Ugrás a tartalomhoz

Magyarország növénytársulásai

Borhidi Attila (2007)

Akadémiai Kiadó

Mutatók

Mutatók

Új szüntaxonok, nevek és kombinációk

Nanocyperenion (Rivas-Goday 1961) Borhidi 2003 comb. nova

Radiolenion linoidis (Rivas-Goday 1961) Borhidi 2003 comb. nova

Elatino-Eleocharitenion ovatae (Pietsch & Müller-Stoll 1968) Borhidi 2003 comb. nova

Heleochloo-Cyperenion (Pietsch 1973) Borhidi 2003 comb. nova

Ealtini-Lindernion (Pietsch 1973) Borhidi 2003 comb. nova

Glycyrrhizo echinatae-Phragmitetum (Timár 1947) Borhidi 2003 ass. nova

Glycyrrhizo echinatae-Phalaroidetum (Timár 1947) Borhidi 2003 ass. nova

Typho angustifoliae-Schoenoplectetum mucronati (Ubrizsy 1961) Borhidi 2003 ass. nova

Leucanthemo-Agrostenion albae (Soó 1933) Borhidi 2003 nomen novum

Potentillo anserinae-Juncetum bufonii (Felföldy 1942) Borhidi 2003 ass. nova

Thero-Suaedetea Vicherek 1973 em. Borhidi 2003

Festuco-Puccinellietea Soó 1968 em. Borhidi 2003

Puccinellenion peisonis (Wendelbg. 1943 corr. Soó 1947) Borhidi 2003 comb. nova

Puccinellenion limosae (Soó 1933) Varga & V. Sipos ex Borhidi) comb. nova

Agrostio stoloniferae-Glycerietum pedicellatae Magyar ex Soó 1933 corr. Borhidi 2003

Agrostio stoloniferae-Alopecuretum pratensis Soó 1933 corr. Borhidi 2003

Cleistogeni-Festucetum pallentis Csiky 2003 ass. nova

Sisymbrio orientalis-Anthemidetum ruthenicae (Pinke 2000) Pinke & Borhidi 2003 ass. nova

Atriplici patulae-Scleranthetum arvensis Borhidi ass. nova

Hibisco trioni-Persicarietum amphibii (Timár 1957) Borhidi 2003 ass. nova

Vicio hirsutae-Eragrostietum minoris Timár 1957 corr. Borhidi 2003

Polygono arenarii-Vicietum hirsutae Timár 1957 nom. inv. propos.

Erysimo diffusi-Cynodontetum dactylidi (Jarolímek et al 1997) Borhidi 2003 ass. nova

Balloto nigrae-Chenopodietum urbici (Jarolímek & al 1997) Borhidi 2003 nomen novum

Chenopodio polyspermi-Polygonetum arenastri Borhidi 2003 ass. nova

Rorippo sylvestris-Xanthietum strumarii (Timár 1950) Borhidi 2003 ass. nova

Atriplici prostratae-Xanthietum italici (Timár 1950) Borhidi 2003 ass. nova

Chenopodio polyspermi-Atriplicetum sagittatae (Timár 1950) Borhidi 2003 ass. nova

Chenopodio rubri-Heleochloëtum alopecuroidis (Timár 1950) Borhidi 2003 ass. nova

Geo urbani-Cleidonietum majoris Jarolímek et al. 1997 („maji” corr. dclinationis)

Carpesio abrotanoidis-Physalidetum alkekengi Borhidi 2003 ass. nova

Calystgegio-Impatientetum glanduliferae (Gondola ex Soó 1971) Borhidi 2003 ass. nova

Calystegio-Agropyretum repentis Felföldy 1943 nom. inv. propos.

Deschampsio-Inuletum helenii Dávid 2003 ass. nova

Plantagini majoris-Polygonetum arenastri Knapp ex Passarge 1964 corr. Borhidi 2003

Geranenion sanguinei Borhidi 2003 suball nova

Peucedanenion oreoselini Borhidi 2003 suball nova

Melampyro dereceniensi-Peucedanetum oreoselini Borhidi et Papp L. 2003 ass. nova

Peucedano oreoselini-Geranietum sanguinei Borhidi et Papp L. 2003 ass. nova

Spiraeion mediae Borhidi et Varga Z. in Borhidi et al. 2003

Helleboro odori-Spiraeetum mediae Borhidi et Morschhauser in Borhidi et al. 2003

Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 nomen novum

Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis Csiky 2003 ass. nova

Melampyro debreceniensi-Quercetum roboris Borhidi et Papp L. 2003 ass. Nova

Szakkifejezések, latin és magyar társulásnevek mutatója

Abieti-Piceion 1

Acereto-Fraxinetum 1, 2

Aceri campestri-Quercetum roboris 1

Aceri tatarici-Quercetum roboris 1

Aceri tatarici-Quercion 1, 2

Achilleeto-Festucetum pseudovinae 1

Achilleo ochroleucae-Corynephoretum 1

Aconitetum gracilis 1

Aconito anthorae-Fraxinetum orni 1, 2, 3

Aconito-Fagetum 1, 2, 3

Acorelletum pannonici 1, 2

Acoretum calami 1

Acsalapu-társulások 1

Adonido-Peucedanetum cervariae 1

Aegopodio-Alnetum 1, 2, 3

Aegopodion podagrariae 1, 2, 3

Aegopodio-Petasitetum 1, 2

Aegopodio-Petasitetum hybridi 1

Aegopodio-Sambucetum nigrae 1

Áfonyás és rekettyés fenyérek 1

Agriense 1

Agropyretalia repentis 1, 2, 3

Agropyro cristati-Kochietum prostratae 1

Agropyro intermedii-Crambetum tatariae 1

Agropyro repentis-Rorippetum austriacae 1

Agropyro-Rumicion crispi 1

Agrostenion stoloniferae 1, 2, 3

Agrostetum albae 1

Agrostetum coarctatae-tenuis 1

Agrostio stoloniferae–Alopecuretum pratensis 1

Agrostidion albae 1, 2, 3

Agrostio-Beckmannietum Ranunculus lateriflorus subass 1

Agrostio-Caricetum distantis 1

Agrostio-Deschampsietum caespitosae 1

Agrostion albae 1, 2, 3

Agrostion stoloniferae 1

Agrostio-Phalaridetum 1

Agrostio-Poetum trivialis 1

Agrostio-Quercetum roboris-cerris 1

Agrostio stoloniferae-Beckmannietum eruciformis 1

Agrostio stoloniferae-Glycerietum pedicellatae 1

Airo-Vulpietum 1

Akácosok 1

Aldrovandás 1

Aldrovando-Utricularietum minoris 1

Alföldi gyertyános-tölgyes 1

Alismato-Eleocharitetum 1, 2

Alliario officinalis-Chaerophylletum temuli 1

Alluviális gyomtársulások 1

Alnenion glutinosae-incanae 1

Alnetalia glutinosae 1

Alnetea glutinosae 1

Alnetum glutinosae caricetosum elongatae 1

Alnion glutinosae 1

Alnion incanae 1

Alopecurenion pratensis 1

Alopecurion pratensis 1

Alopecuro-Arrhenatheretum 1

Alopecurus geniculatus–Heleocharis palustris ass. 1

Alopecurus pratensis-Agrostis alba ass. 1

Alpokalji molyhos tölgyes 1

Alysso alyssoidis-Sedion albi 1

Alysso saxatilis-Festucetum pallentis 1

Alysso-Sedetalia 1, 2, 3

Amarantho-Chenopodietum albi 1, 2

Amarantho-Chenopodion 1,

Amorpha fruticosa DC [Galio-Urticetea] 1

Andezit szurdokerdő 1

Andezit-törmeléklejtő tölgyese 1

Androsacetalia vandellii 1

Anemoni trifoliae-Carpinetum 1, 2

Angelico sylvestris-Alnetum glutinosae 1

Angelico-Cirsietum oleracei 1

Angolperjés ecsetpázsitrét 1

Angolperjés rét-legelő 1

Anthoxantho-Festucetum rupicolae 1

Anthriscetum sylvestris 1

Anthriscetum trichospermi 1

Anthrisco cerefolii-Robinietum 1

Anthyllido-Festucetum rubrae 1

Aphano arvensis-Matricarietum chamomillae 1

Apró békalencsés 1

Apró békaszőlőhínár 1, 2

Aprómályvás 1

Aranyos barabolyos 1

Arctietum lappae 1

Arctio-Artemisietum vulgaris 1

Arction lappae 1, 2

Aremonio-Fagion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Aristolochio-Convolvuletum arvensis 1

Árnyas-nyirkos termőhelyek ruderális szegélytársulásai 1

Arrhenatheretalia 1, 2, 3, 4, 5,

Arrhenatherion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Arrhenathero-Molinietum arundinaceae 1

Artemisietea vulgaris 1, 2, 3, 4, 5, 6

Artemisio santonici-Festucetum pseudovinae 1

Artemisio saxatilis-Festucetum dalmaticae 1

Artemisio-Agropyrion intermedii 1

Artemisio-Festucetalia pseudovinae 1

Artemisio-Festucetum pseudovinae 1

Artemisio-Kochion 1, 2, 3, 4, 5, 6

Árvalányhajas dolomitsziklagyep 1

Asperulo taurinae-Carpinetum 1, 2, 3

Asphodelo-Quercetum roboris 1, 2

Asplenietea trichomanis 1

Asplenietum septentrionalis 1

Asplenio rutae-murariae-Melicetum ciliatae 1

Asplenio septentrionali-Melicetum ciliatae 1

Asplenion septentrionalis 1

asszociáció1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Asteretea tripolii 1

