Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A bükkfavirágúak rendje - Fagales

A bükkfavirágúak rendje - Fagales

Túlnyomórészt mérsékelt övi erdő-alkotó fáink és cserjéink tartoznak ebbe a rendbe. Virágaik egyiva-rúak, a növények egylakiak[1192]. A porzós virágok általában dúsabb, a termősek kevesebb virágú barkákat alkotnak. Virágtakarójuk nagymértékben leegyszerűsödött vagy hiányzik. Magházuk alsó állású, cönokarpikus[1193]. Termésük makk, amit fellevél-, illetve virágtengely-eredetű kupacs takar . Emiatt a rendet kupacsos termésűeknek is nevezik.

Közönséges nyír (Betula pendula, Betulaceae) barkavirágzata (Seregélyes Tibor felvétele)
Közönséges nyír (Betula pendula, Betulaceae) barkavirágzata (Seregélyes Tibor felvétele)

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) makktermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) makktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

A bükkfélék családja - Fagaceae

Rendszerint egylaki,[1194] lombhullató vagy örökzöld fák. Mintegy 600 fajuk ismert. Porzós és termős virágaik barkában vagy fejecskében tömörülnek. Általában szél-, ritkábban rovarmegporzásúak. Termésük kupaccsal (cupula) körülvett makk . A magház alsó állású, 3-6 rekeszű. A sziklevelek keményítőben és olajban gazdagok . Leveleik tagolatlanok vagy szárnyasan karéjosak-hasadtak,[1195] szélük gyakran fűrészes vagy fogas . Fajgazdag (kb. 900 fajt számláló) család, melynek képviselői mindkét féltekén a mérsékelt égövben terjedtek el. A családban sok az ektomikorrhizát képző növény. Az egyes nagygombafajok adott fafajokhoz kötődnek, és ez a kapcsolat a gombagyűjtők előtt általában jól ismert. Jellegzetes kémiai anyagaik az ellágsavak és a cserzőanyagok (tannin). Sok fajt ma is cserzőnövényként használnak. Az ősi szelídgesztenye (Castanea sativa) virágai még a rovar- és a szélmegporzás közötti átmeneti tulajdonságokkal rendelkeznek. Az illatos (trimetilamintól heringszagú) és ragadós porzós virágok a rovarmegporzást igazolják, a nagymértékű pollentermelés viszont már a szélmegporzással kapcsolatban álló tulajdonság. A mediterrán elterjedésű fát már a rómaiak termesztették, nálunk a neolitikumtól[1196] ismert előfordulása. Sötétbarna színű, jóízű, keményítőtartalmú makktermése kedvelt csemege. A közönséges bükk (Fagus sylvatica) már szélbeporzású. Porzós és termős virágai dichaziális fejecskében állnak. Kupacsa tüskékkel fedett, négy kopáccsal nyílik. Olajtartalmú makkja ehető. Nyugat- és Közép-Európa fontos erdőalkotó faja. Óceáni éghajlat mellett sövény készítésére is alkalmas . Nálunk a legmagasabb vegetációövet, a bükkösöket képezi, valamint előfordul extrazonálisan[1197] északi lejtőkön a gyertyános-tölgyes és a tölgyes zónában is. A délibükk (Nothofagus) nemzetség a déli fél- teke mérsékelt éghajlatú vidékein képviseli a családot. A tölgy (Quercus) nemzetség a család legfajgazdagabb taxonja[1198]. Fajainak hím- és nővirágai egyaránt egyvirágú dicháziumban állnak. Makktermésüket változatosan alakult kupacs veszi körül. A levelek alakja és széle is fontos határozóbélyeg. A mérsékelt övben lombhullató erdőtársulásokban találhatók, a mediterráneumban és Kaliforniában pedig keménylombú, örökzöld erdőket alkotnak. A hazai fajok közül a cserfa (Quercus cerris) cseres- tölgyeseink uralkodó faja. A cser mellett leggyakoribb erdőalkotó tölgyfaj hazánkban a kocsánytalan tölgy (Qu. petrea) . Kérge drog[1199]. A síkvidéki tölgyesek fája a kocsányos tölgy (Qu. robur) , amely a legnagyobbra megnövő (30, ritkán 50 m magasra) és a leghosszabb kort megérő tölgyfaj. Kisebb termetű fa vagy gyakran csak bokor a molyhos tölgy (Qu. pubescens) , a középhegységeink déli fekvésű lejtőin kialakuló karszt-bokorerdők és a mészkedvelő tölgyesek uralkodó fafaja. A tölgyek értékes épület- és asztalosfát szolgáltatnak, kérgüket pedig régóta cserzőanyagnak használják. A kocsányos tölgy fája vízzel szemben ellenálló, ezért vízi építkezésekhez is használják. A tölgyek makkja a vadak tápanyagban gazdag eledele. A mediterrán tölgyek közül jelentős a magyaltölgy (Qu. ilex) , a karmazsintölgy (Qu. coccifera), a kereklevelű tölgy (Qu. rotundifolia) , a pireneusi tölgy (Qu. pyrenaica) és a paratölgy (Qu. suber) . A magyaltölgy ehető termését Dél-Európában az emberek is rendszeresen fogyasztották. A paratölgy lehántolt kérgéből készülnek a legjobb dugók, valamint mentőövek, szigetelőanyagok.

