Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Sphaeriales rend

Sphaeriales rend

Unitunikátus tömlősgombák. Peritéciumaik sötét színű, kemény sztrómában[948] vagy szabadon fejlődnek. Tömlőik (ascus) a peritécium üregében termőréteget (hymenium) képeznek. Az aszkuszok fala a spórák érésekor a csúcsán különbözőképpen megvastagszik, és ún. apikális készülékkel nyílik. A nagyszámú fajt tartalmazó gombacsoport meglehetősen formagazdag. Fajai főleg szaprobionták[949]. Némelyek erősen specializáltak. Előfordulnak közöttük koprofil fajok[950] pl. Podospora anserina és Sordaria fimicola , algákkal együtt élő szimbionták, valamint levezetettebb[951] növények parazitái. A vörös kenyérpenész (Neurospora sitophila) és néhány rokona (N. crassa, N. tetrasperma) igénytelensége és gyors szaporodása miatt a genetikai kísérletek gyakori objektuma. Ugyanezen penészfajok gyakori károkozók a pékségekben, ahol a kellően át nem sült kenyerekben szaporodnak el. Természetes élőhelyeik a tűzrakóhelyek és az elszenesedett növényi maradványok. A növénypatogén[952] Nectria fajok csoportos peritéciumai feltűnő, rózsaszínű sztrómákba[953] besüllyedve képződnek. A N. cinnabarina sztrómái gyakran megfigyelhetők lehullott juhargallyakon. A N. galligena a gyümölcsfák kérgének elhalását okozza. A Bacillus subtilis baktérium egyik törzsét sikerrel használták fel ellene a biológiai növényvédelemben[954]. A Nectria fajok konídiumos[955] alakjait Fusarium néven egy mesterségesen létrehozott taxonba[956], a Deuteromycetes osztályba soroljuk.

Tömlősgomba tömlői aszkospórákkal (Jakucs Erzsébet felvétele)
Tömlősgomba tömlői aszkospórákkal (Jakucs Erzsébet felvétele)

Nectria sp. (Ascomycetes, Sphaeriales) peritéciumos sztrómái fagallyon (Véghelyi Klára felvétele)
Nectria sp. (Ascomycetes, Sphaeriales) peritéciumos sztrómái fagallyon (Véghelyi Klára felvétele)[948] Sztrómának nevezzük a gombák meddő hifaszövedékéből kialakult nagy és feltűnő termőtestpárnát, amelyben a tömlőket tartalmazó termőtestek képződnek.

[949] Szaprotróf (szaprobionta) módon az élettelen szerves anyagok (korhadékok) lebontásával energiát nyerő szervezetek táplálkoznak. Ezért korhadékbontóknak is nevezzük őket.

[950] A koprofil szervezetek állati ürüléken élnek.

[951] Levezetett egy élőlénycsoport vagy egy tulajdonság, ha a törzsfejlődési ismeretek alapján egy elsődleges, ősibb csoportból, illetve tulajdonságból származtatható. A levezetett csoport vagy tulajdonság a törzsfejlődés folyamán nemcsak bonyolultabbá válással, hanem egyszerűsödéssel (pl. redukcióval, összenövéssel vagy abortusszal) is létrejöhetett. Ennek alapján nem indokolt, ha az egyszerűbb szerveződést minden egyéb megfontolás nélkül fejletlenebbnek, a bonyolultabbat pedig fejlettebbnek tekintjük.

[952] A patogén szó jelentése: kórokozó.

[953] Sztrómának nevezzük a gombák meddő hifaszövedékéből kialakult nagy és feltűnő termőtestpárnát, amelyben a tömlőket tartalmazó termőtestek képződnek.

[954] A biológiai növényvédelem - szemben a kémiai és az agrotechnikai növényvédelemmel - biológiai módszereket használ a termesztett növények kártevőkkel szembeni megvédésére. Ilyen pl. ez utóbbiak ellenségeinek, ún. antagonistáinak az elterjesztése.

[955] Konídiumnak nevezzük a valamely tartón lefűződéssel létrejött ivartalan szaporítósejteket, amelyek közvetlenül tömlővel csíráznak.

[956] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.