Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

11. fejezet - ALAKTAN

11. fejezet - ALAKTAN

A nyitvatermők fajfenntartó szervei

A harasztok ismertetésekor már említettük, hogy a törzsfejlődés folyamán nagyobb és kisebb méretű spórák jelentek meg, amelyekből női, illetve hímivarszerveket tartalmazó előtelepek fejlődnek. A szárazabbá váló körülmények között a nagyobb spóra és a belőle kialakuló előtelep már nem különült el a növény testétől, hanem annak szövetei között, a szárazságtól védettebb helyen maradt. A nyitvatermőkben jelent meg a magkezdemény, amely a női ivart képviselő spórát egy védőburokkal vette körül. A petesejt ezen belül fejlődik ki, és itt termékenyül meg. A magkezdemények - általában kettesével - a nyitvatermőkön még nyitott termőleveleken (illetve helyesebben termőpikkelyeken) ülnek. A hím ivarú spórák, a virágporszemek, a szintén nyitott porzóleveleken ülő pollenzsákokban keletkeznek. Innen, a pollenzsákok felpattanását követően, a szél szállítja őket a magkezdeményekre. A petesejtet a virágpor egyik sejtjéből létrejövő hímivarsejt termékenyíti meg. A megtermékenyítést követően a magkezdemény maggá alakul. A mag részei a gyökér és a hajtás kezdeményét, valamint a sok (2-18) sziklevelet tartalmazó embrió, az embriót körülvevő táplálószövet, és a legkülső védőréteget képező maghéj. A mag hagyja el az anyanövényt, átvéve ezzel a spórák virágtalan növényeknél betöltött szerepét. A vizet nem igénylő megtermékenyítési folyamat és a táplálószövettel ellátott mag, mint szaporítószerv, a száraz körülmények között nagyobb létbiztonságot teremtett az azt létrehozó növényfaj számára.

Toboz metszete termőpikkelyekkel, rajtuk magkezdeményekkel (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Toboz metszete termőpikkelyekkel, rajtuk magkezdeményekkel (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Feketefenyő (Pinus nigra, Pinaceae) porzós virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)
Feketefenyő (Pinus nigra, Pinaceae) porzós virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdeifenyő (Pinus sylvestris, Pinaceae) toboza magvakkal (Turcsányi Gábor felvétele)
Erdeifenyő (Pinus sylvestris, Pinaceae) toboza magvakkal (Turcsányi Gábor felvétele)

A magkezdeményeket tartó termőpikkelyek tobozvirágzatot, a pollenzsákokat hordozó porzólevelek pedig porzós virágokat alkotnak. A magvait megérlelt tobozvirágzatból toboz fejlődik.

Feketefenyő (Pinus nigra, Pinaceae) porzós virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)
Feketefenyő (Pinus nigra, Pinaceae) porzós virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdeifenyő (Pinus sylvestris, Pinaceae) toboza magvakkal (Turcsányi Gábor felvétele)
Erdeifenyő (Pinus sylvestris, Pinaceae) toboza magvakkal (Turcsányi Gábor felvétele)