Ugrás a tartalomhoz

Né/ma?

DERÉKY PÁL ÉS MÜLLNER ANDRÁS

RÁCIÓ KIADÓ

Né/ma?

Né/ma?

Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből


Tartalom

Előszó
1. Pál, Deréky A magyar neoavantgárd irodalom
1.
2.
3.
4.
2. Zoltán, Kékesi Nyelviség és színrevitel
Ismétlődés és idézés (Erdély Miklós: Ásványgyapot)
Hang, beszéd, rítus (Nagy Pál: Autodafé)
Hampsteadi semmittevők – az Autodafé felől
3. János, Bányai Diszkontinuitás és versbeszéd
I
Elkezdődik valami, amiről kevesen tudják, hogy mi is valójában
Az első neoavantgárdnak minősülő lépés
A folytatás nem a történet vége felé halad
II
Szó és kép: lszóképl; lképszól: a vizuális költészet, azaz a lképversl kora
Neoavantgárd és képvers
4. F. László, Földényi lhsaját lábába botlikhl
5. Orsolya, Kolozsi Marlyi tézisek
6. Szilvia, Sz. Molnár A neoavantgárd poétikájáról
7. Mónika, Danél Nyelv-karnevál
la drámaírás nem gyerekjátékl
ltöröd a nyelvedl
lez lenni versl – lez nem lenni versl
Függelék
8. Éva, Asztalos lSzépségét szó kifejezni képtelenl
9. András, Kappanyos lKettő vagyok: alany és tárgyl
10. Gabriella, Schuller Ladik Katalin performanszairól
Performansz, színház, performanszszínház
A Ladik-performanszok dramaturgiája
Performernők és a női body art
A szövegben említett performanszok adatai
11. Endre, Szkárosi A tér mint művészetszervező erő
I. A tér mint az eszmélkedés színpada
II. A hang mint a költészet teste
III. Egy nyelv, több nyelv, miféle nyelv?
12. Zsuzsa, Selyem Terek, ahol emberek
lDon´t oppress, express yourself!l
13. András, Müllner Az első happening
Melléklet
14. Gábor, Gelencsér Önagyonfilmezők
A film filozófiája (Bódy Gábor)
Valamifajta realizmus (Erdély Miklós)
Az élet kinematográfiája (Jeles András)
Filmforgatás
Filmleletmentés (Bódy Gábor: Amerikai anzix, 1975)
Filmverzió (Erdély Miklós: Verzió, 1979)
Filmtagadás (Jeles András: A kis Valentino, 1979)
15. László, Beke A magyar konceptuális művészet szubjektív története
16. Annamária, Szőke lTitok a jövő jelenlétel
17. József, Havasréti PUNK/ROCKKULTÚRA ÉS AZ AVANTGÁRD lÉLŐ FOLYÓIRATOKl
1. Bevezetés
2. A Fölöspéldány-csoport (1979–1982)
3. Ideológia és gyakorlat a Fölöspéldány-csoport működésében
4. A Fölöspéldány, a Beatrice és a csöves szubkultúra
5. Szociográfia: terápia és képviselet
6. Szubkulturális lázadás és punk/rock esztétika
18. Aladár, Wendriner Kotányi Attila (1923–2003) és a nemzetközi szituacionista-urbanista mozgalom
Az Egyetemes Várostervezés irodájának alapprogramja
1) A várostervezés és a látványipar nyomorúsága
2) Várostervezés mint kondicionálás és a részvétel látszata
3) A közlekedés mint a lvárostervezésl legfejlettebb ága
4) A nagyvárosi látványipar és az elidegenedés
5) Egy és oszthatatlan szabadság
6) A terület birtokbavétele
7) Az eltérítés fénye
8) A párbeszéd feltételei
9) Nyersanyag és átalakítása
10) A kondicionálás előtörténetének vége
19. Endre, Kukorelly 666 999
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
20. Csilla, Bényi Underground/alternatív/szamizdat irodalmi és képzőművészeti periodikumok bibliográfiája
A témára vonatkozó válogatott irodalom
Rövidítések
Irodalomjegyzék