Astero pannonici-Puccinellietum salinariae 1

Astero-Rubetum caesii 1

Astragalo austriaci-Festucetum sulcatae 1

Atlanti-boreális tóparti gyepek 1

Atlantikus típusú homoki gyepek 1

Átokhínáros 1

Atriplicetum hastatae 1

Atriplicetum prostratae 1

Atriplici patulae-Scleranthetum annui 1

Atriplici prostratae-Chenopodietum crassifolii 1

Atriplici prostratae-Xanthietum italici 1

Atriplici tatarici-Hordeetum murini 1

Atriplicion nitentis 1

Atropetalia 1, 2

Atropidetum peisonis1

átszivárgásos lápok 1, 2, 3, 4, 5, 6

Aulacomnio-Pinetum 1, 2

azonális társulás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Babérfüzes nyírláp 1

Bajuszpázsitgyep 1

Bajuszpázsitos-sziki sóballás 1

Bakonyi tetőerdő 1

Bakonyicum 1

Balatonicum 1

Balloto nigrae-Chenopedietum urbici 1

Balloto nigrae-Robinion 1

Balloto-Malvetum sylvestris 1

Balloto-Marrubietum vulgaris 1

Balloto nigrae-Robinietalia 1

Bassietum sedoidis 1

Bassio laniflorae-Brometum tectorum 1, 2

Bassio laniflorae-Bromion tectorum 1

Bazalttörmeléklejtő-gyep 1

Bázikus síklápok 1

Bázikus talajú őszi és tavaszi szántóföldi kultúrák 1

Bazzanio-Abietetum 1, 2

Beckmannion eruciformis 1, 2, 3

Békabuzogányos 1, 2

Békabuzogányos kisrencehínár 1

Békakorsós 1

Békalencsés úszóhínárok 1

Békaliliomhínár 1

Békaszittyós 1

Békatutajhínár 1

Békatutajhínárok 1

Beléndek-bürök társulás 1

Beléndek-papsajtmályva társulás 1

Berberidion 1

Bérci herés erdőszegély 1

Berteroëtum incanae 1

Berulo erectae-Menthetum aquaticae 1

Betuletum pubescentis 1

Betuletum pubescentis salicosum pentandrae 1

Betulo pubescenti-Sphagnetum recurvi 1

Betyárkóró-keszegsaláta társulás 1

Betyárkórós csillagpázsit gyep 1

Bíbor nebáncsvirág-sövényszulák társulás 1

Bidentetalia tripartiti 1

Bidenti-Calystegietum 1

Bidention tripartiti 1

Bidenti-Polygonetum hydropiperis 1

Bodros békaszőlőhínár 1

Boglárkahínár 1

Boglárkahínárok 1

Bojtorjános 1, 2, 3

Bojtorjános feketeüröm-társulás 1

Bojtorjános tüskemag-társulás 1

Bojtorjánosok 1

Bókoló sásos 1

Bokorfüzesek 1

Bokorfüzesek és puhafaligetek 1

Bolboschoenetalia maritimi 1

Bolboschoenetum maritimi 1, 2, 3

Bolboschoeno-Phragmitetum 1, 2, 3, 4, 5

Boreális tőzegmohalápok 1

Borjúpázsitos pusztai csenkeszrét 1

Bőrlevelű csillárkás 1

Borsodense 1

Brometalia erecti 1

Brometum tectorum 1, 2, 3, 4, 5, 6

Brometum tectorum danubiale 1

Brometum tectorum secaletosum 1

Bromion erecti 1, 2, 3, 4, 5

Bromion tectorum 1, 2, 3

Bromo japonici-Aristolochietum 1

Bromo sterilis-Robinietum 1

Bromo tectorum-Sisymbrietum orientalis 1

Bromo-Festucion pallentis 1, 2, 3, 4

Buckaközi kékperjés rét 1

Büdös libatop-apró csalán társulás 1

Bugás sásos 1

Bükköny-homoki keserűfű társulás 1

Bükkösök és elegyes mezofil erdők 1

Bürök-csemegebaraboly társulás 1

Bürök-társulás 1

Butomo-Alismatetum lanceolati 1

Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae 1

Buxo-Quercion pubescentis 1

Cakiletea maritimae 1, 2

Calamagrostetum canescentis 1

Calamagrostetum neglectae hungaricum 1

Calamagrostio variae-Pinetum 1

Calamagrostietum epigei 1

Calamagrostietum neglectae 1

Calamagrostio variae-Seslerietum variae 1

Calamagrostis epigeios DC [Onopordetalia] 1

Calamagrosti-Salicetum cinereae 1, 2, 3, 4, 5

Calthion 1, 2, 3, 4, 5, 6

Calystegio-Agropyretum repentis 1

Calystegio-Impatientetum glanduliferae 1

Callitrichetum cophocarpae 1

Callitricho-Batrachietalia 1

Calluno-Ulicetea 1

Camelino microcarpae-Anthemidetum austriacae 1, 2, 3

Campanulo divergentiformis-Festucetum pallentis 1

Campanulo-Stipetum tirsae 1, 2

Camphorosma annua-Lepidium cartilagineum-Puccinellia limosa assz. 1

Camphorosmetum annuae 1, 2, 3

Camphorosmetum ovatae 1

Camphorosmo–Salicornietalia 1

Capsello-Descurainietum sophiae 1

Cardaminetum amarae 1, 2

Cardamino-Chrysosplenietum alternifolii 1

Cardamino-Montion 1, 2, 3, 4

Carduetum acanthoidis 1

Carduo acanthoidis-Onopordetum acanthii 1

Carduo crispi-Populetum nigrae 1

Caricenion gracilis 1, 2, 3, 4

Caricenion pseudocyperi 1

Caricenion rostratae 1, 2, 3, 4

Caricetalia davallianae 1, 2, 3

Caricetalia fuscae 1, 2

Caricetum acutiformis 1

Caricetum acutiformis-gracilis 1, 2

Caricetum acutiformis-ripariae 1, 2

Caricetum davallianae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Caricetum davallianae caricetosum flavae 1

Caricetum davallianae equisetosum variegatae 1

Caricetum distantis samicum 1

Caricetum distichae 1, 2, 3

Caricetum divisae 1

Caricetum elatae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Caricetum elato-lasiocarpae 1

Caricetum goodenowii 1, 2, 3, 4,

Caricetum gracilis 1, 2, 3

Caricetum lasiocarpae 1, 2

Caricetum melanostachyae 1, 2, 3

Caricetum nigrae 1

Caricetum paniceo-nigrae 1

Caricetum paniculatae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Caricetum paniculatae-paradoxae 1, 2

