Ugrás a tartalomhoz

Mezőgazdasági repülés

Szász Árpád, Varga Lajos

Mezőgazda Kiadó

Irodalom

Irodalom

The Use of Aircraft in Agriculture N. B.AKESSON. W. E.YATES FAO (ENSZ)Róma 1974.

Jelentés a folyékony herbicidek kijuttatásával való repülőgépes és földi gépes alkalmazási kísérletekről Magyarországon N.A. CIBA–GEIGYSvájc 1974.

Procedings of Fourth British Weed Control Conference N.A. -Brighton 1975 , 4–6. 11

Razrobotka aviacionava oborudovanija sz celju intenszifikacii miravovo proizvodsztva prosdovolsztvija N.A. ENSZNew York 1981.

US Patent-Covering Granular Hormon-Type Herbicides, and their Application N.A. Agric. ChemicaleBaltimore 1959. 14. kötet 9. szám 47. p

Low and Slow. M. I.ANDERSON The Word of Agricultural Aviation 1981. 11. szám, 18–30p

Bevezetés az agrometeorológiába N.BACSÓ Mezőgazdasági KiadóBudapest 1973.

Projektirovanije legkih szomoletov A. A.BADJAGIN F. A.MUHAMEDOV MasinosztroenieMoszkva 1978.

A mezőgazdasági repülőgépek, helikopterek fejlődése és jövője P.BAGOSSY Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 26. évf 1979. 2. szám, 41–49. p

Pevesenije effektivnoszti zagruzocsnüh robot L .BAJCSY L.VARGA V. Nemzetközi Mezőgazdasági Repülési KonferenciaOlsztyn 1985. 221–230. p

Helikoptereink szerepe és típusai a mezőgazdaságban L.BAJCSY L.VARGA Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 34. évf 1987. 10 szám, 361–364. p

Jelentés a repülőgép mezőgazdasági felhasználásának hazai eredményeiről I.BAKOS Mezőgazdasági Gépkísérleti IntézetBudapest 1954.

A növényvédelem gépei F.BALÁZS GY.DIMITRIEVICS Mezőgazdasági KiadóBudapest 1979.

A növényvédő gépek üzemeltetése F.BALÁZS GY.DIMITRIEVICS P.RUTTKAY Mezőgazdasági KiadóBudapest 1984.

A búzatermesztés kézikönyve Z. (Szerk.)BARABÁS Mezőgazdasági KiadóBudapest 1987.

A tápanyagvisszapótlás gépei J.BÁNHÁZI ZS.BÁNYAI GY.DEMES Mezőgazdasági KiadóBudapest 1984.

Hernyóirtás repülőgéppel Ö.BOGDÁNFY Természettudományi Közlöny 1922. 54. kötet, 305–306. p

Kertészeti növényvédelem S. (Szerk.)BOGNÁR Mezőgazdasági KiadóBudapest 1978.

Wstep do technologii prac agrolotniczych F.BORODZIK Mezőgazdasági és Erdészeti KiadóVarsó 1983.

Kísérleti fizika A.BUDÓ TankönyvkiadóBudapest 1986.

A műtrágya tárházak, valamint be- és kitároló gépsorok összehasonlító értékelése GY.DEMES L.GOCKLER MÉM Műszaki IntézetGödöllő 1987.

Vlijanije aerodinamicseszküh vozmuscsenij na processzü aviacionovo opülivanija i oprüszkivanija V. SZ.DEREVJANKÓ TranszportMoszkva 1974.

Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről GY.ERDŐS Á.KONCZ Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet kiadványaBudapest 1997–98.

A vegyszeres gyomirtás jelenlegi állása R. (Szerk.)FABINYI TémadokumentációOMGK Budapest, 1960

A légijárművek növényvédelmi alkalmazásának technikai igényei L.FARKAS Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 24. évf 1977. 5. szám, 163–172. p

20 éves a magyar mezőgazdasági repülés J.FAZEKAS Növényvédelem, 9. évf 1973. 8. szám, 376–382. p

Légi permetezések elméleti és gyakorlati kérdései L.FILA GY.-néFOLK MÉM RSZ. Agrokémiai osztály kiadványai, N 7. szBudapest 1982.

Műtrágyaszórás légijárművekkel L.FILA Á.SZÁSZ L.VARGA Tudomány és Mezőgazdaság 1982. 4. szám, 50–52. p

A mezőgazdasági repülésre alkalmas napok számának alakulása Magyarországon GY.-néFOLK Mezőgazdasági Repülés, 3. évf 1974. 2. sz.

