Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A KÖZÉPFOK - VIRÁGOS RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A KÖZÉPFOK - VIRÁGOS RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. Mely környezeti viszonyokhoz történő alkalmazkodás vezetett a nyitvatermők előtérbe kerüléséhez a földtörténet során?
A. a hőmérséklet csökkenése
B. a megvilágítás gyengülése
C. a megvilágítás erősödése
D. a szárazföldi életmód, a víztől való távolodás
E. a vízi életmód, a vízhez való közeledés

2. A megtermékenyítés helye a nyitvatermőkben:
A. a mag
B. a magkezdemény
C. a spóra
D. a virágpor
E. a termőlevél felülete

3. Hány sziklevél van a nyitvatermők embriójában?
A. egy
B. kettő
C. egy vagy kettő
D. sok
E. nincs benne sziklevél

4. Milyen növények maradványaiból származnak a hazai lignittelepek?
A. nyitvatermők
B. zárvatermők
C. mohák
D. páfrányok 
E. zsurlók

5. Az alábbiak közül melyek tartoznak a  magvas növények közé?
A. minden hajtásos növény
B. csak az egy- és a kétszikűek
C. a harasztok és a virágos növények
D. a terméssel szaporodó növények
E. a nyitva- és a zárvatermők

6. Mi jellemzi az egy- és a kétszikű növényeket?
A. az egyszikűek többsége fásszárú, a kétszikűek között a fás- és a lágyszár is gyakori
B. az egyszikűek többsége lágyszárú, a kétszikűek között a fás- és a lágyszár is gyakori
C. a kétszikűek többsége lágyszárú, az egyszikűek között a fás- és a lágyszár is gyakori
D. az egyszikűek és a kétszikűek is kizárólag lágyszárúak
E. az egyszikűek és a kétszikűek is túlnyomórészt fásszárúak

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő: 
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

7. Lombhullató nyitvatermő:
1. bükk
2. ginkófa (páfrányfenyő)
3. erdeifenyő
4. vörösfenyő

8. A fenyőkre jellemző:
1. tűlevelűek
2. kivétel nélkül nyitvatermők
3. javarészt a közéjük tartozó növények alkotják a tajga lombkoronaszintjét
4. hazai állományaik őshonosak

9. A hegyi mamutfenyő...
1. Kaliforniában őshonos
2. 80 méternél nem nő magasabbra
3. több ezer évig is élhet
4. a Földközi-tenger keleti partjairól származik

10. A kétszikűekre jellemző:
1. a zárvatermők egyik osztályát alkotják
2. lágyszárú képviselőikben az edénynyalábok körkörösen rendeződnek el a szárban
3. főgyökérrendszerük van
4. virágjukban a takarólevelek száma 3, vagy ennek többszöröse

11. A ginkófa:
1. a földtörténet újkorában jelent meg
2. levelei legyező alakúak
3. az egyszikűek közé tartozik
4. jól tűri a nagyvárosi körülményeket

12. Az egyszikűekre jellemző:
1.a  virágaikban kialakuló porzó- és termőlevelek száma 4 vagy 5, illetve ezek többszöröse
2. gyökereik oldalgyökérrendszert alkotnak
3. virágtakarójuk általában csésze és párta
4.  levélerezetük mellékeres

Megoldások [118][118]
1. D
2. B
3. D
4. A
5. E
6. B
7. C
8. A
9. B
10. A
11. C
12. D