Caricetum paradoxae 1

Caricetum ripariae 1, 2

Caricetum rostratae 1

Caricetum vesicariae 1

Caricetum vulpinae 1

Carici acutiformis-Alnetum 1, 2, 3, 4

Carici acutiformis-Sphagnetum 1

Carici albae-Fagetum 1

Carici appropinquatae-Equisetetum variegati 1

Carici brizoidis-Alnetum 1, 2, 3, 4, 5

Carici echinatae-Sphagnetum 1

Carici elongatae-Alnetum 1, 2, 3

Carici flavae-Eriophoretum 1

Carici gracilis-Phalaridetum 1

Carici lasiocarpae-Sphagnetum 1

Carici lepidocarpae-Cratoneuretum filicini 1

Carici pendulae-Alnetum 1, 2, 3

Carici pilosae-Carpinetum 1, 2, 3

Carici piluliferae-Epilobion angustifolii 1

Carici pseudocyperi-Menyanthetum 1

Carici remotae-Fraxinetum 1, 2, 3

Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis 1

Carici-Calamagrostietum neglectae 1

Caricion atrofusco-saxatilis 1

Caricion davallianae 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8

Caricion fuscae 1, 2, 3

Caricion lasiocarpae 1, 2, 3

Caricion remotae 1

Carpesio abrotanoidis-Carpinetum 1, 2

Carpesio abrotanoidis-Physalidetum alkekengi 1

Carpinion betuli 1

Carpinion illyricum 1

Castaneo-Quercetum 1

Castaneo-Quercion 1

Castaneo-Querco-Carpinetum 1, 2

Castriferreicum 1

Catabroso-Glycerietum plicatae 1

Caucalion lappulae 1

Centaureo pannonicae-Festucetum pseudovinae 1

Centunculo-Anthoceretum punctati 1

Centunculo-Radioletum linoidis 1, 2

Cephalanthero-Fagenion 1

Cephalanthero-Fagetum 1, 2

Cerasetum mahaleb 1

Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis 1

Ceratophylletum demersi 1

Ceratophylletum submersi 1, 2

Ceratophyllion 1

Ceratophyllo-Nymphaeetum albae 1

Cerintho-Vicietum villosae 1

Cérnatippanos cseres-tölgyes 1

Ceterachetum officinarum 1

Cicuto-Caricetum pseudocyperi 1

Cinegefüzes buckaközi homoki gyep 1

Circaeo-Carpinetum 1

Cirsietum rivularis 1

Cirsio brachycephali-Bolboschoenion 1

Cirsio cani-Festucetum pratensis 1

Cirsio lanceolati-arvensis 1

Cirsio pannonici-Quercetum pubescentis 1, 2

Cirsio-Hordeion 1

Cirsion esculenti 1

Citromkocsordos-gólyaorr szegély 1

Cladietum marisci 1, 2, 3, 4

Cladio marisci-Schoenetum nigricantis 1

Cladio-Schoenetum 1

Cleistogeni-Festucetum sulcatae 1

Colocense 1

Conietum maculati 1

Conio-Chaerophylletum bulbosi 1, 2, 3

cönológiailag telített asszociáció 1, 2, 3

Consolido orientali-Stachyetum annuae 1

Convallario-Quercetum roboris 1

Convolvuletalia sepium 1

Convolvulo-Agropyretum repentis 1, 2, 3

Convolvulo-Agropyrion repentis 1

Convolvulo-Brometum inermis 1

Convolvulo-Portulacetum 1

Conyzo-Cynodontetum dactyli 1, 2

Corno-Quercetum poetosum pannonicae 1

Corno-Quercetum pubescentis 1, 2

Coronillo coronatae-Peucedanetum cervariae 1

Corydali cavae-Aceretum pseudoplatani 1

Corynephoretalia 1, 2, 3

Corynephorion canescentis 1, 2

Cotino-Quercetum pubescentis 1, 2, 3

Cotino-Quercetum pubescentis inuletosum spiraeifoliae 1

Cotoneastro tomentosi-Amelanchieretum 1

Cratoneurion commutati 1

Crisicum 1

Crypsidetalia aculeatae 1, 2

Crypsidetum aculeatae 1, 2, 3, 4

Crypsidetum aculeatae consoc. Heleochloa schoenoides 1

Crypsidetum schoenoidis 1

Crypsis aculeata-Salsola soda ass. 1

Csalános falgyomtársulás 1

Csalános sövényszulák-társulás 1

Csarabos 1

Csátés láprét 1

Csátés sásrét 1

Csemegebaraboly-társulás 1

Csenkeszes nedves kaszálórét 1

Csepleszmeggyes 1

Csepplenesek 1

Csepplentársulás 1

Cserjések 1

Csermelyaszatos mocsárrét 1

Csetkákás 1, 2

Csetkákás keskenylevelű gyapjúsásos 1

Csigolya-bokorfüzesek 1

Csillagpázsitos útszél 1

Csillagsásos tőzegmohás láprét 1

Csombormentás iszaptársulás 1

Csomorikás villás sásos 1

Ctenidio-Polypodietum 1

Cyclamini purpurascenti-Carpinetum 1

Cyclamini purpurascentis-Fagetum 1

Cymbalario-Asplenion 1

Cynodonti-Festucetum pseudovinae 1

Cynodonti-Poëtum angustifoliae 1

Cynodonto-Atriplicetum tataricae 1

Cynosurion 1, 2, 3

Cynosurion cristati 1

Cypero-Juncetum bufonii 1

Cypero-Spergularion salinae 1

Cystopteridetum fragilis 1

Cystopteridion 1

Cytiso-Pinion 1, 2

Chaerophylletum aromatici 1

Chaerophylletum aurei 1

Chaerophylletum bulbosi 1, 2

Chamaesyci supinae-Polygonetum arenastri 1

Charetalia hispidae 1

Charetea fragilis 1

Charetum ceratophyllae 1

Charion vulgaris 1

Chelidonio-Robinietalia 1

Chelidonio-Robinion 1

Chenopodietum rubri 1

Chenopodietum urbici 1, 2, 3, 4

Chenopodio chenopodioidis-Puccinellietum limosae 1

Chenopodio polyspermi-Atriplicetum sagittatae 1

Chenopodio polyspermi-Polygonetum arenastri 1

Chenopodio rubri-Heleochloetum alopecuroidis 1

Chenopodio vulvariae-Urticetum urentis 1

Chenopodion rubri 1, 2, 3, 4

Chenopodio-Xanthietum strumarii 1

Chrysopogono-Caricetum humilis 1, 2, 3, 4

Chrysopogono-Festucetum dalmaticae 1

Chrysopogono-Festucion dalmaticae 1, 2. 3

Dactylido-Festucetum arundinaceae 1

dagadólápok 1, 2, 3, 4, 5, 6

Dalmátcsenkeszes sziklagyep 1

Danthonio-Stipion stenophyllae 1, 2

Daphno laureolae-Fagetum 1, 2, 3, 4, 5

Dárdás laboda-olasz szerbtövis társulás 1

Dárdás labodás-libatopos szoloncsák társulás 1

Dárdás nádtippanos 1

Dárdás-labodás szoloncsák társulás 1

Dauco-Melilotion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dauco-Picridetum 1, 2

Délalföldi gyertyános-tölgyes 1

Dél-dunántúli bükkös 1

Dél-dunántúli dombvidéki szurdokerdő 1

Dél-dunántúli homoki bükkös 1

Dél-dunántúli mezofil erdők 1

Dél-dunántúli síksági gyertyános-tölgyes 1

Dél-dunántúli tölgy-kőris-szil liget 1

Déli gyöngyvesszős cserjés 1

Délnyugat-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyes 1

Dél-zalai gyertyános-tölgyes 1

Derivát társulás 1

Deschampsenion caespitosae 1

Deschampsio flexuosae-Quercetum sessiliflorae 1

Deschampsio-Fagetum 1, 2

Deschampsio-Fagetum noricum 1

Deschampsio-Inuletum helenii 1

Deschampsion caespitosae 1, 2, 3, 4

Deschampsio-Quercetum roboris-cerris 1, 2

diagnosztikus fajkombináció 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Diantho lumnitzeri-Seslerion albicantis 1, 2

Dicrano-Pinion 1, 2, 3, 4

Dictamno-Tilietum cordatae 1

Dichostylido michelianae-Gnaphalietum uliginosi 1

Dichostylido-Heleochloëtum alopecuroidis 1

Digitali-Calamagrostietum arundinaceae 1

Diplotaxidi tenuifoliae-Agropyretum repentis 1

Disznóparéj-libatop társulások 1

Disznóparéjos törpe iszaptársulás 1

Dolomit sziklafüves lejtő 1

Doronico austriaci-Fagetum 1

Dunántúli bükkös 1

Dunántúli gyertyános-tölgyes 1

Dunántúli mészkerülő homokpuszta 1

Dunántúli semlyéksásos 1

Ecsetpázsitos franciaperjerét 1

Ecsetpázsitos mocsárrét 1

Ecsetpázsitos mocsárrétek 1

Ecsetpázsitos sziki rét 1

Ebír-nádképű csenkeszrét 1

Echinochloo-Oryzetum sativae 1

Echinochloo-Polygonetum lapathifolii 1, 2

Echinochloo-Setarietum pumilae 1

Echinopsiletum sedoidis 1

Echio-Melilotetum albi 1

Édesgyökeres nádas 1

Efemer szilikát sziklagyepek 1

Éger- és kőrislápok 1

Egérárpa-csillagpázsit társulás 1

Egérárpás 1

Egércsenkesz-társulás 1

Égeres láperdő 1

Égeres mocsárerdő 1

Éger-kőris láperdő 1

Egynyári homoki gyepek 1

Egynyári perjés 1

Elatini-Eleocharitenion ovatae 1

Elatini-Lindernenion 1

Elatino-Eleocharition ovatae 1

Elegyes karszterdő 1

Elegyes lucosok 1

Eleochareto-Schoenoplectetum supini 1, 2

Eleochari-Alopecuretum geniculati 1

Eleocharidi uniglumi-Eriophoretum angustifolii 1

Eleocharitetum palustris 1

Eleocharito palustri-Hippuridetum vulgaris 1

Éles sásos 1

Elodeetum canadensis 1

Endogén tényezők 1, 2

Epilobietea angustifolii 1, 2, 3

Epilobio-Atropetum bellae-donnae 1

Epilobio-Geranietum robertiani 1

Epimedio-Fagenion 1

Epipactio atrorubentis-Fagetum 1

Epipactio microphyllae-Quercetum pubescentis 1

Equisetetum fluviatilis 1

Equiseto limosi-Caricetum rostratae 1

Eragrostetalia 1, 2, 3, 11

Eragrostio-Polygonetum arenastri 1

Eragrostio-Polygonion arenastri 1

Erdei deréce-füves 1

Erdei derécések 1

Erdei gyömbérgyökér-vérehulló fecskefű társulás 1

Erdei kákás 1

Erdei kányafű-bojtorjánszerbtövis társulás 1

Erdei szellőrózsás szegély 1

Erdei turbolyás 1

Erdei vágásnövényzet 1

Érdescsillárka-gyepek 1

Érdestócsagaz-hínár 1

Erdőszegélyek 1, 2

Erico-Pinetalia 1

Erico-Pinetea 1

Erico-Pinion 1, 2

Erico-Pinion mugo 1

Erico-Ulicetalia 1

Erigeronto-Lactucetum serriolae 1

Eriophorion gracilis 1

Eriophorion latifolii 1, 2

Eriophoro latifolii-Caricetum diandrae 1

Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi 1

Erysimo diffusi-Cynodontetum dactylidi 1

Erythronio-Carpinenion 1

Erythronio-Carpinion 1

Északi fodorkás 1

Északi gyöngyvesszős cserjés 1

Északi lejtősztyepprét 1

Északi-középhegységi bükkös 1

Eu-Fagenion 1, 2

Eupatorietum cannabini 1

Euphorbio-Quercetum 1, 2

évelő füvek és graminoidok 1

exogén vagy termőhelyi tényezők 1

extrazonális társulás 1, 2, 3

Ezüsthársas törmeléklejtő-erdő 1

Ezüstperjések 1

Fagetalia sylvaticae 1

Fagetum carpaticum calcicolum 1

Fagetum mecsekense 1

Fagetum sylvaticae Aconitum fac. 1

Fagion illyricum 1, 2

Fagion sylvaticae 1, 2

Fago-Ornetum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Fago-Ornetum taxetosum 1, 2

Fagyal-kökény sövény 1

Fakó muhar-ujjasmuhar társulás 1

fakultatív vagy alkalmi halofiton 1

Falcario-Agropyretum repentis 1

Faluszéli libatopos 1

Fallopia japonica-bohemica DC [Galio-Urticetea] 1

Farkasalma-szulák társulás 1

Farkasfog társulások 1

Farkasfog-borsos keserűfű társulás 1

Farkasfog-sövényszulák társulás 1

Fedél rozsnok-hamvas zsázsa társulás 1

Fehér tippanos mocsárrét 1

Fehér tippanos mocsárrétek 1

Fehérnyár-liget 1

Fehérvarjúháj-társulás 1

Fekete bodzás-kecskefüzes vágáscserjések 1

Fekete bodzások 1

Fekete sásos láprét 1, 2

Fekete üröm-varádics társulás 1

Feketesásos üde mocsárrét 1

Feketenyár-liget 1

Félszáraz és üde erdei gyomvegetáció 1

feltöltődő lápok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Felvidéki gyertyános-tölgyes 1

