Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A fatest szöveti felépítése

A fatest szöveti felépítése

A fatest másodlagos elemeit a kambiumgyűrű[358] hozza létre, amely hosszanti irányban megnyúlt fuziform-iniciálisokat[359] és kisebb, izodiametrikus[360] bélsugár-iniciálisokat tartalmaz. Az ezekből évek hosszú sora alatt lefűződő elemek jellegzetes elrendeződésűek . Az erősen megvastagodott fatest mellett a szár keresztmetszetében viszonylag kis területet foglal el a központi bélszövet, a (másodlagos) kéreg és a másodlagos bőrszövet (periderma) . A fatest legfontosabb alkotói, a tracheák, a tracheidák, a farostok és a faparenchimasejtek az évek során rétegesen rakódnak le . Váltakozva világosabb és nagyobb elemekből, valamint sötétebb és kisebb elemekből álló évgyűrűket hoznak létre. Az előbbi rétegek által alkotott ún. korai fa tavasszal, az utóbbiak által kialakított ún. kései fa pedig nyár végén képződik. Az egyes évek faelemeit egy éles vonal, az ún. évgyűrűhatár választja el egymástól. Mivel a vastagodás zónája a szár csúcsán minden évben fölfelé nyomul, az évgyűrűk száma a csúcstól a törzslábig egyre növekszik. Az évgyűrűket sugárirányban itt-ott a bélsugár-iniciálisok által létrehozott bélsugarak szakítják meg. A zárvatermők szállítóelemei a farészben többnyire tracheák, míg a nyitvatermőkben ugyanezt a feladatot a tracheidák látják el. Az évgyűrűk szélességét az ökológiai környezeti feltételek - mindenekelőtt az időjárási tényezők - nagymértékben befolyásolják . Amennyiben a fa a lombozatát kedvezőtlen időjárási feltételek vagy betegségek következtében a vegetációs periódus[361] alatt elveszíti, álévgyűrűk alakulhatnak ki fatestében.

Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) edénynyalábjának részlete farésszel, háncsrésszel és köztük kambiummal. A farészben egy sejtsor széles bélsugár is megfigyelhető (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) edénynyalábjának részlete farésszel, háncsrésszel és köztük kambiummal. A farészben egy sejtsor széles bélsugár is megfigyelhető (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) fatörzsének keresztmetszete (Babos Károly felvétele)
Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) fatörzsének keresztmetszete (Babos Károly felvétele)

Részlet a kislevelű hárs (Tilia cordata, Tiliaceae) háncsrészéből. A kemény- és a lágyháncs, a bélsugártölcsér és a periderma is megfigyelhető (Nyakas Antónia felvétele)
Részlet a kislevelű hárs (Tilia cordata, Tiliaceae) háncsrészéből. A kemény- és a lágyháncs, a bélsugártölcsér és a periderma is megfigyelhető (Nyakas Antónia felvétele)

Magas kőris (Fraxinus excelsior, Oleaceae) fatörzsének gyűrűslikacsú fateste (Babos Károly felvétele)
Magas kőris (Fraxinus excelsior, Oleaceae) fatörzsének gyűrűslikacsú fateste (Babos Károly felvétele)

Mézgás éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) fatörzsének szórtlikacsú fája halmozott bélsugarakkal (Babos Károly felvétele)
Mézgás éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) fatörzsének szórtlikacsú fája halmozott bélsugarakkal (Babos Károly felvétele)

Tracheatagok közötti sejtfal létrás perforációja a gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) fatörzsének sugárirányú (radiális) hosszmetszetében (Babos Károly felvétele)
Tracheatagok közötti sejtfal létrás perforációja a gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) fatörzsének sugárirányú (radiális) hosszmetszetében (Babos Károly felvétele)

Tracheák liánszárban (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Tracheák liánszárban (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Vízszállító csövek (tracheák) gyűrűs és hálózatos sejtfalvastagodással, vízszállító sejtek (tracheidák) és faparenchima (Fridvalszky Lóránt felvétele)
Vízszállító csövek (tracheák) gyűrűs és hálózatos sejtfalvastagodással, vízszállító sejtek (tracheidák) és faparenchima (Fridvalszky Lóránt felvétele)

