Ugrás a tartalomhoz

A magyarság népzenéje

Vargyas Lajos

A Planétás Kiadó és a Mezőgazda Kiadó közös kiadása

Négy-, háromfokú dalok 0146—0152

Négy-, háromfokú dalok 0146—0152

0146 —

1. Ëgy esztendő, kettő, buval ës eltelik, De az örök világ soha el nem telik. Hulljatok, levelek, takarjatok ingëm, 2. Met ëz én édësëm sírva keres ingëm. Sirass, rózsám, sirass, ëmíg előtted látsz, Met csak Isten tudja, hol lëszën halálom, 3. Erdőbe, mezőbe, tëngër közepibe. Tëngërnek közepe s ëz én vetett ágyam, Tëngërnek két szélye s ëz én takaródzóm. 4. S ëz apró férgek s ëz én hálótársam, S ëz égi madárkák s ëz én siratajim, S ëz apró halëcskák s ëz én gyortyëcskájim.

Klézse (Moldva), Gór Mártonné Benke Borbála (57). Kallós 1970. AP 7181/i.

0147 —

1. Édës jó Istenëm, Indítsd mëg árvízet! Hod mosson el ëngëm, Hod mosson el ëngëm! 2. Ne jës igën messze, Csak az apám udvarára, Hogy kérdjem mëg tőle, Kihëz adott férhez. 3. Vitéz katonához, Hëgyi tolvajához, Hëgyi tolvajához, Embër hóhérához. 4. Mér nem adott inkább Disznópásztorához, Mér adott oda Embër hóhérához! 5. Édës jó Istenëm! Hogy mëguntam élnëm, Mindën sötét hajnalba Véres gunyát mosnom! 6. Most is oda vagyon Kërësztut állani, Kërësztut állani, S embërt fëlgyilkolni. 7. Asszonfeleségëm, Azt hallottam: sírtál. Asszonfeleségëm, Azt hallottam: sírtál. 8. Nem sírtam, nem sírtam, Gyermëkëm rëngettem. Csërefát égettem, Csërefának füstje Huzta ki a könnyem. 9. Állj tére, jasszonyom, Me’ fejedët vëszëm! Állj tére, jasszonyom, Me’ fejedët vëszëm! 10. Ne vëdd le fejemët, Hadd mëg életëmët, Hogy még nëvelhessem Fël a két gyermëkëm! 11. Onnan fekete felhőbe Ott fürdik ëgy holló. Jöjj el, te fekete holló, Jöjj el, te fekete holló! 12. Vidd el az én levelemët Szabadkán kërësztül, Vidd az apám lakására, Tëdd az anyám asztalára! 13. Ha jaluva kapod, Tëdd az aluvó ágyába! Hadd olvassa sírva, Hadd olvassa sírva! 14. Ha kérdi, hogy vagyok, Mond mëg, hogy rab vagyok. Kezemën, lábomon Vas botokot hordok. 15. Ne sírj, kicsi Ráduj Péter, Me’ jő édësanyukád, Nekëd hoz csicsikét, S nekëm kalácsikát.

Gyimesfelsőlok-Sántatelek (Csík), Gercuj Gyula (55). Kallós, Martin, Pesovár F. 1962. AP 5201/d.

0148 —

1. Elmëgyëk, elmëgyëk Bé Törökországba, Kisebbik lányomnak Látogatására. 2. Hallottam felőle: Nem ad a szëgénynek, Nem ad a szëgénynek, Nem szánja a szëgényt. 3. = 1. vsz. 4. Három asztalinas A kapuba vagyon, Három asztalinas A kapuba vagyon. 5. Eridj bé, te inas, Mondjad asszonyodnak: Szëgény koldusasszony A kapuba vagyon. 6. Kér ëgy pohár vizet, S ëgy falat kënyeret, Kér ëgy pohár vizet, S ëgy falat kënyeret. 7. Asszonyom, asszonyom, Nagyságos asszonyom! Szëgény koldusasszony A kapuba vagyon. 8. = 6. vsz. 9. A pohár vizemët A földre jöntözöm, S falat kënyeremët Komandornak vetëm. 10. Eljöttem, eljöttem Bé Törökországba, Kisebbik lányomnak Látogatására. 11. Ő a pohár vizét A földre jöntözi, S a falat kënyerét Komandornak veti. 12. = 2. vsz. 13. Asszonyom, asszonyom, Nagyságos asszonyom! Szëgény koldusasszony Mind azt énekëli: 14-15. = 10-11. vsz. 16. Eridj ki, te inas, Fogd mëg azt az asszonyt, Vesd bé a tëmlecbe, Tëmlec fenekébe! 17. Hogy a kigyók s békák Ott mardossák össze, Hogy a kigyók s békák Ott mardossák össze! 18. = 10. vsz. 19. Három esztendeje, Teljes három napja Kisebbik lányomnak Tëmlecibe vagyok. 20. Kigyók s békák háta Az az én asztalom. Kigyók s békák szëme A világosságom. 21. Halljon szót, halljon szót, Nagyságos asszonyom! Hallja, mit énekël A szëgény rab asszony? 22. = 10. vsz. 23-24. = 19-20. vsz. 25. Eridj le, te inas, Hozd fël azt az asszonyt! Hogy tudjuk ki tőle, Hogy ő hová való! 26. Asszonyom, asszonyom, Szëgény koldusasszony! Te hová való vagy, Te hová való vagy? 27. Biborosfalusi, Biborosfalusi Biboros Pétërnek Hitës felesége. 28. Asszonyom, asszonyom, Nagyságos asszonyom! Te hová való vagy, Te hová való vagy? 29. Biborosfalusi, Biborosfalusi Biboros Pétërnek Kisebbik lëjánya. 30. Jöjjön be, jöjjön be, Kedves édësanyám! Mert magának adom A bádoghintómat. 31. Bádoghintó mellé Hat pej paripámat, Bádoghintó mellé Hat pej paripámat. 32. Ëgye mëg a rozsda A bádoghintódat! Verje le a kehe Hat pej paripádat! 33. Ha nem érdëmëltem Ëgy pohár vizedët, Pohár vized mellé Falat kënyeredët.