Fenéklakó tüskéshínáros 1

Fénycsillárka-gyepek 1

Fénycsillárkás 1

Fénycsillárka-simatócsagaz-hínár 1

Fenyőelegyes tölgyesek 1

Festucetalia vaginatae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Festucetalia valesiacae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Festucetum pseudovinae achilleosum 1, 2

Festucetum pseudovinae artemisiosum 1

Festucetum vaginatae 1, 2, 3, 4

Festucetum vaginatae danubiale corynephoretosum 1

Festucetum vaginatae danubiale holoschoenetosum 1

Festucetum vaginatae danubiale salicetosum rosmarinifoliae 1

Festucion beckeri 1

Festucion pseudovinae 1, 2, 3

Festucion rupicolae 1

Festucion vaginatae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Festuco commutatae-Cynosuretum 1

Festuco dominii-Corynephoretum 1, 2

Festuco ovinae-Nardetum 1

Festuco ovinae-Polytrichetum 1

Festuco ovinae-Rhacomitrietum 1

Festuco pallenti-Brometum pannonici 1

Festuco rupicolae-Quercetum roboris 1, 2

Festuco vaginatae-Corynephoretum 1, 2

Festuco vaginatae-Pinetum sylvestris 1

Festuco vaginatae-Pinion sylvestris 1

Festuco-Brometea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Festuco-Populeto-Quercetum 1

Festuco-Puccinellietea 1

Festuco-Quercetum roboris danubiale 1, 2

Fésűs békaszőlőhínár 1

Filagini-Vulpietum 1

Filipendulo ulmariae-Geranietum palustris 1

Filipendulo-Geranietum molinietosum 1

Filipendulo-Geranietum palustris typicum 1

Filipendulo-Petasition 1, 2, 3

Fodros harmatkásás 1

földrajzi differenciális fajok 1

Foltos kutyatej-madárkeserűfű társulás 1

Folyóparti füzesek 1

Folyóparti keményfaligetek 1

Folyóvízi boglárka-hínár 1

Fonalascsenkesz-rét 1

Forrásgyepek 1

forráslápok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Fragario-Rubetum 1

Franciaperje-rét 1

Fraxinetum excelsioris 1

Fraxino pannonicae-Alnetum 1, 2

Fraxino pannonicae-Carpinetum 1, 2, 3

Fraxino pannonicae-Ulmetum 1, 2, 3, 4, 5, 6

Fraxino pannonicae-Ulmetum praeillyricum 1

Fraxino pannonicae-Ulmetum submecsekense 1

Fraxino-pannonicae-Ulmetum pannonicum 1

Fraxino-Ulmetum 1, 2, 3, 4, 5

Füles fűzláp 1

funkcionális rend 1, 2

Fürtös bodzás 1

Fűszeres baraboly társulás 1

Fűz- és nyírlápok 1

Fűzényes magaskórós 1

Galagonya-kökény cserjés 1

Galaj-kányazsombor társulások 1

Galatello-Quercetum roboris 1, 2

Galio palustris-Caricetum ripariae 1

Galio rotundifolio-Fagetum 1, 2

Galio veri-Holoschoenetum vulgaris 1

Galio-Alliarion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Galio-Urticetea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Genistion pilosae 1

Genisto germanicae-Quercion 1

Genisto nervatae-Pinetum 1, 2

Genisto pilosae-Festucetum ovinae 1

Genisto pilosae-Orno-Quercetum polycarpicae 1

Genisto pilosae-Quercetum mecsekense 1

Genisto pilosae-Quercetum petraeae 1, 2

Genisto pilosae-Quercetum polycarpae 1

Genisto pilosae-Seslerietum hungaricae 1

Genyőtés cseres-tölgyesek 1

Geo urbani-Chelidonietum majoris 1

Geranenion sanguinei 1

Geranio rotundifolio-Sedetum albi 1

Geranio-Anemonetum sylvestris 1

Geranio-Dictamnetum 1, 2, 3

Geranion sanguinei 1

Geranio-Peucedanetum cervariae 1

Geranio-Trifolietum alpestris 1

Geranio-Trisetetum flavescentis 12

Gesztenyés tölgyes 1

Glyceria poiformis-Alopecurus pratensis ass. 1

Glycerietum fluitantis 1

Glycerietum maximae 1, 2, 3, 4

Glycerietum notatae 1, 2

Glycerietum plicatae 1, 2

Glycerio notatae-Catabrosetum aquaticae 1

Glycerio-Sparganietum juncetosum subnodulosi 1

Glycerio-Sparganietum neglecti 1

Glycerio-Sparganietum typicum Sium erectum facies 1

Glycyrrhizetum echinatae 1

Glycyrrhizo echinatae-Phalaroidetum 1

Glycyrrhizo echinatae-Phragmitetum 1

Gólyaorr-füzike társulás 1

Gomborka-pipitér társulás 1

Görgeteg-sziklaerdő 1

Grimmio-Sedetum albi-sexangularis 1

Gyalogakácos származéktársulás 1

Gyalogbodzás 1

Gyapjasmagvú sásos láprét 1

Gyapjasmagvú sásos tőzegmohás láprét 1

Gyapjasmagvú sásos zsombékos 1

Gyapjúsásos dagadóláp 1

Gyapjúsásos láprét 1

Gyékényes ingóláp 1

Gyertyánelegyes mezei juharos-tölgyes 1

Gyomkamillás 1

Gyomvegetáció 1

Gyöngyperjés mészkősziklagyep 1

Gyöngyperjés szilikátsziklagyep 1

Gyöngyvirágos tölgyesek 1

Gyujtoványfű-fedélrozsnok társulás 1

Gyűrűs süllőhínáros 1

Gyűszűvirág-erdei nádtippan társulás 1

Hajszálágúköles-társulás 1

Hamukás 1

Hamvas zsombor-homoki pipitér társulás 1

Hamvas zsombor-vasvirág társulás 1

Haptofitonok 1

Harmatkásás 1, 2

Harmatkásás sziki rét 1

Hársas-kőrises sziklaerdő 1

Hársas-tölgyes 1

Hegyaljai erdőssztyepp rét 1

Hegyeslevelű libatop-fényes laboda társulás 1

Hegyeslevelű libatopos madárkeserűfű társulás 1

Hegyi égerliget 1

Hegyi erdők 1

Hegyi kaszálók és zöld legelők 1

Hegyi sásos szálkaperje-gyep 1

Hegyi szálkaperjerét 1

Hegyi száraz rét 1

Hegyvidéki bükkös 1

Hegyvidéki gyertyános-tölgyes 1

Hegyvidéki tűlevelű erdők 1

Heleochloa alopecuroides ass. 1

Heleochloëtum alopecuroidis 1

Heleochloo-Cyperenion 1

Heleochloo-Cyperion 1, 2

Helianthus tuberosus agg. DC [Artemisietea vulgaris] 1

Heliotropio supini-Amaranthetum albi 1

Heliotropio-Verbenetum supinae 1, 2

Heliotropio-Verbenetum supinae consoc. Amaranthus albus 1

Helleboro dumetorum-Carpinetum 1, 2, 3, 4, 5, 6

Helleboro odori-Fagetum 1, 2, 3

Helleboro odori-Spiraeetum mediae 1

Hengeres sásos gyapjúsásrét 1

Henye vasfüves 1

Herés löszlegelő 1

Hernyópázsitos sziki rét 1

heterokarpia 1

Hibisco trioni-Persicarietum amphibii 1

Hibisco-Eragrostietum minoris 1

Hídőr-csetkáka mocsár 1

hidromorf talajok 1

Hólyagos sásos 1

Hólyagpáfrányos sziklahasadék-társulás 1

Homoki erdeifenyves 1

Homoki erdőszegélyek 1

Homoki legelő 1

Homoki legelők 1

Homoki száraz legelő 1

Homoki sztyepprét 1

Homoki sztyepprétek 1

Homoki útifüves 1

Homokkői molyhos tölgyes 1

Hordeetum hystricis 1, 2

Hordeetum murini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Hordeo murini-Cynodontetum 1

Hottonietum palustris 1

Hydrocharetalia 1, 2

Hydrocharitetum morsus-ranae 1

Hydrocharition 1

Hyoscyamo-Conietum maculati 1

Hyoscyamo-Malvetum neglectae 1

Hyperico perforati-Scleranthion perennis 1, 2

Hypno-Polypodietum 1, 2

Hypno-Polypodion 1

Hypno-Sedetum 1

Illír gyertyános-tölgyesek 1

Illír sziklai és szurdokerdők 1

Impatienti glanduliferae-Solidaginetum 1

intrazonális társulás 1, 2, 3, 4, 5, 6

Inulo ensifoliae-Seslerietum hungaricae 1

Inulo hirtae-Stipetum tirsae 1, 2

Inulo spiraeifoliae-Brometum pannonici 1

Inulo spiraeifoliae-Quercetum pubescentis 1

Iridetum sibiricae 1

Iridi variegatae-Quercetum roboris 1, 2

Isoëto-Litorelletea 1

Isoëto-Nanojuncetea 1

Iszapmohás 1

Iszapos hullámtéri legelő 1

Izsópfüzényes iszapgyopáros 1

Japánkeserűfű származéktársulás 1

Jegenyefenyves-lucos 1

Juhcsenkeszes hamuszínűmoha-társulás 1

Juhcsenkeszes szőrmoha-társulás 1

Juhcsenkeszrét 1

Juncenion effusi 1

Juncetea maritimi 1

Juncetum bufonii Echinochloa crus-galli subass. 1

Juncetum bufonii Juncus bufonius-Potentilla anserina subass. 1

Juncetum effusi 1

Juncetum macri 1

Juncetum subnodulosi 1

Juncetum tenuis 1

Juncion gerardii 1, 2

Junco compressi-Trifolietum repentis 1

Junco inflexi-Menthetum longifoliae 1

Junco obtusiflori-Schoenetum nigricantis 10, 2, 3

Junco-Molinietum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Junco-Tussilaginetum 1