Vörösfenyő (Larix decidua, Pinaceae) fatörzsének radiális hosszmetszete gyantajárattal és évgyűrűhatárral (Babos Károly felvétele)
Vörösfenyő (Larix decidua, Pinaceae) fatörzsének radiális hosszmetszete gyantajárattal és évgyűrűhatárral (Babos Károly felvétele)

Kocsányos tölgy (Quercus robur, Fagaceae) időjárástól függő egyenlőtlen évgyűrű-növekedése a Duna Bős melletti árteréből i.e. 6571-ből (Babos Károly felvétele)
Kocsányos tölgy (Quercus robur, Fagaceae) időjárástól függő egyenlőtlen évgyűrű-növekedése a Duna Bős melletti árteréből i.e. 6571-ből (Babos Károly felvétele)

A fatest belső, idősödő évgyűrűi idővel befejezik szállítási tevékenységüket, és üregeiket a szomszédos faparenchimasejtek tömlőszerű benövései, a tillisek tömik el. Sejtfalaikba színes anyagok, flobafének rakódnak, amelyek a kórokozók és a víz ellen nyújtanak védelmet. Az ilyen fatest belső, színes része a geszt, külső, nem színes, működő része a szijács . A faipar által keresett gesztes fák mellett ismerünk geszt nélküli, szijácsfákat is (pl. fűz, nyár), amelyek fatestébe egyáltalán nem rakódnak tartósító anyagok. A fatest minőségét a benne előforduló rostok mennyisége is befolyásolja. A sok rostot tartalmazó keményfák közé tartozik pl. a tölgy, a bükk, a cseresznye, a dió, a kőris és az akác, a kevés rosttal bíró puhafák közé pedig a fenyők, a hárs, az éger, a fűz és a nyár fateste.

Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) fatörzsének keresztmetszete (Babos Károly felvétele)
Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) fatörzsének keresztmetszete (Babos Károly felvétele)

Bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) törzse (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) törzse (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges dió (Juglans regia, Juglandaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges dió (Juglans regia, Juglandaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Magas kőrisfa (Fraxinus excelsior, Oleaceae) (nagyobb, fekete rügyekkel) és virágos kőrisfa (F. ornus, Oleaceae) (kisebb, világosszürke rügyekkel) rügyes hajtása (Seregélyes Tibor felvétele)
Magas kőrisfa (Fraxinus excelsior, Oleaceae) (nagyobb, fekete rügyekkel) és virágos kőrisfa (F. ornus, Oleaceae) (kisebb, világosszürke rügyekkel) rügyes hajtása (Seregélyes Tibor felvétele)

Fehér akác (Robinia pseudo-acacia, Fabaceae) hüvelytermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér akác (Robinia pseudo-acacia, Fabaceae) hüvelytermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdeifenyő (Pinus sylvestris) szárának keresztmetszete (Babos Károly felvétele)
Erdeifenyő (Pinus sylvestris) szárának keresztmetszete (Babos Károly felvétele)

Ezüst hárs (Tilia tomentosa, Tiliaceae) egymagvú, terméságazatot alkotó makktermései (Turcsányi Gábor felvétele)
Ezüst hárs (Tilia tomentosa, Tiliaceae) egymagvú, terméságazatot alkotó makktermései (Turcsányi Gábor felvétele)

Enyves éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Enyves éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér fűz (Salix alba, Salicaceae) (Kalapos Tibor felvétele)
Fehér fűz (Salix alba, Salicaceae) (Kalapos Tibor felvétele)

Fehér nyár (Populus alba, Salicaceae), előtte homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Fehér nyár (Populus alba, Salicaceae), előtte homokpusztagyep (Festucetum vaginatae) (Seregélyes Tibor felvétele)

A nyitvatermők fateste a nagy üregű tracheák hiánya miatt egységesebb felépítésű (homoxil fa), mint a zárvatermőké (heteroxil fa). A kései fát a zárvatermőkkel ellentétben nem farostok, hanem vastagodott falú tracheidák (ún. rosttracheidák) alkotják. A fatestben gyakoriak a gyantajáratok . Az összes elem - a bélsugársejtek kivételével - a szár hosszanti irányában rendeződik el.

