Arany veselke. Chrysosplenium alternifolium L. – 2. Ernyős virág-káka. Butomus umbellatus L. – 3. Kőrislevelű ezerjófű. Dictamnus albus L. – 4. Mocsári molyűző. Ledum palustre L. – 5. Kereklevelű körtike. Pirola rotundifolia L. – 6. Rozsdás havasszépe. Rhododendron ferrugineum. L.

27. tábla 1. Bibircsós kőrontó. Saxifraga granulata L. – 2. Tajtékzó szappanfű. Saponaria officinalis L. – 3. Barát szegfű. Dianthus Carthusianorum L. – 4. Buglyos szegfű. Dianthus superbus L. – 5 Gyepi derczefű. Gypsophila muralis L. – 6. Egynyári szikárka. Scleranthus annuus L.

28. tábla 1. Olocsány csillaghúr. Stellaria Holostea L. – 2. Parlagi madárhúr. Cerastium arvense L. – 3. Fehér mécsvirág. Melandrium album (Mill.) Garcke. – 4. Piros mécsvirág. Melandrium rubrum (Wgl.) Garcke. – 5. Kakuk mécsvirág. Lychnis Flos Cuculi L. – 6. Erdei madársóska. Oxalis Acetosella L.

29. tábla 1. Kerti varjúháj. Sedum Fabaria Koch. – 2. Borsos varjúháj. Sedum acre L. – 3. Kerek kapotnyak. Asarum europaeum L. – 4. Réti füzény. Lythrum Salicaria L. – 5. Bojtorjános párló. Agrimonia Eupatoria L.

30. tábla 1. Köz. mandola. Prunus Amygdalus Stokes. – 2. Savanyú meggy. Prunus Cerasus L. – 3. Kajszin baraczk. Prunus Armeniaca L. – 4. Kerti szilva. Prunus domestica L.

31. tábla 1. Zelnicze meggy. Prunus Padus L. – 2. Vad körte. Pirus communis L. – 3. Vad alma. Pirus Malus L. – 4. Lisztes berkenye. Sorbus Aria (L.) Cr. – 5. Veres berkenye. Sorbus aucuparia L.

32. tábla 1. Borízű naspolya. Mespilus germanica L. – 2. Egymagvú galagonya. Crataegus monogyna Jacq. – 3. Közönséges birs. Cydonia vulgaris Pers. – 4. Csipke rózsa. Rosa canina L.

33. tábla 1. Legyező bajnócza. Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. – 2. Málna szeder. Rubus Idaeus L. – 3. Köz. gyömbérgyökér. Geum urbanum L. – 4. Tavaszi pimpó. Potentilla viridis (Neilr.) Fritsch.

34. tábla 1. Vérehulló fecskefű. Chelidonium majus L. – 2. Sárga szarvas-mák. Glaucium flavum Cr. – 3. Köz. pipacs. Papaver Rhoeas L. – 4. Köz. tetemtoldó. Helianthemum chamaecistus Mill. – 5. Fehér tündérrózsa. Nymphaea alba L. – 6. Sárga vizitök. Nuphar luteum (L.) Sm.

35. tábla 1. Köz. szarkaláb. Delphinium Consolida L. – 2. Köz. czámoly. Aquilegia vulgaris L. – 3. Mezei kandilla. Nigella arvensis L. – 4. Köz. zergeboglár. Trollius europaeus L. – 5. Mocsári gólyahír. Caltha palustris L. – 6. Fekete hunyor. Helleborus niger L.

36. tábla 1. Nyári hérics. Adonis aestivalis L. – 2. Réti boglárka. Ranunculus acer L. – 3. Apró egérfarkfű. Myosurus minimus L. – 4. Délvidéki kökörcsin. Anemone montana Hoppe. – 5. Májfű kökörcsin. Anemone Hepatica L. – 6. Iszalag bércse. Clematis Vitalba L.