Junipero-Populetum albae 1

Kakaslábfű-fakó muhar társulás 1

Kakaslábfüves rizsgyomtársulás 1

Kakukktormás forrásgyep 1

Kálmosos 1

Kányafű-fakó muhar társulás 1

Kányazsázsa-tarackbúza társulás 1

Kányazsombor-baraboly társulás 1

Kaposense 1

Kárpáti mészkősziklagyep 1

Kaszálók és magasfüvű rétek 1

Kaukázusi medvetalp származéktársulás 1, 2

Kékperjés cseres-tölgyesek 1

Kékperjés vagy kiszáradó láprétek 1

Kelet-alpesi dolomit-lejtősztyepprét 1

Keleti szarkaláb-tarlóvirág társulás 1

Keményfaligetek 1

Keresztes békalencsés 1

Keserű édesgyökérszegély 1

Keserűfű-hínár 1

Keserűfüves csetkákás 1

Keserűfüves sziki kákás 1

Keserűgyökér-szálaslevelű saláta társulás 1

Keskenylevelű gyékényes 1

Kétéves szikár gyomnövényzet 1

Kétsoros sásos 1

Kígyószisz-fehér somkóró társulás 1

Királydinnyés 1

Kisalföldi mézpázsitrét 1

Kisalföldi pionír rozsnokgyep 1

Kisbékalencse-hínár 1

kísérő fajok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Kiskunsági szikfoknövényzet 1

Knautio drymeiae-Ulmetum 1

Koelerio-Corynephoretea 1, 2, 3, 4, 5, 6

Kolokános 1

Kontinentális homokpuszták 1

Kontinentális szántóföldi gyomnövényzet 1

Kontinentális sziknövényzet 1

Kontinentális sztyeppcserjések 1

Kontinentális szukkulens sziki vegetáció 1

Kontinentális xeroterm fenyvesek 1

Kőperje-madárkeserűfű társulás 1

Kőrisliget 1

Körtemohás forrásgyep 1

Kötőkákás 1

Kövér porcsin társulás 1

Kövifodorka-társulás 1

Közép-európai bükkösök 1

Közép-európai gyertyános-tölgyesek 1

Közép-európai szőrfűgyepek 1

Közép-európai törmeléklejtő- és szurdokerdők 1

Középhegységi aranyzabrét 1

Középhegységi cseres-tölgyes 1

Középhegységi mészkedvelő molyhos tölgyes 1

Középhegységi mészkerülő bükkös 1

Középhegységi mészkerülő tölgyes 1

Középhegységi rekettyés-tölgyesek 1

Közönséges tarackbúzás 1

Kúszó boglárkás 1, 2, 3

Laboda-libatop társulások 1

Laboda-egérárpa társulás 1

Laboda-szikárka társulás 1

lagg 1, 2, 3

Lágyszárú erdőszegély társulások 1

Lajtaicum 1

Lamio albi-Chenopodietalia boni-henrici 1

Lamio orvalae-Acerenion 1

Láperdők és lápcserjések 1

Lápi magaskórós 1

Lápi nádtippanos 1

Laposszárú perje-festő pipitér társulás 1

Laposszárú perje-martilapu társulás 1

Lappulo echinatae-Cynoglossetum 1

Lapulevelű keserűfű-farkasfog társulás 1

Lapulevelű keserűfüves kakaslábfű társulás 1

Lathyro versicoloris-Quercetum lanuginosae 1

Látonyás csetkáka-társulások 1

Laureolae-Fagetum 1, 2

Laza homoki vetések gyomtársulásai 1

Leersietum oryzoidis 1

Legyezőfüves magaskórósok 1

Lemnetalia minoris 1, 2

Lemnetea 1, 2, 3, 4, 5, 6

Lemnetum gibbae 1

Lemnetum minoris 1, 2

Lemnetum trisulcae 1

Lemnion minoris 1

Lemno minoris-Spirodeletum 1

Lemno-Utricularietalia 1

Lemno-Utricularietum vulgaris 1

Lengefüves 1

Lengyomtársulások 1

Len-vadóc gyomtársulás 1

Lenvetések gyomtársulásai 1

Lepidietum crassifolii 1, 2

Lepidietum drabae 1

Lepidio crassifolii-Puccinellietum limosae 1, 2

Lepidio-Aristolochietum clematitis 1

Leucojo aestivi-Salicetum albae 1

Leucojo verni-Fagetum 1, 2, 3

Libapimpós békaszittyós 1

Libatop-székfű társulások 1

Libatopos szerbtövis társulás 1

Ligeti csormolyás erdőszegély 1

Ligustro-Prunetum 1

Linario vulgaris-Brometum tectorum 1

Lino flavi-Pinetum sylvestris 1

Litorelletalia uniflorae 1

Litorelletea 1

lokális karakterfaj 1

Lolietum perennis 1

Lolio temulenti-Linetum usitatissimi 1

Lolio-Alopecuretum pratensis 1

Lolio-Cynodontetum dactylidi 1

Lolio-Cynosuretum 1

Lolio-Linetalia 1

Lolio-Plantaginetum 1

Lolio-Potentilletum anserinae 1, 2

Lolio-Potentillion 1

Lomblevelű erdők 1

Löszfalnövényzet 1

Löszgyepek 1

Löszlegelő 1

Löszpusztarét 1

Loto-Potentilletum anserinae 1

Lucerna-útifű gyomtársulás 1

Lucosok és acidofil tűlevelű erdők 1

Ludwigio-Caricetum pseudocyperi 1

Luzulo albidae-Callunetum 1

Luzulo albidae-Quercetum petraeae 1

Luzulo forsteri-Quercetum 1

Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae 1

Luzulo-Carpinetum 1

Luzulo-Fagion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Luzulo-Quercetum noricum 1

Luzulo-Querco-Carpinetum 1

Lycietum barbarum 1, 2

Lythro hyssopifolio-Pseudognaphalietum luteo-albi 1

Lythro salicariae-Filipenduletum ulmariae 1

Lythro salicariae-Filipenduletum ulmariae aegopodietosum podagrariae 1

Lythro salicariae-Filipenduletum ulmariae molinietosum hungaricae 1

Madárbirs-cserjés 1

Madárkeserűfű-büdös zsázsa társulás 1

Madárkeserűfű-kőfali libatop társulás 1

Madárkeserűfű-porcsin társulás 1

Magas aranyvessző származéktársulás 1

Magas zsázsás 1

Magasfüvű rétek és kaszálók 1

Magaskórós mocsárrétek 1

Magaskórósok és kiszáradó láprétek 1

Magassásosok 1

Magassásrétek 1

Magnocaricetalia 1, 2, 3, 4

Magnocaricion elatae 1, 2, 3

Magyar aszatos dolomittölgyes 1

Magyar nyúlfarkfüves mészkősziklagyep 1

Magyar palkás 1

Magyar perjés sziklagyep 1

Magyar rozsnokos dolomitsziklagyep 1

Magyar sóballás 1

Magyar zsázsás 1

Májmohahínár 1

Malvetum pusillae 1

Malvion neglectae 1, 2, 3, 4

Malvo neglectae-Chenopodietum vulvariae 1

Mandulalevelű bokorfüzesek 1

Matricarietum discoideae-recutitae 1

Matricario matricarioidis-Polygonion arenastri 1

Matricario-Atriplicetum litoralis 1

Matricario-Chenopodion albi 1

Matricario-Plantaginetum tenuiflorae 1, 2, 3

Matricum 1

Mecseki bükkös 1

Mecseki cseres-tölgyes 1

Mecseki gyertyános-tölgyes 1

Mecseki karsztbokorerdő 1

Mecseki mészkedvelő olasz tölgyes 1

Mecseki mészkerülő bükkös 1

Mecseki mészkerülő tölgyes 1

Mecseki sisakvirágos tetőerdő 1

Mecseki sziklafüves lejtő 1

Mecseki szurdokerdő 1

Medicagini minimae-Festucetum valesiacae 1

Melampyrion pratensis 1

Melampyro debreceniensi-Peucedanetum oreoselini 1

Melampyro debreceniensi-Quercetum roboris 1

Melampyro-Holcetalia mollis 1

Melegkedvelő fenyvesek 1

Melegkedvelő mészkőtörmelék növényzet 1

Melegkedvelő tölgyes 1

Melico transsilvanicae-Agropyretum repentis 1

Melittio-Fagetum 1, 2, 3

Melittio-Fagetum hungaricum 1

Melittio-Fagetum noricum 1

Melittio-Fagetum subcarpaticum1

Mély talajú szurdokerdő 1

Menyanthetum trifoliatae 1

Mercuriali-Tilietum 1, 2, 3, 4

Mercuriali-Tilietum mecsekense1

Meszes forrásgyepek 1

Meszes talajú forrásgyep 1

Mészkedvelő erdeifenyves 1

Mészkedvelő félszáraz legelő 1

Mészkedvelő xeroterm szegélyek és magaskórósok 1

Mészkerülő bükkösök 1

Mészkerülő efemer növényzet 1

Mészkerülő erdőszegélyek 1

Mészkerülő fenyves-tölgyes 1

Mészkerülő forrásgyepek 1

Mészkerülő gyertyános-tölgyes 1

Mészkerülő homoki legelő 1

Mészkerülő kékperjés rét 1

Mészkerülő lejtősztyepprét 1

Mészkerülő tölgyesek 1

Mészkő- és dolomit-sziklahasadékok növényzete 1

Mészkő-szurdokerdő 1

Mételykórós 1

Mételykórós és virágkákás nádasok 1

Mételykórósok 1

Mezei aszatos 1

Mezei csibehúr-homoki pipitér társulás 1

Mezofil gyomos rétek 1

Mezofil herés szegélyek 1

Mezofil mészkerülő lomberdők 1

Mezofil rétek, kaszálórétek 1

mintázat 1, 2, 3

Minuartio-Festucetum pseudodalmaticae 1

Mocsári ecsetpázsitos 1

Mocsári és folyóhordaléki gyomnövényzet 1, 2

Mocsári és lápi növényzet 1

Mocsári sásos 1

Mohás fenyves-tölgyes 1

Molinietalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Molinietum arundinaceae 1