Jegenyefenyő (Abies alba, Pinaceae) fatörzsének keresztmetszete (Babos Károly felvétele)
Jegenyefenyő (Abies alba, Pinaceae) fatörzsének keresztmetszete (Babos Károly felvétele)

Magas kőris (Fraxinus excelsior, Oleaceae) fatörzsének gyűrűslikacsú fateste (Babos Károly felvétele)
Magas kőris (Fraxinus excelsior, Oleaceae) fatörzsének gyűrűslikacsú fateste (Babos Károly felvétele)

Vörösfenyő (Larix decidua, Pinaceae) fatörzsének keresztmetszete gyantajárattal (Babos Károly felvétele)
Vörösfenyő (Larix decidua, Pinaceae) fatörzsének keresztmetszete gyantajárattal (Babos Károly felvétele)

Erdeifenyő (Pinus sylvestris, Pinaceae) fatörzsének érintőirányú (tangenciális) hosszmetszete gyantajáratokkal (Babos Károly felvétele)
Erdeifenyő (Pinus sylvestris, Pinaceae) fatörzsének érintőirányú (tangenciális) hosszmetszete gyantajáratokkal (Babos Károly felvétele)

Vörösfenyő (Larix decidua, Pinaceae) fatörzsének radiális hosszmetszete gyantajárattal és évgyűrűhatárral (Babos Károly felvétele)
Vörösfenyő (Larix decidua, Pinaceae) fatörzsének radiális hosszmetszete gyantajárattal és évgyűrűhatárral (Babos Károly felvétele)

A zárvatermők fateste a tracheák elrendeződése alapján kétféle lehet. Az ún. szórtlikacsú fák - pl. nyárfák, fűzfák, nagylevelű hárs, hegyi juhar, mézgás éger évgyűrűiben ezek a nagy üregű elemek egyenletesen oszlanak el, míg a gyűrűslikacsú fák - pl. kocsányos tölgy, fehér akác, mezei szil, magas kőris - évgyűrűiben elsősorban a tavaszi fában helyezkednek el. A bélsugársejtek a zárvatermőkben is sugárirányba rendeződnek. A háncsrészben is kialakulhatnak évgyűrűszerű képződmények; az elsősorban háncsrostok és kősejtek által képzett rétegeket kemény háncsnak, a rostacsövek, rostasejtek és kísérősejtek által létrehozottakat pedig lágy háncsnak nevezzük .

Mézgás éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) fatörzsének szórtlikacsú fája halmozott bélsugarakkal (Babos Károly felvétele)
Mézgás éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) fatörzsének szórtlikacsú fája halmozott bélsugarakkal (Babos Károly felvétele)

Magas kőris (Fraxinus excelsior, Oleaceae) fatörzsének gyűrűslikacsú fateste (Babos Károly felvétele)
Magas kőris (Fraxinus excelsior, Oleaceae) fatörzsének gyűrűslikacsú fateste (Babos Károly felvétele)

Fekete nyár (Populus nigra, Salicaceae) fatörzsében háncsévgyűrűk kemény- és lágyhánccsal (Babos Károly felvétele)
Fekete nyár (Populus nigra, Salicaceae) fatörzsében háncsévgyűrűk kemény- és lágyhánccsal (Babos Károly felvétele)[358] Kambium a növények szárának, valamint gyökerének felülettel párhuzamosan elhelyezkedő osztódó szövete. A szervet olyan osztódásokkal vastagítja, amelyek eredményeképpen keletkező új sejtfalak érintőirányúak (tangenciálisak). A kambium különleges formája a másodlagos bőrszövetet (periderma, paraderma) és a harmadlagos bőrszövetet (rhytidoma) képező fellogén, perikambium vagy parakambium, illetve a sebeket osztódásaival lezáró sebkambium.

[359] A fuziform-iniciálisok a nyalábkambium azon hosszanti irányban megnyúlt sejtjei, amelyek az edénynyalábok szállító vagy szilárdító feladatú sejtjeit képezik. Mellettük előfordulnak a nyalábkambiumban a tér minden irányában többé-kevésbé azonos kiterjedésű (izodiametrikus) bélsugár-iniciálisok is, amelyek a központi bélszövetet és a kéreg alapszöveteit összekötő bélsugársejteket gyarapítják.

[360] Izodiametrikus a minden irányban azonos kiterjedésű sejt vagy test.

[361] Vegetációs periódus az az időszak, amelyen keresztül az ökológiai környezeti tényezők a növények életfeltételeit kielégítik. Hosszát mindenekelőtt a hőmérsékleti és a csapadékviszonyok korlátozzák.