Mezőgazdasági repülőgépek szóráskép eloszlásának vizsgálatai GAUSZ. I.STEIGER X. Magyar Repüléstudományi NapokSzolnok 1993. 05. 19–20.

Einsatz von Landwirtschaftsflugzeugen Schlüssel zu höheren Ertragen C. W.HEIMER Flug Revue 1969. 5. kötet, 45–46. p

Repülési alapismeretek G.JEREB Műszaki KönyvkiadóBudapest 1980.

Harmatos növények permetezhetőségének lehetősége A.KACSÓ A Növényvédelem Időszerű KérdéseiBudapest 1960. 1. szám

A Nalco-Trol alkalmazásának kísérleti tapasztalatai J.KARAMÁN Nalco-Trol tanácskozásSzekszárd–Kenderes 1985.

Gyomirtás–vegyszeres termésszabályozás A. (Szerk.)KÁDÁR Mezőgazdasági KiadóBudapest 1985.

Vegyszeres Gyomirtás és Termésszabályozás Gyakorlata A. (Szerk.)KÁDÁR Factum BTBudapest 1997.

A helikopteres növényvédelem üzemgazdasági kérdései A.-néKLENCZER Kertészeti EgyetemBudapest 1975.

A légi úton végzett levéltrágyázás L.KLOSZ MÉM RSZ. Termelésfejlesztési csoport kiadványai, N 6Budapest 1977.

Helikopter a kertészetben L.KLOSZ Á.SZÁSZ Témadokumentáció, MÉM Információs KözpontBudapest 1974.

A permetező levéltrágyázás nagyüzemű tapasztalatai I.KOVÁCS A Növényvédelem Időszerű Kérdései, 3. szBudapest 1962.

A műtrágyák anyagjellemzőinek hatása a gépesítés technológiájára I.KOVÁCS ZS.BÁNYAI GY.DEMES L.VARGA Akadémiai KiadóBudapest 1984.

Repülőgép alkalmazása a mezőgazdaságban I.KOVÁCS J.SZABÓ FM Növényvédelmi Szolgálat kiadványaBudapest 1961.

Növénytermesztés gépei L.LEHOCZKY Egyetemi jegyzetGödöllő 1981.

Környezetkímélő vegyszerek használatáról és a BEFAG Rt területén végzett Lymanthria dispar L. elleni védekezésről L.LENGYEL SZALAY L.MARZSÓ K.LESKÓ Erdészeti lapok, CXXX évf. 4. szBudapest 1995.

Alkalmazott kémia J.LOCH NOSTICZIUS Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1983

Növényvédő repülőgépek teljesítménye és a mezőgazdasági repülés gazdaságossága I.LOVRÓ Növényvédelem, 8. évf 1972. 10. sz., 452–458. p

A mezőgazdasági repülés és berendezései I.LOVRÓ Főiskolai jegyzetBudapest 1972.

Mezőgazdasági repülőgépek szilárd burkolatú fel- és leszálló helye I.LOVRÓ G.GESCHIK TanulmányBudapest 1979.

Handbook for Agricultural Pilots. International Agricultural Aviation Centre W. J.MAAN The Hague 1968.

Primenenije aviacii v szelszkom i lesznom hozjajsztve V. A.NAZAROV TranszportMoszkva 1975.

Növényvédőszerek O.NECHAY Mezőgazdasági KiadóBudapest 1976.

Légi technika a hazai mezőgazdaságban T.NEMESKÉRY Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 34. évf 1987. 12. sz., 447–452. p

Levéltrágyázás J.PECZNIK Mezőgazdasági KiadóBudapest 1976.

Permetek és permetcseppek vizsgálati módszerei E.PETRÓ Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 24. évf 1977. 4. sz., 147–152. p

Új típusú szórófejek kifejlesztése a Repülőgépes Szolgálatnál S.PETTENKOFFER MÉM Repülőgépes SzolgálatBudapest 1982.

Handbook for Agricultural Pilots H. R.QUANTICK CollinsLondon 1985.

Gyomirtási útmutató B. (Szerk.)RADVÁNY MÉM NAK–AGROTEKBudapest 1984.

Isztorija konstrukcij szomoletov v CCCP B. B.SAVROV MasinosztroenieMoszkva 1978.

Növényvédelmi technológiák F.SÁNDOR Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1979–80

A növényvédelem és a talajerőgazdálkodás jogi vonatkozásai GY.SCHIRILLA Mezőgazdasági KiadóBudapest 1985.

Repülőgépek I.STEIGER Egyetemi jegyzetBudapest 1984.

A repülésmeteorológia alapjai J.SZALMA Főiskolai jegyzetNyíregyháza 1980.