Gyimesfelsőlok (Csík), Gábor Péter (45). Ujváry 1971. AP 8052/a.

0149 —

1. Arass, rózsám, arass, Mëgadom a garast. Ha én mëg nëm adom, Mëgadja galambom. 2. Arattam, arattam, Kívít is kötöttem. Galambom tallóján Mëg is betegëdtem.

Kolon (Nyitra), Gábor Istvánné Balkó Katalin (60). Vikár L. 1956. AP 1689/a.

0150 —

1. Szëgény Szabó jËrzsi de jelveszté magát, Szëgény Szabó jËrzsi de jelveszté magát! 2. Szëgény Szabó jËrzsi mit gondolt már szëgény! Már a kicsi fiját már ő jësszevágta. 3. S az asztagos kerbe csihán közi hánta, S az asztagok közi csihán közi hánta. 4. Apja, janyja neki már nem tudott sëmmit. El fogtak már mënni már az komájikhoz. 5. Már az édesanyja a királyra bízta: Maga Isván király igyeljën már rëja. 6. Szëgény Szabó jËrzsi mit gondolt már szëgény! Elvëvé az kardját, ësszevágá fiját. 7. Isván király látta már az ablakjáról, Hogy már kicsi fiját hogy már ësszevágta. 8. Csihán közi hánta, disznyóknak ajálta, Csihán közi hánta, disznyóknak ajálta.

Lészped (Moldva), Fazekas Péterné Vilhelm Ilona (60). Kallós 1962. AP 4690/e-4691/a.

Ballada-részlet. Összesen 61 versszakon át énekli az előadó, rögtönzésekkel rendkívül felduzzasztva. (Az 51. versszaktól kezdve több helyen szótagszám-szaporításokkal, illetve összevonásokkal fogalmaz, nyilván a fáradtság következtében.)

0151 —

1. Búsulok ës, bánkódom ës, Ha sírok, rëjám fér az ës. Búsulok ës, bánkódom ës, Ha sírok, rëjám fér az [ës]. 2. Édësanyám sok szép szova, Kit fogadtam, s kit nem, soha. Mëgfogadnám, de nincs kinek, Fogadom ëgy idegën[nek]. 3. Sír az út előttem, Bánkódik az ösveny, Mer ahol én elmënyëk, Még a fák ës sír[nak]. 4. Még a fák ës sírnak, Gyënge ágajiról Levelek lehullnak, Levelek lehull[nak]. 5. Hulljatok, levelek, hulljatok le, Rejtsetëk el ingëmët! Mer ahol én elmënyëk, Még a fák ës sír[nak]. 6. Utca, utca, bánatutca, Bánatkőből van kirakva. Azt ës a babám rakatta, Hogy én sírva járjak raj[ta]. 7. Búsulok ës, bánkódom ës, Mer én arra rëjaérëk, Búsulok ës, bánkódom ës, Mer én arra rëjaé[rëk]. 8. Titva títnak, babám, tőled, Titkon se szóljak én véled. Minél inkább títnak tőled, Annál inkább szollok vé[led]. Titva títnak tölled, (2. dallamsorra) Annál inkább szollok véled, (3. dallamsorra) Annál inkább szollok vé[led]. (4. dallamsorra) 9. Én elmënyëk közületëk. Isten maradjon veletëk! Úgy elmënyëk, mëglássátok, Soha hírëm sem halljá[tok]. 10. Mikor hírëmët halljátok, Levelemët olvassátok, Levelemët olvassátok, Könnyetëkët hullassá[tok]! 11. Búsulok ës, bánkódom ës, Ha sírok, rëjám fér az ës. Búsulj, búsulj, ha nincs eszëd, S ami van még, az ës el[mënt].

Gyimesközéplok-Jávárdipataka (Csík), Prezsmer Miklósné Tankó Borbála (60). Kallós 1962. AP 4682/i.

0152 —

1. Édësanyám, s ne átkojz mëg, Hogy az átkod ne fogjon mëg! Édësanyám, ne átkojz mëg, Hogy az átkod ne fogjon mëg! 2. Söprik a nagyerdő útját, Viszik a szëgény katonát. Viszik, viszik, szëgényëkët, Szëgény loki legényëkët. 3. Szélyës a nagyerdő útja, Visszajő még a katona. Szélyës a nagyerdő útja, Visszajő még a katona. 4. Feteke száru cserësznye, Rabod lëttem, te mënyecske. Ne bánjál úgy, min rabodval, Bánjál úgy, min galambodval!

Gyimesközéplok-Borospataka (Csík), Balogh András Imréné Bódor Erzsébet (76). Ujváry 1969. AP 7531/i.