Ugrás a tartalomhoz

Né/ma?

DERÉKY PÁL ÉS MÜLLNER ANDRÁS

RÁCIÓ KIADÓ

Függelék

Függelék

Bakucz József:Apolló és Anyolló


Foglalkozása:n delírónnn merítésznnn az összevissaságbannnn ki itt
belépsznnn hagyj fel minden erénnyel ekrövissza a merbe kid
erült: van rákja a stellációk között hátrafelénnn rí rágnnn el
írja nevemnek rákot fogtam a levezővel a káronörvendő csón
akban mindenáron vissza az alvóistenben csónakoztam az al
vasásban rákomorfikám van morfikumom mitosztogatásom má
som
képtelen ásom a csöveket az falatokban kék szálakat lakoz
ott alapozásait fungusokat ahol a szerető támad számat a 
d és sorbaállok a számmal számum a szám elfújja a dermedd 
ő állott városokat szent éjeket a helyukra síva fújom el
nem kell semmi süljön el ez a civilizáció a Kreténység é
s meg jelenüln a jövő diója Nűzosznnn nihilnnn nisinnn bene
volencia az őrü letéteményese nem mese emese am
ase fonal
megtaláljuk a telefonalat Halló Dionűzosz itt Apolló bes
zél beszélhetnék Anyollóval? Ehol Ridike elefonefontcsont k
özvetítés számkivetés hány fontos kocka végtelen vetése 
hosszú ingben csupapolló Halló foglalt a fonal

semmi minden amit látsz érzel tapintasz szagolsz ízlel
sz nem létezik maga a semmi parasamgaté és a nem-semmi
egyszerre párhuzamban tudni ezt tudni: az a bizonyos óce

áni érzés mint a mindent elsöprő szerelem abszolútja abszo
lut kockázata semmi minden az élet belülről nem gondolva:
élve nincs szó rá: csoda folytonos folyamatos epifániannn a
semmi és a világ kéz-a-kézben ineffabile nincs szó
rá az űr és a teremtés szeretni minden teremtményt jól bán 
ni a teremtményekkel ittmaradni a semmi felszabadulása helye
tt a világban a teremtmények gondozására jólétükre vigyázni
és egy óvatlan pillanatban nyelvük alá tenni a lelkük papirus
zát

foglalt a vonal mondd hogyan védekezzünk útonlevés közben a
halálosan veszélyes hátsógondolat ellen hogy ne utazzon oda
az ember ahová viszi szeszélyesen az a kis tér ami fákkal va
n körülvéve fákkal amik észrevétlenül különböznek az összes
többi fától azért van csupán hogy egy bizonyos szögben vágju
nk át rajta a valóságos életben
éjszakánk fülkéjéből úgy jössz hozzám az árnyéknál messzebbrő
l nem is mondom szekvóják évezredes terében hangodban kiha
lt madarak trillái rövid grádicsa fonódik foglalt mindig a f
onal Halló nem hallom többé
milyen szép mire emlékezet
szerelem távíródrót ami a kifogyhatatlan szomjú fényből vég
etnemérő brilliánst metsz ki ami állandóan nyílik
merészreveszlek semmi gyermetege ebben a szögben üszögben
az abszolút romok között síva tagjában tenyerében dal vag
y kanti Léna idegrendszerem nagy Bablónja megáll és neked
nyit kapukat teljes tökéletes hódolattal mint tundrán sikolt
ó fehér menyét rózsaszín torka-virága merészreveszlek átvé
szlek síva kenyeréből kegye eréből és kiűzlek a homlokomra
mint egy váliumból készült bányalámpát lángnyalábot szabad
a vonal Halló televonal semmifonal fonalírikusan tehervon
alazom fonok fonálok

úgy szeretsz mint egy paella ambivalenciánát mondom quadri
gamista vagyok hajtom e cirkuszban a lóváimat
saumon funebre avagy inkább kérsz egy tournesol borderless-t
utána millefeuille tésztát álmod patákkal esetleg egy lango
uste a l’armoire-t nicaeai salátával elvégre délben csak e
gy krokodil mösziőt ettél sörrel elmegyünk a Szajnához is A
dy szajhájához amint fekete csipkés harisnyatartóját igazít
ja a tükör előtt az est gálaeseményére készülődik
meg a kis bábszínház előtt is elvihet az utunk ahol éppen V
itéz László tördeli kardját a boszorka seggén megnézzük min
den bizonnyal Malarmét is bársonyban a Tenyérjáték épület
ében Fauve-ok Nabi-k Impresszionisták katakombákban álld
ogálunk az Oroszlán alatt a rue Mouffetard mellett Hem házát
keressük úgyis kell friss babért vennem kakukkfüvet álljf
eltorony éjféltorony a Musée de l’Homme-ban a későneolit ó
riás csontvázát utcalányok utcáját Étienne Marcel lovasszo
brát a tereket ahol fáit mint csokrokat dobálja reggel Pári
s leülünk a Café-ban ahol először találkozott Nadjával Bret
on a házat ahol először találkoztam a Holdnak álcázott K
ődarabbal

fonal megtaláltam a fonalat földalatti huzalodat ami fant
asztikus fülkagylódhoz vezet
de szép vajon mire emlékeztet
dínomdánom oszlopszent szilvalekvár barázdabillegető kür
tőskalács ladik ladomadik toborzó Csillebérc illatszert
ár mozgóképszínház tüsténtkávé burokbanszületett tivorny
a ereklye kállaikettős emeletesveréb szalakóta gyujtózs
inór a leghasznosabb magyar szavakra tanítalak meg erre a 
z életbevágó fontosságú mondatra: kérek egy puszit töröd a 
nyelved főleg a magánhangzókkal az illeszkedési törvényt ma
gyarázom meg hogy hogyan hágják át a palócok 
mindettől olyan leszel mint a rendezetlen jegyzettár amit ma
gam után hagytam egyszer amikor elutaztam Szardóniába 
Apolló és Anyolló a rue Cardinal Lemoine sarkán nagy fekete c
ombján harisnyakötőjét igazítja tántorog a palota a mellembe
n ahol földrengés mondod és az ablakhoz szaladsz
és kinézel incesztusom fiatal húgom aki nincs és nem
volt soha de aki prímaballerína térdeid bokád lábikráid
lábfejed erotikám artikulációi mint a legszebb vitrókon a f
ény ami mágnese életet ad a színeknek
Halló nyitva a vonal a fonal az alagút a huzagolt cső me
ghalhatok