Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - SZÖVETTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - SZÖVETTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Meddig növekszik a többsejtű növények teste?
A. a kifejlett kor eléréséig
B. a szövetek kialakulásáig
C. az életfunkciók elkülönüléséig
D. általában az egész életük során
E. amíg a tartalék tápanyagok el nem fogynak

2. Mivel magyarázható, hogy a fű a lenyírása után tovább növekszik?
A. a szár állandósult szöveti sejtjei visszanyerik osztódóképességüket
B. a szárban közbeiktatott osztódó szövet található
C. a hajtáscsúcs osztódó szövetének működésével
D. a gyökércsúcs osztódó szövetének működésével
E. a kambium működésével

3. A következők közül melyek tartalmaznak zöld színtesteket?
A. a gázcserenyílások zárósejtjei
B. a bőrszövet szőrképletei
C. a vízszállító sejtek
D. a gyöktörzsek alapszöveti sejtjei
E. a nem növekvő szilárdító alapszöveti sejtek

4. Mik a rostalemezek?
A. a farész szállítóelemei
B. a háncsrész szállítóelemei
C. a rostacsöveket tagoló lyukacsos falak
D. a rostacsöveket létrehozó sejtek
E. sajátos sejtfalvastagodások

5. A következők közül mi jellemző a háncsrészre?
A. sejtjei élettelenek
B. legfőbb szállítóelemei több sejtből jönnek létre
C. a benne található kísérősejtek sejtmag nélküliek
D. csak szerves anyagokat szállít
E. kerekded sejtek alkotják

6. A raktározó alapszövetek leggyakrabban ...
A. a fénytől elzárt részekben fordulnak elő
B. a levéllemezekben fordulnak elő
C. a virágokban fordulnak elő
D. a föld fölötti szárakban fordulnak elő
E. a levélnyelekben fordulnak elő

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes

Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

7. Az állandósult növényi szövetekre jellemző:
1. sejtjeik sajátos funkciót látnak el
2. sejtjeik osztódhatnak
3. hasonló felépítésű és működésű sejtekből állnak
4. sejtjeik minden funkció ellátására alkalmas sejteket hozhatnak létre

8. Hol található osztódó szövet a növényekben?
1. a hajtáscsúcsban
2. a gyökércsúcsban
3. a kambiumban
4. gyakran köztes elhelyezkedésben, a már állandósult szövetek közé iktatódva

9. Mi adja a levelek zöld színét?
1. a zöld színtestek
2. a levelet borító bőrszövet
3. a bőrszövet alatti alapszövet
4. a levél elágazó szállítószövete

10. A gázcserenyílásokra jellemző...
1. a párologtatást szabályozzák
2. zárósejtjeik a kétszikűekben babmag alakúak
3. megtalálhatók a hajtás bőrszövetében
4. előfordulnak a gyökér bőrszövetében

11. Mi jellemző a farészre?
1. vízszállító sejteket tartalmazhat
2. általában szervetlen ionok vizes oldatát továbbítja
3. vízszállító csöveket tartalmazhat
4. megtalálható a hajtás  és a gyökér szállítószövetében 

12. Milyen felépítésűek a vízszállító csövek?
1. a szállítás irányára merőlegesen megnyúlt sejtekből jönnek létre
2. szilárdságukat különleges alakú sejtfalvastagodások biztosítják
3. végükön lyukacsos falú, orsó alakú sejtekből állnak
4. a tracheatagok egymáshoz illeszkedő, haránt irányú falai felszívódnak

13. A szilárdító szövetek ...
1. sejtjeinek fala a még növekvő növényi részekben egyenetlenül vastagszik
2. egyenletesen vastagodott falú sejtjei élettelenek
3. sejtjeinek fala a növekedést befejezett részekben nagyjából egyenletesen vastagszik
4.  az alapszövetek közé tartoznak

Megoldások [70][70]
1. D
2. B
3. A
4. C
5. B
6. A
7. B
8. E
9. B
10. A
11. E
12. C
13. E