Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A pipacsvirágúak rendje - Papaverales

A pipacsvirágúak rendje - Papaverales

Ősi bélyegük a spirociklikus virágfelépítés[1146], a nagyszámú virágtag, az aktinomorf virágszimmetria[1147] és az apokarpikus termőtáj [1148]. E tulajdonságok alapján szoros rokonságot mutatnak a boglárkavirágúak rendjének (Ranunculales) képviselőivel. Kemotaxonómiai[1149] bizonyíték erre a benzil-izo-kinolin alkaloidok[1150] előfordulása.

A mákfélék családja - Papaveraceae

Főként lágyszárúak. 200 fajuk ismert. Két hamar lehulló csészelevelük, négy sziromlevelük, sok porzójuk és két vagy annál több termőlevélből alakult termőjük van. Termésük tok . A család fajai tagolt tejcsöveikben tejnedvet tartalmaznak. Magvaik fehérjében és olajban gazdagok. A kerti mák (Papaver somniferum) fontos kultúrnövényünk. Megszilárdult tejnedve, az ópium, kb. huszonötféle nagy hatású alkaloidot (pl. morfint, narkotint, kodeint, tebaint, papaverint) tartalmaz. A száraz mákgubóból fontos gyógyszereket készítenek. Magyar kutató, Kabay János nevéhez fűződik a kivonási eljárás kidolgozása. Kalászos kultúrák gyomnövénye a vetési pipacs (Papaver rhoeas) , amelynek gömbös toktermése lyukakkal nyílik. Szintén egyéves, vetési és útszéli gyomnövény a bújdosó mák (Papaver dubium). Évelő növény a vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) . Narancssárga tejnedve mérgező alkaloidokat tartalmaz. Magvain - az ibolyák magvaihoz hasonlóan - olajtartalmú függelék található, ami miatt hangyák vesznek részt a terjesztésében (myrmecochoria).

Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus, Papaveraceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus, Papaveraceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Mák (Papaver somniferum, Papaveraceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Mák (Papaver somniferum, Papaveraceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Búzatábla pipaccsal (Papaver rhoeas, Papaveraceae) és kék búzavirággal (Centaurea cyanus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Búzatábla pipaccsal (Papaver rhoeas, Papaveraceae) és kék búzavirággal (Centaurea cyanus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pipacs (Papaver rhoeas, Papaveraceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Pipacs (Papaver rhoeas, Papaveraceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Bujdosó mák (Papaver dubium, Papaveraceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Bujdosó mák (Papaver dubium, Papaveraceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus, Papaveraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vérehulló fecskefű (Chelidonium majus, Papaveraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

A füstikefélék családja - Fumariaceae

Mintegy 450 fajt magába foglaló család. A fajoknak nincs tejnedvük. Virágaik biszimmetrikusak[1151] vagy zigomorf szimmetriájúak[1152]. A keltikék (Corydalis spp.) magvait is hangyák terjesztik. Üde talajú erdők kora tavaszi növénye a sarkantyús csészéjű odvas keltike (C. cava) . Alacsony termetű, egyéves, hamvaszöld növény a közönséges füstike (Fumaria schleicheri) . Száraz területek gyomnövénye.

Odvas keltike (Corydalis cava, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Odvas keltike (Corydalis cava, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Közönséges füstike (Fumaria schleicheri, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Közönséges füstike (Fumaria schleicheri, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1146] Spirociklikus (hemiciklikus) az a virág, amelyben a virágtakaró-levelek körben (ciklusokban), az ivarlevelek pedig csavarvonal (spirális) mentén helyezkednek el.

[1147] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1148] Apokarpikus (chorikarpikus) a termőtáj, ha a virág több termőlevele külön-külön alkot termőt.

[1149] A kemotaxonómia a kémiai tulajdonságokat (különböző vegyületek vagy vegyületcsoportok előfordulását, illetve hiányát) használja fel a növények osztályozására.

[1150] Az alkaloidok N-tartalmú, heterociklusos, gyakran mérgező hatású sejtnedvalkotók; nevük alkalikus (lúgos) tulajdonságaikra utal.

[1151] Biszimmetrikus a két felezősíkkal négy megegyező részre osztható szerv (pl. virág).

[1152] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.