Molinietum caricetosum fuscae 1

Molinio litoralis-Quercetum cerris 1

Molinio-Arrhenatheretea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

Molinion coeruleae 1, 2

Molinio-Poëtum trivialis 1

Molinio-Salicetum rosmarinifoliae 1

Montio-Bryetum schleicheri 1

Montio-Cardaminetalia 1

Myriophylletum spicati 1

Myriophylletum verticillati 1

Myriophyllo verticillati-Nupharetum luteae 1

Myriophyllo-Potametum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nádas 1

Nádasok 1, 2, 3

Nádasok és magassásosok 1

Nádképű kékperjés 1

Nadragulyás 1

Nádtippan-tarka nyúlfarkfű sziklagyep 1

Nagy békaszőlős 1

Nagy erősfű-erdőszegély 1

Nagy útifű-madárkeserűfű társulás 1

Nagyrencehínár 1

Najadetum marinae 1

Najadetum minoris 1

Nanocyperenion 1

Nanocyperetalia 1

Nanocyperion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Nardetalia 1, 2, 3, 4

Nardo-Agrostion tenuis 1

Nardo-Festucetum capillatae 1

Nardo-Juncion 1

Nardo-Molinietum hungaricae 1

Nasturtietum officinalis 1

Nasturtio-Glycerietalia 1, 2

Nasturtio-Petasitetum hybridi 1

Nasturtio-Veronicion beccabungae 1, 2

Nebáncsvirágos aranyvessző bozót 1

Neogradense 1

Nitelletalia flexilis 1, 2

Nitelletum mucronatae 1

Nitellion syncarpae-tenuissimae 1

Nitello-Ceratophylletum submersi 1, 2

Noricum 1, 2, 3, 4

Nőszirmos pusztai tölgyes 1

Nőszőfüves sziklai bükkös 1

Nyáras-borókás 1

Nyílt dolomitsziklagyep 1

Nyílt mecseki dolomitsziklagyep 1

Nyílt szilikátsziklagyep 1

Nyílt, évelő, mészkedvelő homokpusztagyep 1

Nyirkos erdei szegélytársulások 1

Nyírségense 1

Nyírségi gyöngyvirágos tölgyes 1

Nyírségi homoki sztyepprét 1

Nyírségi legelő-tölgyes 1

Nyírségi mészkerülő homokpusztagyep 1

Nyírségi pionír rozsnokgyep 1

Nyírségi pusztai tölgyes 1

Nymphaeetum albo-luteae 1, 2, 3, 4

Nymphaeion albae 1

Nymphoidetum peltatae 1

Nyugat-balkáni mészkő-dolomitsziklagyepek 1

Nyugat-dunántúli mészkerülő bükkös 1

Nyugat-középhegységi bükkös 1

Nyúlfarkfüves láprét 1

Nyúlfarkfüves sziklai bükkös 1

Nyúlfarkfüves tölgyes 1

Obligát vagy euhalofiton 1

Oenanthion aquaticae 1

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae 1

ökológiai differenciális fajok 1

Oligotróf átmeneti lápok 1

Oligotróf semlyéktársulás 1

Oligotróf síklápok 1

Onobrychido viciaefoliae-Brometum erecti 1

Ononido-Pinion 1

Onopordetalia acanthii 1

Onopordetum acanthii 1

Onopordion acanthii 1, 2

Orchio-Schoenetum nigricantis 1

Origanetalia vulgaris 1

Örménygyökeres 1

Orno-Cotinetalia 1, 2, 3, 4, 5

Orno-Cotinion 1, 2, 1

Orno-Lithospermo-Quercetum praeillyrico-matricum1

Orno-Ostryon1, 2, 3

Orno-Quercetum1, 2, 3, 4,

Orno-Quercetum mecsekense1

Oryzetea sativae 1

Ostryo-Carpinion orientalis 1

Őszirózsa-hamvas szeder társulás 1

Osztrák kányafű-egérárpa társulás 1

Oxycocco-Empetrion hermaphroditi 1

Oxycocco-Sphagnetea 1, 2, 3, 4, 5

Pacsirtafüves szálkaperjerét 1

padkásodás 1, 2, 3

Panicetum capillaris 1

Pannóniai erdeifenyvesek 1

Pannóniai kékperjés rét 1

Pannóniai molyhos tölgyesek 1

Pántlikafüves 1, 2

Papaveretalia rhoeadis 1, 2

Papsajtmályva-büdös libatop társulás 1

Paridi quadrifoliae-Alnetum 1, 1

Parietario-Aceretum 1, 2, 3

Parlagi rozsnok-farkasalma társulás 1

Parti kákás 1

Parti sásos 1

Parvopotameto-Zannichellietum palustris 1

Parvopotameto-Zannichellietum pedicellatae 1, 2

Pastinaco-Arrhenatheretum 1

Pásztortáska-sebforrasztófű társulás 1

Patak menti magaskórós 1, 2

Patakparti égerligetek 1, 2, 3, 4

Patakparti nádasok 1

Patakparti nádasok és magaskórósok 1

Peremizs-magyar nyúlfarkfű sziklagyep 1

Peszterce-faluszéli libatop társulás 1

Peszterce-pemetefű társulás 1

Petasition officinalis 1

Petovicum 1

Peucedanenion oreoselini 1

Peucedanetum cervariae 1

Peucedano officinalis-Asterion sedifolii 1

Peucedano oreoselini-Geranietum sanguinei 1

Peucedano-Asteretum punctati 1, 2

Phragmitetalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Phragmitetum communis 1, 2, 3, 4

Phragmiti communis-Sphagnetum recurvi 1

Phragmition australis 1

Phyllitidi-Aceretum 1, 2, 3

Phyllitidi-Aceretum andesiticum 1

Phyllitidi-Aceretum mecsekense 1

Physalidetum alkekengi 1, 2

Phyteumo-Trisetion 1, 2,3, 4

Piceetalia excelsae 1

Picridi-Lactucetum salignae 1

Pikkelypáfrány-társulás 1

Pilisense 1

Pimpinello majoris-Ulmetum 1, 2, 3

Pino-Quercetalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pino-Quercion 1

Pionír sziklabevonatgyep 1

Pitypangos sziki sásrét 1

Planktofitonok 1

Plantaginetalia majoris 1

Plantaginetum maritimae 1

Plantagini lanceolatae-Medicaginetum sativae 1

Plantagini majoris-Polygonetum arenastri 1

Pleusztofitonok 1, 2

Podagrafű-acsalapu társulás 1

Podagrafüves égerliget 1

Podagrafüves feketebodza-társulás 1

Poëtum annuae 1

Poëtum scabrae 1

Polygonato latifolio-Quercetum roboris 1

Polygonetum natantis 1

Polygono arenarii-Vicietum hirsutae 1

Polygono arenastri-Chenopodietum muralis 1

Polygono arenastri-Lepidietum ruderalis 1

Polygono arenastri-Poëtalia annuae 1

Polygono arenastri-Poëtea annuae 1, 2

Polygono hydropiperi-Salicetum triandrae 1

Polygono lapathifolii-Bidentetum 1

Polygono-Bolboschoenetum 1

Polygono-Eleocharitetum ovatae 1

Polygono-Portulacetum oleracei 1, 2

Polysticho setiferi-Aceretum 1

Poo alpinae-Trisetetalia 1

Poo badensis-Caricetum humilis 1

Poo compressae-Anthemidetum tinctoriae 1

Poo compressae-Tussilaginetum 1

Poo pannonicae-Quercetum petraeae 1

Populeto-Salicetum 1

Populion albae 1

Populo canescenti-Quercetum roboris 1

Portulacetum oleracei 1

Potametalia 1, 2, 3, 4, 5

Potametea 1

Potametum crispi 1

Potametum lucentis Hueck 1, 2, 3

Potametum natantis 1

Potametum pectinati 1

Potametum perfoliati 1

Potamion lucentis 1

Potamion pusilli 1, 2

Potentillenion anserinae 1

Potentilletum anserinae 1

Potentillion anserinae 1, 2

Potentillo albae-Quercetum 1, 2

Potentillo albae-Quercetum deschampsietosum moliniosum litoralis 1

Potentillo albae-Quercetum praenoricum 1

Potentillo anserinae-Juncetum bufonii 1

Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae 1

Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii 1

Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae 1

Potentillo-Polygonetalia 1, 2, 3

Praeillyricum 1

Praematricum 1

Praenoricum 1

Primulo veris-Carpinetum 1

Primulo veris-Tilietum platyphyllae 1

Primulo vulgaris-Fagenion 1

Prunetalia spinosae 1

Prunetum fruticosae 1, 2

Prunetum tenellae 1

Prunion spinosae 1, 2, 3

Pruno spinosae-Crataegetum 1

Pruno-Ballotetum 1

Pseudolysimachio spicatae-Salicetum rosmarinifoliae 1, 2

Puccinellenion limosae 1

Puccinellenion peisonis 1, 2, 3

Puccinellia limosa-Chenopodium chenopodioides ass. 1

Puccinellia limosa-Lepidium cartilagineum ass. 1

Puccinellietalia 1, 2, 3, 4, 5

Puccinellietum limosae 1, 2, 3, 4, 5, 6

Puccinellietum limosae lepidietosum 1

Puccinellietum limosae plantaginetosum tenuiflorae 1, 2

Puccinellietum limosae, Acorellus pannonicus consoc. 1

Puccinellietum peisonis 1, 2, 3, 4

Puccinellion limosae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Puccinellion peisonis 1, 2, 3, 4, 5

