Ugrás a tartalomhoz

Napló Buda avagy Offen erős városának híres ostromáról…

Czigány István (1954-), Hankó Ágnes, Balogh Tamás

Balassi Kiadó

KIVONAT, KELT BÉCSBEN, 1686. SZEPTEMBER 5-ÉN. KÉSZÜLT EGY BUDA MEGHÓDÍTÁSÁNAK RÉSZLETEIT TARTALMAZÓ ÍRÁS UTÁN

KIVONAT, KELT BÉCSBEN, 1686. SZEPTEMBER 5-ÉN. KÉSZÜLT EGY BUDA MEGHÓDÍTÁSÁNAK RÉSZLETEIT TARTALMAZÓ ÍRÁS UTÁN

Miután Scherffenberg tábornok augusztus 30-án támadást intézett az ellenséges tábor ellen, mely összecsapásban több mint 3000 török vesztette életét, azokat pedig, akik (itteni általános vélekedés szerint) a legmegátalkodottabbak voltak, puskatussal verték agyon, tegnapelőtt Commercy hercegtől, majd Nieuburg hercegtől és Serini tábornoktól is levél érkezett, miszerint e hó 2-án Buda fővárost ostrommal bevették. Ezt követően Koninckseck tábornok szárnysegédje tegnapelőtt további részletekkel szolgált, amelyek tömören: a rondellát, noha 16 ágyú volt rajta, az ostrom elején megtámadták és elfoglalták. Ezt látván a törökök a városban eldobták fegyvereiket, kitűzték a fehér zászlót, s két részre oszlottak, egy emberként kegyelemért esengve; ilyesmit azonban a felhevült és dühödt katonáktól nem várhattak, akik csaknem valamennyiüket kardélre hányták. A pasa nem kért kegyelmet, hanem utolsó csepp véréig ellenállt, így a városban több mint 3000 ember vesztette életét, köztük néhány asszony és gyerek. Croy herceg elfogta a janicsáragát. Serini regimentjének egy muskétásáé lett az alvezér, s vele együtt még 1000, túlnyomórészt sebesült törököt és néhány száz zsidót, akik 1000 tallért adtak, kíméltek meg a felbőszült katonák haragjától, abban a reményben, felfedik majd, hova ásták el a kincset. A pasa zászlóját a császári hercegnek ajándékozták; az ostrom megindítása óta még egy óra sem telt el, s a várost bevettük, mégpedig úgy, hogy a mieink közül az egész ostrom során csak kétszázan estek el. A nagyvezír mindezt a hegyről szemlélte; nem mert támadást indítani külső vonalaink ellen, hanem rögtön továbbvonult.

Nyomatott Utrechtben, Broer Appelaernál, 1686-ban