Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK AZ ALAPFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK AZ ALAPFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Mi jellemző általában a sivatagi növényekre?
A. vízre nincs szükségük
B. szárazságkedvelők
C. szárazságtűrők
D. hidegkedvelők
E. vízre nézve nincs tűrőképességük

2. Valamely növényfaj egyedei sokféle hőmérsékletű élőhelyen előfordulnak. Az alábbiak közül melyik megállapítás igaz erre a növényre?
A. a hőmérsékletre nézve szűk tűrésű
B. a hőmérsékletre nézve tág tűrésű
C. a hőmérsékletre nézve tűrőképessége nincs
D. tág tűrésű
E. melegkedvelő

3. A trópusi esőerdő
A. életközössége egyszerűbb, mint a sivatagé
B. egyszerű életközösség, mert kevés faj egyedei alkotják
C. egyszerű életközösség, mert sok faj kevés egyede alkotja
D. bonyolult életközösség, mert kevés faj egyedei alkotják
E. bonyolult életközösség, mert sok faj egyedei alkotják

4. Mi történik, ha egy élőhely jelentősen megváltozik?
A. az ott élő életközösség mindig visszaváltoztatja
B. az életközösség módosul, fajösszetétele, bonyolultsága megváltozik
C. az életközösség nem változhat
D. ez csak a mediterrán éghajlatú területeken okozza az életközösség módosulását
E. a környezeti tényezők változatlanok maradnak

5. Az életközösségekben az élőlények között
A. nem alakulnak ki kölcsönhatások
B. kölcsönösen kedvező kölcsönhatások nem fordulnak elő
C. versengés nincs
D. szövevényes kapcsolatok hálózata jön létre
E. csak a táplálkozás révén alakulnak ki kapcsolatok

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

6. Hol élhetnek fényigényes növények?
1. magas hegyeken
2. füves pusztákon
3. vizek felszíni rétegeiben
4. erdő aljnövényzetében

7. Az alábbiak közül milyen anyag bemosódása okozhatja a növényi tápanyagok felszaporodását az élővizekben?
1. növényvédő szer
2. mosópormaradvány
3. ásványolaj-származékok
4. műtrágyák

8. A nitrogéntartalmú műtrágyák használata
1. a talaj elsavanyodását okozhatja
2. a termények betakarítása miatt a mezőgazdasági területeken szükséges tápanyagpótlást biztosítja
3. túladagolva és az ivóvízbe kerülve a csecsemők fulladását okozhatja
4. mindig kedvezően befolyásolja a talaj vízforgalmát

9. Milyen káros következménnyel járhat, ha az élővizekbe növényi tápanyagok kerülnek?
1. az élőlények elszaporodása miatt csökken a víz oxigéntartalma
2. nő a víz átlátszósága
3. mérgező anyagok halmozódhatnak fel
4. fokozódik a víz öntisztulása

10. A lebontó szervezetekre jellemző
1. közéjük tartozik számos baktérium és gomba
2. az elpusztult élőlénymaradványokat a növények által ismét fölvehető anyagokká alakítják
3. szerepük van az anyagok körforgásának biztosításában
4. a talajban nagy számban előfordulnak

Ábraelemzés: A feladatok megoldásakor azt a nagybetűt kell megadni, amely az ábra megfelelő részletét jelöli. Minden állításhoz csak egy megoldás tartozik, de ugyanazon betű többször is szerepelhet a megoldókulcsban.


11. maximumérték
12. ennél kisebb fényerősség mellett elpusztul a növény
13. fényerősség
14. növekedés sebessége
15. ez a legkedvezőbb megvilágítás a növény számára


16. csúcsragadozó
17. növényevő állat
18. növény
19. hernyók tartozhatnak ebbe a csoportba
20.  az ábrán jelöltek közül a legkisebb össztömegű élőlénycsoport

Megoldások [61][61]
1. C
2. B
3. E
4. B
5. D
6. A
7. C
8. A
9. B
10. E
11. D
12. B
13. E
14. A
15. C
16. A
17. C
18. D
19. C
20. A