Puccinellion salinariae 1

Puccinellio-Salicornietea 1

Puhafaligetek 1

Pulicario-Menthetum pulegii 1

Pulsatillo hungaricae-Festucetum rupicolae 1, 2

Pulsatillo montanae-Festucetum rupicolae 1

Pulsatillo-Pinetalia 1

Pulsatillo-Pinetea 1

Púpos békalencsés 1

Pusztai tölgyesek 1

Quercetalia cerridis 1, 2, 3

Quercetalia roboris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Quercetea pubescentis-petraeae 1, 2, 3, 4

Querco-Fraxinetum orni 1, 2

Querceto-Lithospermetum mecsekense 1

Quercetum petraeae-cerridis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Quercetum petraeae-cerridis asphodeletosum 1, 2, 3

Quercetum petraeae-cerridis mecsekense 1

Quercetum roboris festucetosum 1, 2

Quercion farnetto 1

Quercion petraeae 1, 2, 3

Querco petraeae-Carpinetum 1, 2

Querco petraeae-Carpinetum mecsekense 1

Querco petraeae-Carpinetum transdanubicum 1, 2

Querco petraeae-Carpinetum waldsteinietosum 1

Querco robori-Carpinetum 1, 2, 3, 4, 5

Querco-Carpinetum mecsekense 1

Querco-Fagetea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Querco-Fraxinetum 1

Querco-Ulmetum 1, 234

Querco-Ulmetum hungaricum ruscetosum 1

Quercus pubescens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Quercus robur-Carpinus betulus ass. 1

Radiolenion linoidis 1

Radiolion linoidis 1, 2,

Ranunculetum aquatilis 1

Ranunculetum aquatilis-polyphylli 1

Ranunculetum fluitantis 1

Ranunculetum repentis 1

Ranunculion aquatilis 1

Ranunculion fluitantis 1

Ranunculo flammulae-Gratioletum 1

Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati 1

Ranunculo sardoi-Alopecuretum geniculati 1

regionális karakterfaj 1

Rekettyés fenyérek 1

Rekettyés fűzláp 1

Rekettyés magyar nyúlfarkfű sziklagyep 1

relatív karakterfaj 1

Rence-békalencse hínár 1

Rence-békatutaj hínár 1

Rencehínárok 1

Repcsényes csillagpázsit-társulás 1

Réti csormolyás erdőszegélyek 1

Réti harmatkásás 1

Rhamno-Prunetea 1, 2

Rhynchosporion albae 1

Riccietum fluitantis 1

Ricciocarpetum natantis 1, 2

Riccio-Lemnion trisulcae 1

Riccio–Salvinietum natantis 1

Riccsiahínár 1

Riccsia-vízipáfrány hínár 1

Rizofitonok 1, 2, 3

Rizsföldi iszapfüves 1

Rizsfüves 1

Rizsvetések gyomnövényzete 1

Robinetea 1

Rögzült hínár 1, 2

Rókasásos 1

Rorippo austriacae-Hordeetum murini 1

Rorippo kerneri-Ranunculetum lateriflori 1

Rorippo silvestris-Xanthietum strumarii 1

Rorippo-Phalaridetum 1, 2

Rorippo-Setarietum pumilae 1

Roso pendulinae-Tilietum platyphylli 1

Rostostövű sásos 1

rövid életű egyévesek 1, 2

Rozsnokos akácos 1

Rozsnok-zsombor társulások 1

Rubetum idaei 1

Ruderális egyéves és kontinentális vetési gyomnövényzet 1

Ruderális társulások 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Rumici crispi-Agrostietum stoloniferae 1

Rumici crispi-Salicetum purpureae 1

Rumici-Alopecuretum aequalis 1

Rusco-Orno-Quercetum 1, 2, 3

Saginion procumbentis 1

Sagino procumbentis-Bryetum argentei 1

Sajmeggy sövény 1

Sajmeggyes bokorerdő 1

Saladiense 1

Salicetalia purpureae 1

Salicetea purpureae 1, 23

Saliceto-Populeto-Alnetum 1, 2, 3

Saliceto-Populetum albae 1

Salicetum albae-fragilis 1, 2

Salicetum albae-fragilis danubiale 1

Salicetum auritae 1, 2

Salici cinereae-Sphagnetum recurvi 1, 2

Salici pentandrae-Betuletum pubescentis 1

Salicion albae 1, 2, 3, 4, 5, 6

Salicion cinereae 1

Salicion triandrae 1

Salici-Populetum 1

Salici-Sambucetum 1

Salicornietum europaeae hungaricum 1

Salicornietum prostratae 1

Salicornion herbaceae 1, 2

Salicornion prostratae 1, 2, 3

Salix cinerea assz. 1

Salix triandra-purpurea Stadium 1

Salsoletum sodae 1

Salsolion ruthenicae 1, 2

Salvinio-Spirodeletum 1, 2, 3

Salvio nemorosae-Festucetum rupicolae 1

Salvio-Marrubietum peregrini 1

Sambucetum ebuli 1, 2, 3, 4

Sambucetum nigrae 1

Sambucetum racemosae 1

Sambuco-Salicion capreae 1, 2

Samicum 1

Samolo-Cyperetum fuscae 1

Sásláprét 1

Sásos égerliget 1

Savanyú csetkákások 1

Savanyú iszaptársulás 1

Scillo vindobonensis-Ulmetum 1, 2

Scirpetum sylvatici 1

Scirpion maritimi 1, 2

Scirpo-Phragmitetum Baldingera arundinacea facies 1

Scirpo-Phragmitetum Glycyrrhiza facies 1

Scirpo-Phragmitetum typhetosum angustifoliae consoc. Typha angustifolia-Schoenoplectus mucronatus 1

Scleranthion annui 1, 2

Sclerochloo-Polygonetum arenastri 1

Scolopendrio-Fraxinetum 1, 2

Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii 1

Scorzonero-Juncetea gerardii 1, 2, 3, 4

Scutellario altissimae-Aceretum 1

Scheuchzerietalia palustris 1

Scheuchzerio-Caricetea fuscae 1, 2, 3, 4, 5

Schoenoplectetum lacustris 1, 2

Schoenoplectetum tabernaemontani 1, 2, 3, 4

Schoenoplectetum tabernaemontani-litoralis 1

Schoenoplecto-Juncetum maritimi 1

Schoenus nigricans-Cladium mariscus ass. 1

Secali sylvestris-Brometum tectorum 1

Sédbúzás mocsárrét 1

Sédbúzás mocsárrétek 1, 2

Sédkender társulás 1

Sedo sopianae-Festucetum dalmaticae 1

Sedo-Scleranthetalia 1, 2, 3

Semlyéksásos 1

Semlyéksásosok 1

Senecion fluviatilis 1

Senecioni sarracenici-Populetum albae 1

Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii 1

Serratulo radiatae-Brometum pannonici 1

Seselio leucospermi-Brometum pannonici 1

Seselio leucospermi-Festucetum pallentis 1

Seslerietum heuflerianae-hungaricae 1

Seslerietum sadlerianae 1

Seslerietum uliginosae 1

Seslerio hungaricae-Fagetum 1, 2, 3

Seslerio hungaricae-Quercetum virgilianae 1

Setario pumilae-Digitarietum sanguinalis 1

Setario-Plantaginetum indicae 1

Sík- és dombvidéki kaszálórétek 1

Sík vidéki égerliget 1, 2

síklápok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Sileno conicae-Cerastion semidecandri 1

