Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A bőrszövetrendszer III. - Másodlagos és harmadlagos bőrszövetek

A bőrszövetrendszer III. - Másodlagos és harmadlagos bőrszövetek

Sok növény hajtásában és gyökerében az elsődleges bőrszövet a kambium működése eredményeképpen meginduló másodlagos vastagodás következtében szétszakadozik. A szakadás helyén aktivizálódnak a sebhormonok, és a kéregben másodlagos merisztémaszövetet (phellogen) hoznak létre. Ennek sejtjei osztódásaikkal befelé paraalapszövetet (phelloderma), kifelé pedig paraszövetet (phellom) képeznek. A fellogén, a felloderma és a fellom együtt alkotja a másodlagos bőrszövetet, a peridermát . A fellom elparásodott falú sejtjei keletkezésüket követően hamar elpusztulnak. Sejtüregükben levegő vagy korhadásgátló anyagok - gyanta és tannin - halmozódnak fel. Szorosan záródó rétegeik nem engedik át a levegőt és a nedvességet, jól szigetelnek, valamint a mechanikai hatásokkal szemben is védenek. A peridermán helyenként kialakuló nyílások a paraszemölcsök (lenticella) . Parát nem tartalmazó töltősejtek közbeiktatódásával jönnek létre. Sejtközötti járataik révén biztosítják az anyagforgalmat a belső szövetek és a külső környezet között. Alakjuk és méretük fajra jellemző; a bodza ágán, a burgonya gumóján, valamint a vadkörte termésén szabad szemmel is észrevehetők. A másodlagosan nem vastagodó egyszikű növényeken nem alakul ki periderma.

Részlet a kislevelű hárs (Tilia cordata, Tiliaceae) háncsrészéből. A kemény- és a lágyháncs, a bélsugártölcsér és a periderma is megfigyelhető (Nyakas Antónia felvétele)
Részlet a kislevelű hárs (Tilia cordata, Tiliaceae) háncsrészéből. A kemény- és a lágyháncs, a bélsugártölcsér és a periderma is megfigyelhető (Nyakas Antónia felvétele)

Fiatal faág ricinus típusú vastagodással, a parabőrben lenticellával (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Fiatal faág ricinus típusú vastagodással, a parabőrben lenticellával (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Fekete bodza (Sambucus nigra, Sambucaceae) bogernyő virágzata és páratlanul szárnyasan összetett levelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete bodza (Sambucus nigra, Sambucaceae) bogernyő virágzata és páratlanul szárnyasan összetett levelei (Turcsányi Gábor felvétele)

Burgonya (Solanum tuberosum, Solanaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Burgonya (Solanum tuberosum, Solanaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

A szár és a gyökér további vastagodásakor a periderma is szétszakad. A beljebb elhelyezkedő szövetrétegekben újabb fellogén jön létre, amely ismét másodlagos bőrszövetet képez. Ez a folyamat többször megismétlődik, aminek következtében a kéreg teljesen felhasználódik. Ekkor már a parakambium létrehozásában a háncsrész elemei is közreműködnek. A háncselemek bőrszövetben való megjelenésétől kezdve harmadlagos bőrszövetről, héjkéregről (rhytidoma) beszélünk. A ritidoma jelenléte vagy hiánya, repedéseinek mintázata és leválásának módja az egyes fafajok jellemző tulajdonsága. Ritidoma nélküli, tehát periderma által borított a bükkfa, a gyertyán és a mogyoró törzse. A juhar, a kecskerágó és a szilfa szárán vékony paralécek alakulnak ki, a bortermő szőlő héjkérge pedig hosszú csíkokban válik le. Mélyen berepedezett és így vastagabb cserepekben leváló a tölgyfa, míg sekélyen barázdált és nagyobb táblákban leváló a platán kérge. A héjkéreg gazdaságilag jelentős anyagokat is - pl. glikozidokat, cserzőanyagokat, kristályokat, gyantát, alkaloidokat - tartalmazhat. A fahéjfa kérgét az élelmiszeripar, a kininfáét pedig a gyógyszergyártás hasznosítja. A paratölgy 6-8 cm vastagságú peridermája és ritidomája fontos ipari nyersanyag (szigetelőanyag, parafadugók, mentőövek stb. gyártása) .

Bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) törzse (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) törzse (Turcsányi Gábor felvétele)

Gyertyánelegyes erdő medvehagymával (Allium ursinum, Alliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Gyertyánelegyes erdő medvehagymával (Allium ursinum, Alliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) rojtos kupacslevelű makktermésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) rojtos kupacslevelű makktermésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)

Mátrai ősjuhar (Acer acuminatilobum, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mátrai ősjuhar (Acer acuminatilobum, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus, Celastraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus, Celastraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Mezei szil (Ulmus minor, Ulmaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei szil (Ulmus minor, Ulmaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bortermő szőlő (Vitis vinifera, Vitaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bortermő szőlő (Vitis vinifera, Vitaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Juharlevelű vagy közönséges platán (Platanus hybrida, Platanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Juharlevelű vagy közönséges platán (Platanus hybrida, Platanaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Paratölgy (Quercus suber, Fagaceae) kérgétől megfosztott törzse (Turcsányi Gábor felvétele)
Paratölgy (Quercus suber, Fagaceae) kérgétől megfosztott törzse (Turcsányi Gábor felvétele)

Parafarakás (Turcsányi Gábor felvétele)
Parafarakás (Turcsányi Gábor felvétele)