37. tábla 1. Tarka kenderkefű. Galeopsis speciosa Mill. – 2. Szagos levendula. Lavandula Spica L. – 3. Ostorindás ínfű. Ajuga reptans L. – 4. Sarlós gamandor. Teucrium Chamaedrys L. – 5. Borsos menta. Mentha piperita L. – 6. Alföldi kakukfű. Thymus Marschallianus Willd. – 7. Vad majorána. Origanum vulgare L.

38. tábla 1. Piros árvacsalán. Lamium purpureum L. – 2. Fehér árvacsalán. Lamium album L. – 3. Foltos árva csalán. Lamium maculatum L. – 4. Sárga árvacsalán. Lamium luteum (Huds.) Krock. – 5. Német tisztesfű. Stachys germanica. L. – 6. Erdei tisztesfű. Stachys sylvatica L. – 7. Hasznos tisztesfű. Stachys recta L. – 8. Fekete pesztercze. Ballota nigra L.

39. tábla 1. Köz. gyíkfű. Brunella vulgaris L. – 2. Kerek repkény. Glechoma hederacea L. – 3. Erdei méhfű. Melittis Melissophyllum L. – 4. Vizmellékí csukóka. Scutellaria galericulata L. – 5. Orvosi tisztesfű. Stachys officinalis (L.) Trev. – 6. Czitromszagú mézfű. Melissa officinalis L. – 7. Borsfű pereszlény. Satureja vulgaris (L.) Fritsch.

40. tábla 1. Konya vicsorgó. Lathraea Squamaria L. – 2. Mocsári kakastaréj. Pedicularis palustris L. – 3. Alföldi kakasczímer. Alectorolophus goniotrichus Stern. – 4. Mezei csormolya. Melampyrum arvense L. – 5. Réti csormolya. Melampyrum pratense L. – 6. Orvosi szemvidító. Euphrasia Rostkoviana Hayne.

41. tábla 1. Csomós görvélyfű. Scrophularia nodosa L. – 2. Kerti oroszlánszáj. Antirrhinum majus L. – 3. Közőnséges gyujtovány. Linaria vulgaris Mill. – 4. Kőfali pintyő. Cymbalaria muralis Baumg. – 5. Piros gyűszűvirág. Digitalis purpurea L.

42. tábla 1. Mezei tarsolyfű. Thlaspi arvense L. – 2. Hegyi ternye. Alyssum montanum L. – 3. Tavaszi daravirág. Draba verna L. – 4. Hagymaszagú zsombor. Alliaria officinalis Andrz. – 5. Főzelék káposzta. Brassica oleracea L. – 6. Mezei mustár. Sinapis arvensis L.

43. tábla 1. Kerti retek. Raphanus sativus L. – 2. Bőjti kakuktorma. Cardamine Nasturtium (L.) Ktze. – 3. Szagos repcsény. Erysimum Cheiri (L.) Cr. – 4. Köz. Borbála-fű. Barbarea vulgaris R. Br. – 5. Violás repcsény. Erysimum cheiranthoides L.

44. tábla 1. Mezei gerely. Geranium pratense L. – 2. Nehézszagú gerely. Geranium Robertianum L. – 3. Erdei mályva. Malva sylvestris L. – 4. Odvas keltike. Corydalis cava (L.) Schw. et K. – 5. Orvosi füstike. Fumaria officinalis L.

45. tábla 1. Fehér ákácz. Robinia Pseudacacia L. – 2. Európai sül-zanót. Ulex europaeus L. – 3. Német rekettye. Genista germanica L. – 4. Festő rekettye. Genista tinctoria L. – 5. Pirosló lóhere. Trifolium rubens L.

46. tábla 1. Seprős zanót. Cytisus scoparius (L.) Lk. – 2. Aranyeső zanót. Cytisus Laburnum L. – 3. Tövises iglicz. Ononis spinosa L. – 4. Réti lóhere. Trifolium pratense L. – 5. Orvosi somkóró. Melilotus officinalis (L.) Simk. – 6. Takarmány luczern. Medicago sativa L.

