Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A liliomvirágúak rendje - Liliales

A liliomvirágúak rendje - Liliales

A liliomvirágúakat a spárgavirágúak rendjétől (Asparagales) leginkább az különbözteti meg, hogy nektáriumaik[1583] nem a termőlevelek forradásainál, hanem a lepel- és a porzólevelek tövénél helyezkednek el. Legnagyobbrészt lágyszárú, geofiton életformájú növények tartoznak ide. Leveleik erezete párhuzamos vagy ívelt. Virágaik a nősziromfélék családja (Iridaceae) kivételével ötkörösek és körönként háromtagúak. Virágtakarójuk többnyire szabadon álló, színes lepellevelekből áll. Rovarmegporzásúak. Virágaik igen változatos - füzéres, fürtös, legyező- vagy forgószerű - virágzatokat alkotnak. Termésük rekeszekre hasadó tok, nagyon ritkán bogyó. Szívre ható glikozidjaik nincsenek.

A melantiumfélék családja - Melanthiaceae

A legtöbb faj rizómás[1584] és leveles szárú. Szteroid-alkaloidjaik - amelyeknek rokon vegyületeit csak a Solanum nemzetségből ismerjük - erősen toxikusak és rákkeltők. A fehér zászpa (Veratrum album) Eurázsia területén sokfelé elterjedt, az alpin régióba[1585] is felhatol. Amikor ez utóbbi térségben a tárnics (Gentiana) gyökerét pálinka készítéséhez gyűjtötték, gyakran vezetett a zászpával való összetévesztése súlyos mérgezésekhez. Gyökere és gyöktörzse[1586] erős hatású drog[1587]. Mezofil[1588] lomberdőkben nő a fekete zászpa (V. nigrum). Boreális [1589] és óceáni éghajlatú lápok csonttörő (lásd a fajnevét!), zsombékos helyein nő a kalászliliom (Narthecium ossifragum) . Alpesi forrás- és síklápok növénye a hegyi pázsitliliom (Tofieldia calyculata) .

Fehér zászpa (Veratrum album, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér zászpa (Veratrum album, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kalászliliom (Narthecium ossifragum, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kalászliliom (Narthecium ossifragum, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hegyi pázsitliliom (Tofieldia calyculata, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hegyi pázsitliliom (Tofieldia calyculata, Melanthiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A kikericsfélék családja - Colchicaceae

Gumós vagy hagymagumós növények tartoznak ebbe a családba. A kikericsfajok (Colchicum spp.) lepellevelei aljukon hosszú csővé nőttek össze, és a föld alatt elhelyezkedő magházat - amely csak tavasszal érik a földfelszín fölé emelkedő tokterméssé - magukba zárják. Fitokémiailag a kolchicin tropolon-alkaloid szintézise választja el őket a rend többi családjától. Az őszi kikerics (Colchicum autumnale) üde réteken és ligetekben gyakori mérges növény. Alföldi homokpusztáinkon pannóniai endemizmusként[1590] fordul elő a homoki kikerics (C. arenarium)

Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) toktermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Őszi kikerics (Colchicum autumnale, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Őszi kikerics (Colchicum autumnale, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

.

Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Homoki kikerics (Colchicum arenarium, Colchicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A liliomfélék családja - Liliaceae

A rend többi családjától eltérően fajai az északi félgömbön terjedtek el. Hagymás növények gyakran leveles szárral. A dísznövényként elterjedt tulipánfajok (Tulipa spp.) és -hibridek[1591] allergén vegyületet[1592] tartalmaznak, amely érzékeny egyéneknél bőrkiütéseket okozhat. Sztyepprétek védett növénye a cseh tyúktaréj (Gagea bohemica) . Az európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis) üde erdők védett ritkasága. A mocsárréteken előforduló kockásliliom (Fritillaria meleagris) állományai hazánkban a vízrendezések és a művelési mód megváltoztatása miatt nagyon megritkultak. A császárkorona (F. imperialis) falusi kertek kedvelt dísznövénye. A fehér liliomot (Lilium candidum) a kereszténység a szüzesség és a tisztaság jelképének tartja. Dísznövénynek és gyógyászati célokra egyaránt termesztik. Hasonlóképpen dísznövény a királyliliom (L. regale), a tüzes liliom (L. bulbiferum), a tigrisliliom (L. tigrinum) és több kakasmandikófaj (Erythronium sp.) . Üde erdeinkben előfordul a védett turbánliliom (L. martagon) . Virágai bókolók, lepellevelei rózsaszínesek, sötét pettyesek, visszahajló csúcsúak. Az Európa magas hegységeiben előforduló alpesi tölcsérliliom (Paradisia liliastrum) fehér, illatos virágai laza, egyoldalú fürtvirágzatokat alkotnak. Alpesi poliploid[1593] populációi valószínűleg a pireneusi diploid[1594] populáció adaptív radiációja[1595] révén keletkeztek.

Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Pompás tulipán (Tulipa x gesneriana, Liliaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Cseh tyúktaréj (Gagea bohemica, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Cseh tyúktaréj (Gagea bohemica, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kockásliliom (Fritillaria meleagris, Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kockásliliom (Fritillaria meleagris, Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tigrisliliom (Lilium tigrinum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tigrisliliom (Lilium tigrinum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kakasmandikófaj (Erythronium sp., Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kakasmandikófaj (Erythronium sp., Liliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Turbánliliom (Lilium martagon, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Turbánliliom (Lilium martagon, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Alpesi tölcsérliliom (Paradisia liliastrum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Alpesi tölcsérliliom (Paradisia liliastrum, Liliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A nősziromfélék családja - Iridaceae

1500 fajuk többsége Dél-Afrikában vagy Amerika trópusi és szubtrópusi tájain honos, nagy számban akadnak azonban a mérsékelt égövben elterjedt képviselőik is. Rendszerint lágyszárú, évelő növények. Földbeli hajtásuk rizóma[1596], hagymagumó vagy gumó. Kard alakú leveleik alapja hüvelyként ellapulva a szárat öleli. Forgó vagy legyező virágzatba csoportosuló, illetve magános virágaik a családon belül fokozatosan zigomorfakká[1597] válnak. A bimbókat buroklevél (spatha) borítja. A két lepelkör tagjai eltérnek egymástól, és aljukon gyakran egymással összeforrtak. Csak a belső porzókörben maradt meg 3 porzójuk. Magházuk alsó állású, háromrekeszű. Nagyszámú magkezdeményük tengelyi placentációjú. Bibéjük igen változatos alakulású, szembetűnő . Gyakran háromkaréjú és színes, lepelszerű.

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)
Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

A nőszirmok (Iris spp.) a mérsékelt égövben honosak. Lepelcsövük nagyon rövid. Külső lepelcimpáik díszesek, bibekaréjaik széthajlók. Vadon élő, védett növényfajaink az apró nőszirom (Iris pumila), a homoki nőszirom (I. arenaria), a magyar nőszirom (I. aphylla subsp. hungarica), a szibériai nőszirom (I. sibirica), a korcs nőszirom (I. spuria), a sárga nőszirom (I. pseudacorus) és a tarka nőszirom (I. variegata) .

Apró nőszirom (Iris pumila, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Apró nőszirom (Iris pumila, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szibériai nőszirom (Iris sibirica, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Korcs nőszirom (Iris spuria, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Korcs nőszirom (Iris spuria, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Sárga nőszirom (Iris pseudacorus, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Sárga nőszirom (Iris pseudacorus, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarka nőszirom (Iris variegata, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tarka nőszirom (Iris variegata, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A sáfrányfajok (Crocus spp.) a mediterrán térségtől Iránig terjedtek el. Összel virágzik a termesztett jóféle sáfrány (C. sativus). Bibéjével ételeket színeznek. Mind a négy tavaszi virágzású hazai fajunk - C. reticulatus, C. albiflorus, C. heuffelianus, C. tommasinianus - védett. Dísznövényekként leginkább a sáfrányhibridek terjedtek el.

Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)
Sáfrányfaj (Crocus sp., Iridaceae) Kréta szigetén (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarka sáfrány (Crocus reticulatus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Tarka sáfrány (Crocus reticulatus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus, Iridaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Üde sztyepprétek növénye a mocsári kardvirág (Gladiolus palustris). Hegyi réteken fordul elő a réti kardvirág (G. imbricatus). Mindkettő ritka, védett növényünk. A kerti gladióluszt (G. x gandavensis) afrikai fajok keresztezésével hozták létre.[1583] A nektáriumok vagy mézfejtők a zárvatermő növények megporzó rovarokat csalogató, édes nedvet (nektárt) kiválasztó mirigyei. Megkülönböztetünk virágon belüli, ún. intraflorális nektáriumokat és virágon kívüli, de annak mindig a közvetlen közelében elhelyezkedő ún. extraflorális nektáriumokat. A termőlevelek összenövéseinél szeptális nektáriumok helyezkedhetnek el.

[1584] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[1585] Közép-Európa magassági övei (régiói) a rájuk jellemző növényzettel a következők: 500-700 m tengerszint fölötti magasság (tfm) között a kollin régió tölgyesekkel, 700-1000 m tfm között a szubmontán régió bükkösökkel, 1000-1500 m tfm között a montán régió lucosokkal, 1500-2000 m tfm között a szubalpin régió törpefenyvesekkel és törpecserjésekkel, 2000-3000 m tfm között az alpin régió alhavasi gyepekkel, 3000 m fölött pedig a nivális, növényzet nélküli, állandóan hóval takart régió húzódik.

[1586] A gyöktörzs vastag, rendszerint el nem ágazó és belül tömör, földfelszín alatti hajtás, amellyel a növény a kedvezőtlen (hideg vagy száraz) időszakot átvészeli; a kedvezőtlen időszak megszűntével belőle föld fölötti hajtások erednek.

[1587] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú

[1588] A mezofil fajok, valamint társulások közepes hőmérséklet- és nedvességigényűek.

[1589] A boreális éghajlat az északi, sarkvidéki tájak éghajlata. Jellemző növényfajai a boreális flóraelemek. Ezek nálunk igen ritkák. Közéjük tartozik pl. a dealpin reliktumnak (a jégkorszakok idejéből ittrekedt növényfajnak) tekintett szibériai hamuvirág (Ligularia sibirica, Asteraceae), tőzegáfonya (Vaccinium oxycoccus, Ericaceae), tőzegeper (Comarum palustre, Rosaceae) és lápi nádtippan (Calamagrostis stricta, Poaceae).

[1590] Az endemikus vagy bennszülött fajok kis elterjedési területűek (areájúak). Megkülönböztetünk paleo- vagy reliktum-, illetve neoendemizmusokat. Az előbbiek korábbi időszakokban nagyobb elterjedésűek voltak, de kis versenyképességük (konkurencia-képességük) miatt visszaszorultak. Veszélyeztetettségük miatt kiemelt védelmet érdemelnek. A neoendemizmusok gyors fajképződésű nemzetségek kis fajai.

[1591] A hibridizáció kereszteződést jelent, aminek eredményeképpen keverékfajok, keverékvonalak stb. (együttesen: hibridek) keletkeznek.

[1592] Az allergének a rájuk érzékeny szervezetekben túlérzékenységi reakciót (allergiát) kiváltó vegyületek. Gyakran a virágporszemek (pollen) felületén lévő fehérjemolekulák is allergén hatásúak.

[1593] Haploidnak az egyszeres kromoszómaszámú, diploidnak a kétszeres kromoszómaszámú, poliploidnak pedig a többszörös kromoszómaszámú sejteket, valamint egyedeket nevezzük.

[1594] Haploidnak az egyszeres kromoszómaszámú, diploidnak a kétszeres kromoszómaszámú, poliploidnak pedig a többszörös kromoszómaszámú sejteket, valamint egyedeket nevezzük.

[1595] Az adaptív radiáció az evolúciónak az a folyamata, amikor a közös ősöktől származó utódok a tulajdonságok különbözővé válása (ún. divergencia) révén hódítanak meg újabb nicheket (a niche magyarázatát lásd az ökológiai fejezetben), illetve élőhelyeket.

[1596] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[1597] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.