Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. A moszatokra jellemző:
A. egységes rendszertani csoportot képeznek
B. valamennyi képviselőjükben klorofill-a és klorofill-b vesz részt a fotoszintézisben
C. legősibb testszerveződési formájuk az ostoros monadális típus
D. levezetettebb csoportjaikban megjelennek a szállítónyalábok is
E. levezetettebb csoportjaik fajaiban ostoros sejtek már nem fordulnak elő

2. A korpafüvekre jellemző:
A. izospórás szervezetek, hajtásuk és gyökerük villás elágazódású
B. az ordovícium időszakban jelentek meg
C. hazai fajaik némelyike védett
D. keresztben átellenes levélállásúak
E. több ezer fajuk többsége trópusi elterjedésű

3. A zöldmoszatokra jellemző:
A. legtöbb fajuk tengervizi
B. zöld színanyagaik a hajtásos növényekével megegyeznek
C. mind többsejtűek
D. kloroplasztiszaik a hajtásos növényekével mindig egyező megjelenésűek
E. ivarsejtjeik mindig ostorosak

4. A zuzmók testfelépítésére jellemző:
A. a kéregtelepű zuzmók közé tartozik például a térképzuzmó és a rénszarvaszuzmó
B. ivarosan a telep belsejében kialakult szorédiumokkal, ivartalanul a felszínen képződött izidiumokkal szaporodnak
C. a bazídiumos gombás zuzmók mellett kisebb számban tömlősgombás zuzmók is ismeretesek
D. a heteromer telep felszíni, megvilágított rétege tartalmazza a gonidiumokat
E. a hifák a moszatok sejtfalaiba is behatolnak

5. A zárva-, ill. a nyitvatermő növények kialakulásáig vezető evolúciós út fő vonala:
A. zöldmoszatok - mohák - nyitvatermők - zárvatermők
B. zöldmoszatok - mohák - harasztok - nyitvatermők - zárvatermők
C. zöldmoszatok - mohák - harasztok - zárvatermők - nyitvatermők
D. zöldmoszatok - harasztok - nyitvatermők - zárvatermők
E. zöldmoszatok - harasztok - zárvatermők - nyitvatermők

6. Magyarországon nem élnek
A. páncélos ostorosok
B. ostoros moszatok
C. tömlősgombás zuzmók
D. pikkelyfák
E. tőzegmohák

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni.

7. A zuzmók...
1. alkotóikkal egyező élőhelyeket népesítenek be
2. alkotói külön is tenyészthetők
3. kb. 120 000 faja ismeretes
4. alkotóiktól eltérő élettani tulajdonságúak

8. Kétlaki növény
1. a csillagos májmoha
2. az izospórás harasztok egy része
3. a csipkeharaszt
4. a páfrányok nagy része

9. A cianobaktériumokra jellemző: 
1. sejtjeik plazmája a külső, fotoszintetizáló kromatoplazmára és a belső színtelen centroplazmára tagolódik
2. nitrogént kötő képviselőikben ez a folyamat specializált, vastag falú sejtekben, heterocisztákban történik
3. a kékes színű fikociánon kívül karotinoidokat és klorofill-a-t is tartalmaznak
4. szárazföldi élőhelyeken is előfordulnak

10. Az Euglenophyta törzs képviselőire jellemző:
1. a kompetíciót kerülve tiszta, tápanyagszegény vizekben élnek legnagyobb számban
2. minden sejtjük ostort visel
3. két ostoruk, lüktető vakuólumuk és a zöldmoszatokéhoz hasonló sejtfaluk van
4. színtestjeiket kívülről még egy harmadik, ER-ből származó membrán is burkolja

11. A páncélos ostorosokra jellemző:
1. sejtjüket cellulóz lemezkék borítják
2. kedvezőtlen körülmények között cisztákat képeznek
3. a páncéljukon két barázdát és két ostort viselnek
4. egyes fajaik az emberre is veszedelmes mérget termelnek

12. A csillárkamoszatok...
1. ivarosan oogoniogámiával szaporodnak, hímivarsejtjeik kétostorosak
2. habitusa a zsurlókéra emlékeztet
3. sekély édesvizekben sűrű gyepet alkothatnak
4. szifonokladális szerveződésűek

13. A vörösmoszatok...
1. között egysejtű és szövettelepes szerveződésű fajok is előfordulnak
2. tartalék tápanyaga legnagyobbrészt a színtestekben felhalmozódó florideakeményítő
3. többnyire a part menti zóna mélyebb vízrétegeiben élnek
4. színtestei nem tartalmaznak fikociánt

14. A mohák és a harasztok abban hasonlítanak egymásra, hogy...
1. sporofitonjuk két részre tagolódik: szétára és tékára
2. legrégebbi leleteik a szilur időszakból származnak
3. diploid fejlődési szakaszuk fejlettebb és hosszabb élettartamú, mint a haploid
4. gametofitonjuk telepes szerveződésű

Négyféle asszociáció: két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell felismerni; a megállapítások vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak.
A. májmohák
B. lombosmohák
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

15. haploid fejlődési állapotuk mindig szár- és levélszerű képződményeket alkot
16. raktározott anyaguk olaj
17. a vizet és az oldott anyagokat egész testfelületükön veszik föl
18. sporofitonjuk többnyire gázcserenyílásokat tartalmaz
19. kiszáradástűrők
20. szállító edénynyalábokat tartalmaznak
21. spóráik terjesztésében spóraszóró fonalak vesznek részt
22. az aljzathoz általában rizoidák révén rögzülnek

A. a zsurlóalakúak
B. a páfrányalakúak
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

23. sejtfalaik elfásodnak
24. 2-3 tucat fajuk él
25. a harasztok fajokban leggazdagabb családja
26. körükben főgyökérrendszer nem fordul elő
27. vannak izo- és heterospórás fajaik
28. Ausztráliában őshonosan nem élnek
29. egykor magokkal szaporodó fajaik is éltek
30.  edénynyalábjaikban túlnyomórészt tracheidák a vízszállító elemek

Megoldások [758][758]
1. C
2. A
3. B
4. E
5. D
6. D
7. C
8. B
9. E
10. D
11. E
12. A
13. B
14. D
15. B
16. A
17. C
18. B
19. C
20. D
21. A
22. C
23. C
24. A
25. D
26. C
27. B
28. A
29. D
30. C