47. tábla 1. Herehura lóhere. Trifolium arvense L. – 2. Sárga csillagfürt. Lupinus luteus L. – 3. Magyar nyúlszapuka. Anthyllis polyphylla Kit. – 5. Szarvas kerep. Lotus corniculatus L. – 5. Ernyős patkóczím. Hippocrepis comosa L. – 6. Tarka koronilla. Coronilla varia L.

48. tábla 1. Takarmány baltaczím. Onobrychis viciaefolia Scop. – 2. Kaszanyűg bükköny. Vicia Cracca L. – 3. Erdei lednek. Lathyrus sylvestris L. – 4. Réti lednek. Lathyrus pratensis L. – 5. Tavaszi lednek. Lathyrus vernus (L.) Bernh. – 6. Vetemény borsó. Pisum sativum L.

49. tábla 1. Köz. orbánczfű. Hypericum perforatum L. – 2. Köz. bakszakál. Tragopogon orientalis L. – 3. Spanyol pozdor. Scorzonera hispanica L. – 4. Ékes keserűgyökér. Picris hieracioides L. – 5. Mezei katáng. Cichorium Intybus L.

50. tábla 1. Pongyola pitypang. Taraxacum officinale Wigg. – 2. Kaczúros pelyvahordó. Hypochoeris radicata L. – 3. Mérges saláta. Lactuca virosa L. – 4. Szelid csorbóka. Sonchus laevis L. – 5. Piros nyúl-saláta. Prenanthes purpurea L.

51. tábla 1. Bókoló bogács. Carduus nutans L. – 2. Lándsás aszat. Cirsium lanceolatum (L.) Scop. – 3. Halavány aszat. Cirsium oleraceum (L.) Scop. – 4. Festő fűrészfű. Serratula tinctoria L.

52. tábla 1. Réti bolhafű. Pulicaria dysenterica (L.) Gärtn. – 2. Német örvénygyökér. Inula germanica L. – 3. Bóbitás küllőrojt. Erigeron acer L. – 4. Aranyos istápfű. Solidago Virga aurea L. – 5. Vad százszorszép. Bellis perennis. L. – 6. Köz. aranyvirág. Chrysanthemum Leucanthemum L.

53. tábla 1. Homoki gyopár. Helichrysum arenarium (L.) DC. – 2. Kétlaki gyopár. Antennaria dioica (L.) Gärtn. – 3. Hegyi árnika. Arnica montana L. – 4. Köz. aggófű. Senecio vulgarís L. – 5. Lókörmű marti-lapu. Tussilago Farfara L. – 6. Fekete üröm. Artemisia vulgaris L.

54. tábla 1. Csillag gerepcsény. Aster Amellus L. – 2. Varádics aranyvirág. Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. – 3. Orvosi székfű. Matricaria Chamomilla L. – 4. Nemes pipitér. Authemis nobilis L. – 5. Közönséges cziczkafark. Achillea millefolium L.

55. tábla 1. Vastövű buzavirág. Centaurea Scabiosa L. – 2. Fekete buzavirág. Centaurea nigra L. – 3. Kék buzavirág. Centaurea Cyanus L. – 4. Subás farkasfog. Bidens tripartita L. – 5. Kerti körömvirág. Calendula officinalis L.

56. tábla 1. Foltos kosbor. Orchis maculata L. – 2. Törpe biborka. Nigritella nigra (L.) Simk. – 3. Pókos bangó. Ophrys aranifera Huds. – 4. Fehér madár-sisak. Cephalanthera alba (Cr.) Simk. – 5. Széleslevelű nőszőfű. Epipactis latifolia (L.) All. – 6. Sarjadzó madár-fészek. Neottia Nidus avis (L.) Rich. – 7. Tojáslevelű békakonty. Listera ovata (L.) R. Br. – 8. Tarka rigópohár. Cypripedium Calceolus L.