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) makktermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) makktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) két sziklevele (Turcsányi Gábor felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) két sziklevele (Turcsányi Gábor felvétele)

Molyhos tölgy (Quercus pubescens, Fagaceae) levelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Molyhos tölgy (Quercus pubescens, Fagaceae) levelei (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) ektomikorrhizája (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) ektomikorrhizája (Turcsányi Gábor felvétele)

Szelídgesztenye (Castanea sativa, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szelídgesztenye (Castanea sativa, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Bükkerdő, siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) vágásnövényzettel (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkerdő, siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) vágásnövényzettel (Turcsányi Gábor felvétele)

Bükkfából (Fagus sylvatica, Fagaceae) készített sövény (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkfából (Fagus sylvatica, Fagaceae) készített sövény (Turcsányi Gábor felvétele)

Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)

Kocsányos tölgy (Quercus robur, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kocsányos tölgy (Quercus robur, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Molyhos tölgy (Quercus pubescens, Fagaceae) levelének fonáka (Turcsányi Gábor felvétele)
Molyhos tölgy (Quercus pubescens, Fagaceae) levelének fonáka (Turcsányi Gábor felvétele)

Keménylombú erdő magyaltölggyel (Quercus ilex, Fagaceae). A növény levelei csak száraz, meleg klíma mellett ilyen tövisesek (Szabó Mária felvétele)
Keménylombú erdő magyaltölggyel (Quercus ilex, Fagaceae). A növény levelei csak száraz, meleg klíma mellett ilyen tövisesek (Szabó Mária felvétele)

Karmazsintölgy (Quercus coccifera, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Karmazsintölgy (Quercus coccifera, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kereklevelű tölgy (Quercus rotundifolia, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kereklevelű tölgy (Quercus rotundifolia, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pireneusi tölgy (Quercus pyrenaica, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pireneusi tölgy (Quercus pyrenaica, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Paratölgy (Quercus suber, Fagaceae) kérgétől megfosztott törzse (Turcsányi Gábor felvétele)
Paratölgy (Quercus suber, Fagaceae) kérgétől megfosztott törzse (Turcsányi Gábor felvétele)

Parafarakás (Turcsányi Gábor felvétele)
Parafarakás (Turcsányi Gábor felvétele)

A nyírfélék családja - Betulaceae

A család mintegy 70 faja lombhullató fa vagy cserje, legtöbbször ép, szórt állású, egyszerű levelekkel . Porzós és termős virágaik egyaránt barkákat alkotnak, szélbeporzásúak. Termőjük mindig két termőlevélből áll. A termés csupasz vagy szárnyas makk. Az északi mérsékelt övi területeken uralkodók, illetve egyesek áthúzódnak a hideg égövbe is. A nyír (Betula) nemzetségben a fajok növekedési formája változatos. A Közép-Európában honos közönséges nyír (B. pendula) átlagos faméretet ér el. Jellegzetesen fehér színű és gyűrűsen hámló kérgű fa. A síkságtól a szubalpin[1200] tájakig felhúzódik. Erdővágásokban, sovány, kilúgozott talajokon válik tömegessé. A Nyugat-Dunántúl mészkerülő erdeiben pionír[1201], fényigényes fafaj. Alacsonyabb termetű törpecserje a törpe nyír (B. nana) , amely a cserjés tundra egyik alkotója. Amíg a szőrös nyír (B. pubescens) az északi tájakon közönséges, addig nálunk a lápok védett jégkorszaki reliktuma[1202]. Az enyves éger (Alnus glutinosa) láperdeink és patak menti ligeterdeink egész Európában elterjedt, uralkodó fája. Levelei visszás-tojásdadok, szélük fogas, csúcsuk kicsípett. Fiatal korban ragadós tapintásúak, innen ered a növény neve. A termős virágok barkájában a murvalevelek[1203] megfásodnak és tobozka formájában a fán maradnak. A gyertyán (Carpinus betulus) egész Közép-Európában elterjedt. Zonális erdőtársulásunk - a gyertyános-tölgyes - névadó faja. Kérge jellegzetes: szürke színű, erősen csavarodott, hosszanti irányban sávos mintázatú. Levelei tojásdadok, szélük kétszeresen fűrészes. A lapos, kemény makktermés két előlevélből és egy murvából[1204] összenőtt, háromhasábú kupacslevél aljában található. Fája igen kemény, kiváló tűzifa. A közönséges mogyoró (Corylus avellana) elterjedt egylaki[1205] erdei cserje. Termős virágai nyíláskor csak a fonalas, élénkpiros kicsüngő bibékről vehetők észre. Feltűnő murva-[1206] és támasztólevelek veszik körül a nagyméretű makkterméseket . A növény fehérjében és olajban gazdag magját nemcsak az erdei állatok, hanem az ember is csemegeként fogyasztja.

Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) hajtása (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) hajtása (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges nyír (Betula pendula, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges nyír (Betula pendula, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Törpe nyír (Betula nana, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Törpe nyír (Betula nana, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szőrös nyír (Betula pubescens, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szőrös nyír (Betula pubescens, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Enyves éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Enyves éger (Alnus glutinosa, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) rojtos kupacslevelű makktermésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) rojtos kupacslevelű makktermésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)[1192] Kétlaki az az egyivarú virágú növény, amelynek különböző ivarú virágai eltérő egyedeken találhatók meg. Az egylaki növény különböző ivarú virágai egyetlen növényegyeden fordulnak elő.

[1193] Cönokarpikus az olyan termőtáj, amelynek termőlevelei egymással összenőve egyetlen termőt alkotnak. Szinkarpikus az olyan cönokarpikus termőtáj, amelynek termőlevelei egymással a termő közepéig összenőttek, és így többüregű magházat képeznek. A parakarpikus termőtáj szintén cönokarpikus; itt azonban a válaszfalak redukciója folytán utólag egyetlen üreg - esetleg egy központi oszloppal - keletkezett.

[1194] Kétlaki az az egyivarú virágú növény, amelynek különböző ivarú virágai eltérő egyedeken találhatók meg. Az egylaki növény különböző ivarú virágai egyetlen növényegyeden fordulnak elő.

[1195] Karéjos a levél, ha a szélén lévő bemetszések a fél levéllemez egynegyedéig beérnek.
Hasadt (hasogatott) a levél, ha a bemetszései a fél levéllemez feléig beérnek.
Osztott a levél, ha a bemetszései a fél levéllemez háromnegyedéig beérnek.
Szeldelt a levél, ha a bemetszései csaknem a főérig beérnek.

[1196] A neolitikum (csiszolkőkor) az emberiség történetében a kőkorszak második szakasza.

[1197] Extrazonális egy társulás, ha a helyi különleges éghajlati viszonyok miatt saját zónáján kívül fordul elő.

[1198] Taxon valamennyi rendszertani egység (faj, alfaj, változat, forma, törzs, osztály, rend, család, nemzetség stb.) közös neve.

[1199] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú

[1200] Közép-Európa magassági övei (régiói) a rájuk jellemző növényzettel a következők: 500-700 m tengerszint fölötti magasság (tfm) között a kollin régió tölgyesekkel, 700-1000 m tfm között a szubmontán régió bükkösökkel, 1000-1500 m tfm között a montán régió lucosokkal, 1500-2000 m tfm között a szubalpin régió törpefenyvesekkel és törpecserjésekkel, 2000-3000 m tfm között az alpin régió alhavasi gyepekkel, 3000 m fölött pedig a nivális, növényzet nélküli, állandóan hóval takart régió húzódik.

[1201] Pionír az a társulás, amely egy növényektől valamilyen ok (pl. tűz pusztítása, vulkáni láva kiömlése) miatt mentes területen elsőként jelenik meg. Alkotó fajai a pionír növények.

[1202] A reliktumnövény korábbi földtörténeti korokból maradt meg egy adott területen.

[1203] Murvalevél minden olyan fellevél, amelynek hónaljából virág vagy virágzat ered. A kocsányon növő apró murvaleveleket, amelyek száma az egyszikűeken egy, a kétszikűeken pedig kettő, gyakran előlevélnek nevezzük. A murvalevelek néha megnövekedve a termést lepelszerűen körülveszik.

[1204] Murvalevél minden olyan fellevél, amelynek hónaljából virág vagy virágzat ered. A kocsányon növő apró murvaleveleket, amelyek száma az egyszikűeken egy, a kétszikűeken pedig kettő, gyakran előlevélnek nevezzük. A murvalevelek néha megnövekedve a termést lepelszerűen körülveszik.

[1205] Kétlaki az az egyivarú virágú növény, amelynek különböző ivarú virágai eltérő egyedeken találhatók meg. Az egylaki növény különböző ivarú virágai egyetlen növényegyeden fordulnak elő.

[1206] Murvalevél minden olyan fellevél, amelynek hónaljából virág vagy virágzat ered. A kocsányon növő apró murvaleveleket, amelyek száma az egyszikűeken egy, a kétszikűeken pedig kettő, gyakran előlevélnek nevezzük. A murvalevelek néha megnövekedve a termést lepelszerűen körülveszik.