Simatócsagaz-hínár 1

Sisakvirágos 1

Siskanádas 1

Siskanádtippanos származéktársulás 1

Sisymbrienea 1, 2, 3, 4

Sisymbrietalia 1, 2, 3, 4

Sisymbrietum altissimi 1

Sisymbrietum strictissimi 1

Sisymbrio orientalis-Anthemidetum ruthenicae 1

Sisymbrio orientalis-Xeranthemetum annui 1

Sisymbrion officinalis 1

Solidagini-Cornetum sanguineae 1

Somkórós gyomtársulások 1

Somogyicum 1

Sorbo torminalis-Fagetum 1

Sorbo-Quercetum petraeae 1

Sovány legelők és félcserjések 1

Sovány legelők és törpecserjések 1

Sövényszulák-tarackbúza társulás 1

Sóvirágos-ürmös szikfoknövényzet 1

Sparganietum erecti 1, 2

Sparganio minimi-Utricularietum intermediae 1

Spartinetea 1

Spergulario marginatae-Suaedetum prostratae 1

Sperguletalia arvensis 1, 2, 3

Spergulo arvensis-Anthemidetum ruthenicae 1

Sphagnetalia medii 1

Sphagnion medii 1

Sphagno fallaci-Caricetum elatae 1

Sphagno flexuosi-Eriophoretum angustifolii 1

Sphagno squarrosi-Alnetum 1

Sphagno tenelli–Rhynchosporetum albae 1

Sphagno-Utricularion 1

Spiraeion mediae 1

Spirodelo-Aldrovandetum 1, 2

Stachydi-Bidentetum tripartitae 1

Stachyo annuae-Setarietum pumilae 1, 2

Stellarietea mediae 1, 2, 34

Stellario mediae-Mercurialietum annuae 1

Stipo eriocauli-Festucetum pallentis 1

Stiriacum 1

Stratiotetum aloidis 1

Suaeda maritima ass. 1

Suaeda maritima resp. pannonica-Spergularia marginata soc. 1

Suaedetum maritimae 1

Suaedetum pannonicae Salsola soda consoc. 1

Succiso-Molinietum hungaricae 1

Sudár rozsnok-gyepek 1

Sulymos 1

Süllőhínáros békaszőlőhínár 1

Szamárbogáncs társulások 1

Szamárbogáncsos 1

Szamóca-szeder társulás 1

Szántóföldi gyomnövényzet 1

Száraz és mezofil cserjések 1

Száraz és mezofil vágásnövényzet 1

Száraz talajú akácosok 1

származék asszociáció 1, 2

származéktársulás 1, 2, 3

Szarvaskocsordos 1

Szerbtövises 1

Széleslevelű gyékényes 1

Szeplőlapu-szöszös bükköny társulás 1

Szerbtövis-libatop társulás 1

Szibériai nőszirmos 1

Szigetközi tölgy-kőris-szil liget 1

Szikérnövényzet 1

Szikes boglárkahínár 1

Szikes mocsár 1

Szikes rétek 1

Szikfok társulások 1

szikfoknövényzet 1, 2

Szikfoknövényzet 1

Sziki ballagófüves 1

Sziki erdőspuszta-rét 1

Sziki kákás 1

Sziki libatop társulások 1

Sziki nádas 1, 2

Sziki nádasok és kákások 1

Sziki sásrét 1

Sziki szittyórét 1

Sziki tófonalhínár 1

Sziki tölgyes 1

Sziklahasadék növényzet 1

Sziklai bükkösök és reliktum cserjések 1

Sziklai erdeifenyves 1

Sziklai hárserdő 1

Sziksófűtársulás 1

Sziksófüves-sóballás társulások 1

Szilikát sziklabevonat-társulás 1

Szilikátszikla-erdő 1

Szirti páfrányos 1

Szittyós láprét 1

Szittyós martilapu társulás 1

Szittyós rétek 1

Szoloncsák lúdlegelő 1

Szoloncsák sziki rétek 1

Szoloncsák típusú talaj 1

Szolonyec szikfok társulások 1

Szolonyec szikfoknövényzet 1

Szolonyec sziki rétek 1

Szolonyec vaksziknövényzet 1

Szőrfűgyep 1

Szőrfűgyepek 1

Szőrös disznóparéj-fehér libatop társulás 1

Szubatlantikus gyomnövényzet 1

Szubkontinentális száraz tölgyesek 1

Szubkontinentális tölgyesek és elegyes xeroterm erdők 1

Szubkontinentális-szubmediterrán xeroterm tölgyesek 1

Szubmediterrán és szubkontinentális xeroterm erdők 1

Szubmediterrán mészkő-dolomit sziklagyepek 1

Szubmediterrán sziklai, száraz és félszáraz gyepek 1

Szubmontán illír bükkösök 1

szukkulens kamefitonok 1, 2

Szulák-árva rozsnok társulás 1

Szulák-porcsin társulás 1

szüntaxon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Szurdokerdők 1

Szürke kákás homoki gyep 1

Szúrós kákás gyékényes 1

Takarmányvetések gyomnövényzete 1

Tamo-Orno-Quercetum 1

Tamo-Quercetum virgilianae 1, 2

Tanaceto-Artemisietum vulgaris 1

Tápanyagban gazdag, üde talajú akácosok 1

Tápanyagban szegény, száraz talajú akácosok 1

Taposott gyomnövényzet 1

Tarackbúza-kányazsombor társulás 1

Tarackbúza-szulák társulások 1

Tarackbúza-tátorján társulás 1

Tarackbúza-üröm társulások 1

Taraxaco bessarabicae-Caricetum distantis 1, 2

Tarlóvirág-fakó muhar társulás 1

Tatár juharos-lösztölgyes 1

Tatárlaboda-csillagpázsit társulás 1

Tavi kákás 1

Taxo-Fagetum 1, 2

Taxo-Fagetum hungaricum 1, 2

Téli sásos 1, 2, 3

Téli sásos láprét 1

Tengerparti szittyós 1

térbeli rendezettség 1

Thelypteridi-Alnetum 1, 2, 3

Thelypteridi-Typhetum angustifoliae 1

Thero-Airion 1

Thero-Camphorosmion 1

Thero-Salicornietea 1

Thero-Suaedetea 1

Thymo angustifolii-Corynephoretum canescentis 1

Thymo serpylli-Festucetum pseudovinae 1, 2

Tilio argenteae-Quercetum dalechampii-cerris 1

Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerridis 1, 2

Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani 1

Tilio tomentosae-Fraxinetum orni 1

Tilio-Fraxinetum excelsioris 1

Tilio-Fraxinetum mecsekense 1

Tilio-Fraxinetum ruscetosum aculeati 1

Tilio-Sorbetum 1

Tiszai tölgy-kőris-szil liget 1

Tisza-parti iszapgyopáros 1

Tisza-vidéki bajuszfüves 1

Tisztesfüves farkasfog társulás 1

Titelicum 1

Tócsagazhínár 1

Tokajense 1

Torilidetum japonicae 1

Törmeléklejtő-erdő 1

Tornense 1

Törpe békalencsehínárok 1

Törpe veronika-társulás 1

Törpekákagyepek 1

Törpekákás 1, 2

Törpekákás iszaptársulások 1

Törpekákások 1

Törpemályvások 1

Törpemandulás 1

Törpepalkások 1

Tortulo-Cymbalarietalia 1

Tőtippan-madárkeserűfű társulás 1

Tőzegkákások 1

Tőzegmohás égerláp 1

Tőzegmohás keskenylevelű gyapjúsásos 1

Tőzegmohás mocsári sásos 1

Tőzegmohás nádas 1

Tőzegmohás nyírláp 1

Tőzegmohás rencehínár 1

Tőzegmohás rencehínárok 1

Tőzegmohás zsombéksásos 1

Trapetum natantis 1

Tribulo-Eragrostion minoris 1

Tribulo-Tragetum 1

Trifolio fragiferi-Cynodontetum 1

Trifolio medii-Melampyretum nemorosi 1

Trifolio-Medicaginion sativae 1

Trifolion medii 1

Tűlevelű erdők és rokon társulások 1

Tündérfátyolhínár 1

Tündérrózsahínár 1, 1

Tündérrózsa-vízitök hínár 1

Tüskéshínáros 1

Typhetum angustifoliae 1

Typhetum latifoliae 1, 2, 1

Typho angustifoliae-Schoenoplectetum mucronati 1

Tyúkhúr-szélfű társulás 1

Üde mészkedvelő rétlápok 1

Üde parti szegélynövényzet 1

Üde talajú akácosok 1

Ugarpalástfű-kamilla társulás 1

Ulmenion 1, 2, 3

Ulmeto-Fraxineto-Roboretum 1, 2, 3

Urtico-Convolvuletum 1

Urtico-Parietarietum officinalis 1

Úszó békaszőlőhínár 1

Úszó víziboglárkahínár 1

Utricularietalia intermedio-minoris 1

Utricularietea intermedio-minoris 1

Utricularion vulgaris 1

Útszéli bogáncsos 1

Útszéli bogáncs-szamárbogáncs társulás 1

Útszéli gyomnövényzet 1

Útszéli szikár gyomnövényzet 1

Útszéli zsázsás 1

Vaccinio-Genistetalia 1, 2, 3, 4

Vaccinio-Piceetea 1

Vadcsicsóka származéktársulás 1, 2

Vadmurok-keserűgyökér társulás 1

Vadrozs-fedélrozsnok gyep 1

Vágásnövényzet 1

vaksziknövényzet 1

Valódi bükkösök 1

Varjúhájas-ternyés pionír gyepek 1

Varjúmák-tőtippan társulás 1

Vastag bajuszfüves 1

váztalajok 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vékony szittyós 1

Veratro-nigrae-Fraxinetum orni 1

Verbenion supinae 1, 2

Verescsenkeszrét 1

Veronicetum trilobae-triphyllidi 1

Veronico-Euphorbion 1

Veronico-Glycerietum notatae 1

Veronico-Glycerietum plicatae 1, 2

Veronika-kutyatej gyomtársulások 1

Veselkés forrásgyep 1

Vetési és ruderális gyomnövényzet 1

Vetési gyomtársulások 1

Vicio hirsutae-Eragrostietum minoris 1

Vicio oroboidi-Fagetum 1, 2, 3, 4, 5

Vicio sparsiflorae-Quercetum pubescentis 1, 2, 3

Vidrafüves láprét 1

vikariáló társulások 1, 2

Violenea arvensis 1, 2

Violion caninae 1, 2, 3

Virágkákás 1

Virágkákás-lándzsás hídőr társulás 1

Visegradense 1

Vízi mentás 1

Vízi növényzet 1

Vízidarahínár 1

Vízilófark-hínár 1

Vízipáfrány-társulás 1

Vízitormás 1

Vízitormás acsalapus 1

Vörös libatopos 1

Vörös libatopos bajuszfűgyep 1

Waldsteinio-Carpinetum 1, 2, 3

Waldsteinio-Spiraeetum mediae 1

Wolffietum arrhizae 1

Woodsio ilvensis-Asplenietum septentrionalis 1

Xanthietum spinosi 1

Xanthio strumarii-Chenopodietum 1

Xeroterm cserjések 1

Xeroterm erdőszegélyek 1

Xeroterm fenyvesek 1

Zamatos turbolyás 1, 2

Zamatos turbolyás akácos 1

Zannichellion pedicellatae 1, 2

Zárt dolomitsziklagyep 1

Zárt ezüstperjegyep 1

Zárt villányi dolomitsziklagyep 1

Zöldhúr-ezüst körtemoha társulás 1

Zöldhúros gyomtársulások 1

zonális talajok 1

Zsálya-pemetefű társulás 1

Zsázsás farkasalma-társulás 1

Zsidócseresznyés 1

Zsombékosok 1, 2

Zsombéksásos 1

Zsurlós mocsár 1

Zsurlós sásrét 1