57. tábla 1. Köz. farkas-alma. Aristolochia Clematitis L. – 2. Kis-sár fűtej. Euphorbia Esula L. – 3. Farkas fűtej. Euphorbia Cyparissias L. – 4. Foltos kontyvirág. Arum maculatum L. – 5. Széleslevelű gyékény. Typha latifolia L. – 6. Ágas béka-buzogány. Sparganium erectum L.

58. tábla 1. Erdei fenyő. Pinus sylvestris L. – 2. Lúcz fenyő. Picea excelsa (Poir.) Lk. – 3. Jegenye fenyő. Abies alba Mill. – 4. Közönséges boróka. Juniperus communis L.

59. tábla 1. Korai sás. Carex praecox Schreb. – 2. Savanyú eper. Morus nigra L. – 3. Mézgás eger. Alnus glutinosa (L.) Gärtn. – 4. Nyíl-levelű nyílfű. Sagittaria sagittifolia L. – 5. Útmenti laboda. Atriplex patulum L. – 6. Savanyító uborka. Cucumis sativus L.

60. tábla 1. Erdei bükk. Fagus sylvatica L. – 2. Közönséges mogyoró. Corylus Avellana L. – 3. Közönséges gyertyán. Carpinus Betulus L. – 4. Fehér nyír. Betula alba L.

61. tábla 1. Jóféle gesztenye. Castanea sativa. Mill. – 2. Kocsányos tölgy. Quercus Robur L. – 3. Csörege fűz. Salix fragilis L. – 4. Jegenye nyár. Populus pyramidalis Roz.

62. tábla 1. Piros földi-tök. Bryonia dioica L. – 2. Vetett kender. Cannabis sativa L. – 3. Felfutó komló. Humulus Lupulus L. – 4. Egynyári szélfű. Mercurialis annua L.

63. tábla 1. Mezei surló. Equisetum arvense L. – 2. Felemás-levelű király-haraszt. Osmunda regalis L. – 3. Kapcsos korpafű. Lycopodium clavatum L. – 4. Édesgyökerű páfrány. Polypodium vulgare L. – 5. Erdei pajzsika. Aspidium Filix mas. (L.) Sw. – 6. Törékeny hólyagharaszt. Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

64. tábla 1. Egylevelű kigyónyelv. Ophioglossum vulgatum L. – 2. Erdei hölgyharaszt. Athyrium Filix femina (L.) Roth. – 3. Csipkés bodorka. Asplenium Trichomanes L. – 4. Éplevelű gímharaszt. Scolopendrium vulgare Sm. – 5. Erdei borda-haraszt. Blechnum Spicant (L.) Sm. – 6. Köz. sas-haraszt. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.

65. tábla 1. Selymes boglárka. Ranunculus illyricus L. – 2. Piros hunyor. Helleborus purpurascens W. et K. – 3. Dinnyés varjúmák. Hibiscus ternatus Cav. – 4. Szőlőlevelű kitaibelia. Kitaibelia vitifolia Willd. – 5. Hármas level inia. Waldsteinia trifolia Roch. – 6. Kárpáti kőrontó. Saxifraga carpatica Rchb. – 7. Szártalan bóka. Astragalus exscapus L.

66. tábla 1. Pompás telekia. Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – 2. Magyar zergevirág. Doronicum hungaricum Rchb. – 3. Kárpáti aggófű. Senecio carpaticus Nerbich. – 4. Rózsás pozdor. Scorzonera rosea W. et K. – 5. Kárpáti csengetyűke. Campanula carpatica Jacq. – 6. Magyar bruckenthalia. Bruckenthalia spiculifolia Salisb. – 7. Homoki pirosítófű. Alkanna tinctoria L.

67. tábla 1. Homoki vértő. Onosma arenarium W. et K. – 2. Sziki lelleg. Statice Gmelini Willd. – 3. Fényes poloskamag. Corispermum nitidum Kit. – 4. Magyar szikőr. Camphorosma ovata Kit. – 5. Homoki nőszirom. Iris arenaria W. et K. – 6. Kikiricsvirágú sárika. Sternbergia colchiciflora W. et K. – 7. Magyar csenkesz. Festuca vaginata W. et K.