Szelszkohozjajsztvennüj szomoletü H. G.SZARIMSZAKOV MasinpsztronieMoszkva 1979.

A gabonafélék repülőgépes gyomirtása Á.SZÁSZ Doktori disszertációKeszthely 1986.

A Repülőgépes Növényvédő Állomás 1972-ben végzett vegyszeres gyomirtásainak tapasztalatai Á.SZÁSZ Mezőgazdasági Repülés, 2. évf 1973. 4. sz.

Az M–18 gazdaságosságának összehasonlítása az An–2 típussal szemben Á.SZÁSZ Szakdolgozat, MÉM Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1983

Az őszi gabonák őszi gyomirtásának lehetőségei és megvalósításának feltételei Á.SZÁSZ Mezőgazdasági Repülés, 7. évf 1978. 3. sz.

Újabb problémák megoldása esedékes a gabonafélék vegyszeres gyomirtásában Á.SZÁSZ Mezőgazdasági Repülés, 9. évf 1980. 4. sz.

A növényvédőszerek légi alkalmazása Á.SZÁSZ GY.-néFOLK L.FILA MÉM Repülőgépes SzolgálatBudapest 1980.

A mezőgazdasági repülés technológiája Á.SZÁSZ GY.-néFOLK L.FILA L.KLOSZ MÉM Repülőgépes SzolgálatBudapest 1976.

Az MD–500E típusú helikopter mezőgazdasági berendezése és üzemeltetésének tapasztalatai Á.SZÁSZ L.VARGA Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 35. évf 1988. 6. sz., 223–227. p

A PZL–106 BR típusú középkategóriájú mezőgazdasági repülőgép ajánlása hazai üzemeltetésre Á.SZÁSZ L.VARGA MTA–AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás anyagaGödöllő 1990.

A PZL–106 BT típusú középkategóriájú mezőgazdasági repülőgép hazai üzemeltetésének tapasztalatai Á.SZÁSZ L.VARGA Járművek, Mezőgazdasági Gépek, Budapest, 1991. 38. február

Z–137 T típusú mezőgazdasági repülőgép üzemeltetésének hazai tapasztalatai Á.SZÁSZ L.VARGA MTA–AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás anyagaGödöllő 1996.

Adatok és dokumentumok a magyarországi mezőgazdasági repülés első éveiből Á.SZÁSZ E.PETRÓ Agrofórum, Szekszárd, 1996

Környezetvédelem és a Mezőgazdasági Repülés Összefüggései Á.SZÁSZ E.PETRÓ Környezetgazdálkodási Intézet–Zeneca Hungary Kft. kiadványaBudapest 1997.

A repülés mechanikája II. GY.SZELESTEY Főiskolai jegyzetNyíregyháza 1985.

Hormonális szabályozás – levéltrágyázás I.–II. V.SZIRTES Mezőgazdasági Kiadó 1984.

Integrált növényvédelem A.TAKÁCS Pannon Agrártudományi Egyetem, jegyzetKeszthely 1996.

Janes All The Worlds Aircraft J. W. R.TAYLOR -London 1986.

Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban V.TIBOLD Mezőgazdasági KiadóBudapest 1977.

A növényvédelmi repülőgépek üzemeltetésének vizsgálata L.VARGA Doktori disszertációGödöllő 1976.

A mezőgazdasági repülőgépek és helikopterek légörvényeinek hatása a permetcseppekre L.VARGA MTA–CIGR Nemzetközi Növényvédelmi Gépesítési SzimpoziumGödöllő 1981., 79–89. p

Mezőgazdasági repülés I.; II. L.VARGA Főiskolai jegyzetNyíregyháza 1985; 1987.

Merev szárnyú repülőgépek és helikopterek vizsgálata szántóföldi kultúrák esetén L.VARGA MTA-Agrár Műszaki Bizottság, Kutatási TanácskozásGödöllő 1981. 02. 3–4.

An–2 mezőgazdasági repülőgép teljesítmény növelésének lehetőségei. L.VARGA MTA–MÉM Agrár Műszaki Bizottság, Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás 1992. 02. 2–3.

A mezőgazdasági repülőgépek repülési magassága változásának hatása a szórásképekre L.VARGA B.-néSIMON Járművek, Mezőgazdasági Gépek, 13. évf 1976. 4. sz., 139–142. p

Verfahren zur Vernichtung der Nonnenraupe und anderer Waldschädlinge durch Bestauben der Bäume mit die Schädlinge vernichtenden Flüssigkeiten oder Trockenstoffen A.ZIMMERMANN SzabadalomBerlin 1911.