Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A hídőrvirágúak rendje - Alismatales

A hídőrvirágúak rendje - Alismatales

Ősi tulajdonságok fordulnak elő ebben a rendben: virágtakarójuk többnyire kettős, az ivarlevelek meghatározhatatlan számúak és spirális vonal mentén rendeződnek el, termőtájuk gyakran apokarpikus[1528], tracheáik[1529] pedig nincsenek vagy csak fejletlen formában a gyökerekben vannak jelen. Valamennyien - a hídőralkatúak osztályába (Alismatidae) tartozó további két renddel (békatutaj-virágúak, tüskéshínár-virágúak) együtt - vízi- vagy mocsári növények, tehát ökológiailag is rendkívül zárt csoportot képeznek.

A virágkákafélék családja - Butomaceae

A mindössze 13 fajt tartalmazó család minden földrészen elterjedt. Fajainak virágtakaróját 3-3 csésze- és sziromlevél alkotja. Porzóik rendszerint háromtagú köröket alkotnak. Változó számú termőlevelük - egymással alul vagy a virágtengellyel középen - gyakran összenőtt. Magházuk felső állású. Magkezdeményeik laterális /laminális/ placentációjúak. Termésük tüszőcsokor. A család egyetlen nálunk is megtalálható képviselője a mocsarakban növő, kúszó gyöktörzsű virágkáka (Butomus umbellatus) .

Virágkáka (Butomus umbellatus, Butomaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Virágkáka (Butomus umbellatus, Butomaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A hídőrfélék családja - Alismataceae

72 fajukat ismerjük. Csésze- és sziromleveleik száma 3-3, porzóik száma változó. Termőtájuk apokarpikus[1530]. Felső állású magházat képező termőleveleik megszámlálhatatlan (sok és változó) számúak. Termő- és gyakran porzóleveleik is spirális vonal mentén rendeződnek el. Makkocska terméseik általában egymagvúak és terméságazatot alkotnak. Az idetartozó évelő növényeknek mintegy 70 faját ismerjük.

A vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica) vastag rizómájú[1531] növény. Levélerezete hálózatos. Levelei a heterofillia[1532] jelenségét mutatják. A nyílfű (Sagittaria sagittifolia) egylaki növény. Levelein szintén megfigyelhető a heterofillia[1533] jelensége.

Nyílfű (Sagittaria sagittifolia, Alismataceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Nyílfű (Sagittaria sagittifolia, Alismataceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1528] Apokarpikus (chorikarpikus) a termőtáj, ha a virág több termőlevele külön-külön alkot termőt.

[1529] A trachea a zárvatermő növények és a leglevezetettebb nyitvatermők (Ephedra, Gnetum, Welwitschia) edénynyalábjaiban az alkotó sejtek (tracheatagok) herántfalainak részleges vagy teljes feloldódásával létrejött vízszállító cső.

[1530] Apokarpikus (chorikarpikus) a termőtáj, ha a virág több termőlevele külön-külön alkot termőt.

[1531] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[1532] A heterofillia felemás-levelűség, vagyis eltérő alakú levelek megjelenése ugyanazon a növényegyeden (pl. a vízinövényeken vagy fiatal és idős hajtásokon).

[1533] A heterofillia felemás-levelűség, vagyis eltérő alakú levelek megjelenése ugyanazon a növényegyeden (pl. a vízinövényeken vagy fiatal és idős hajtásokon).