Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A szántóföldi (szegetális) gyomnövényzet

A szántóföldi (szegetális) gyomnövényzet

A gyomnövényzet az ember által leginkább befolyásolt növénytársulásokat alkotja. Maga a gyom elnevezés is antropocentrikus és gazdaságorientált: azokat a növényeket jelöli, amelyek az ember által nem kívánt helyen és időben nőnek. Ennek megfelelően gyomokról mindenekelőtt a szántóföldi növénytermesztésben, a kertészetben és az erdészetben beszélünk. A gyom fogalmának meghatározásából következik, hogy egy termesztett növény is minősíthető gyomnak, ha egy másik kultúrában fordul elő (pl. a rozs a búza, vagy a köles a kukorica között).

A fentiek miatt a gyomtársulások összetételét nemcsak a termőhelyi feltételek (éghajlat, alapkőzet, talaj stb.), hanem a mindenkori termesztett kultúra, annak művelési módja (pl. a termesztés időtartama, a mechanikai zavarás gyakorisága, mű-, illetve szerves trágyák használata) és ma már mindenekelőtt a vegyszeres védekezés is nagymértékben befolyásolja. A herbicidhasználat[1721] következtében a gyomfajok száma - szinte változatlan borítottság mellett - szántóföldi kultúráinkban jelentősen lecsökkent. A megmaradt kevés herbicidrezisztens[1722] faj között túlsúlyba kerültek az egyéves (therophyton) életformájúak.

A kalászosok gyomtársulásaiban (Consolido orientali-Stachyetum) az egyéves gyomfajok a leggyakoribbak. Jellemző fajaik a nyári hérics (Adonis aestivalis), a lángszínű hérics (Adonis flammea), az ádáz (Aethusa cynapium), a kalincaínfű (Ajuga chamaepitys), a parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides), a pipitérfajok (Anthemis arvensis, A. austriaca, A. cotula), a nagy széltippan (Apera spica-venti), a héla zab (Avena fatua), a poloskagyom (Bifora radians), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a kék búzavirág (Centaurea cyanus), a mezei aszat (Cirsium arvense), a keleti szarkaláb (Consolida orientalis), a mezei szarkaláb (Consolida regalis), a sebforrasztófű (Descurainia sophia), a ragadós galaj (Galium aparine), a bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), az ebszékfű (Matricaria maritima subsp. inodora), az orvosi székfű (Matricaria recutita), az egynyári szélfű (Mercurialis annua), a kandilla (Nigella arvensis), a pipacs (Papaver rhoeas), a sovány perje (Poa trivialis), a keserűfűfajok (Polygonum spp.), a vetési boglárka (Ranunculus arvensis), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum), a vadrepce (Sinapis arvensis), a fekete csucsor (Solanum nigrum), a tyúkhúr (Stellaria media), a mezei tarsóka (Thlaspi arvense), a veronikafajok (pl. Veronica hederifolia, Veronica polita) és a mezei árvácska (Viola arvensis) . A kalászosok gyomtársulásaiban korábban elterjedt a konkoly (Agrostemma githago) ma már ritka, védett növény.

Búzatábla pipaccsal (Papaver rhoeas, Papaveraceae) és kék búzavirággal (Centaurea cyanus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Búzatábla pipaccsal (Papaver rhoeas, Papaveraceae) és kék búzavirággal (Centaurea cyanus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nyári hérics (Adonis aestivalis), mezei szarkaláb (Consolida regalis) és szulákkeserűfű (Bilderdykia convolvulus) négysoros árpa (Hordeum vulgare) állományában (Seregélyes Tibor felvétele)
Nyári hérics (Adonis aestivalis), mezei szarkaláb (Consolida regalis) és szulákkeserűfű (Bilderdykia convolvulus) négysoros árpa (Hordeum vulgare) állományában (Seregélyes Tibor felvétele)

Kalincaínfű (Ajuga chamaepitys, Labiateae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kalincaínfű (Ajuga chamaepitys, Labiateae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Héla zab (Avena fatua, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Héla zab (Avena fatua, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Kék búzavirág (Centaurea cyanus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kék búzavirág (Centaurea cyanus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Keleti szarkaláb (Consolida orientalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Keleti szarkaláb (Consolida orientalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei szarkaláb (Consolida regalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei szarkaláb (Consolida regalis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Ragadós galaj (Galium aparine, Rubiaceae) (Siller Irén felvétele)
Ragadós galaj (Galium aparine, Rubiaceae) (Siller Irén felvétele)

Orvosi székfű (Matricaria recutita, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Orvosi székfű (Matricaria recutita, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Egynyári szélfű (Mercurialis annua, Euphorbiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Egynyári szélfű (Mercurialis annua, Euphorbiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pipacs (Papaver rhoeas, Papaveraceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Pipacs (Papaver rhoeas, Papaveraceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

Lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium, Polygonaceae) piros virágú (subsp. lapathifolium) és fehér virágú (subsp. incanum) alfajai (Turcsányi Gábor felvétele)
Lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium, Polygonaceae) piros virágú (subsp. lapathifolium) és fehér virágú (subsp. incanum) alfajai (Turcsányi Gábor felvétele)

Fekete csucsor (Solanum nigrum, Solanaceae) terméses bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete csucsor (Solanum nigrum, Solanaceae) terméses bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Tyúkhúr (Stellaria media, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tyúkhúr (Stellaria media, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fényes veronika (Veronica polita, Scrophulariaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fényes veronika (Veronica polita, Scrophulariaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei árvácska (Viola arvensis, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Mezei árvácska (Viola arvensis, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Konkoly (Agrostemma githago, Caryophyllaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)
Konkoly (Agrostemma githago, Caryophyllaceae) virága (Turcsányi Gábor felvétele)

A kapások gyomtársulásai (pl. Amarantho-Chenopodietum, Convolvulo-Portulacetum, Setario-Digitarietum) a vegyszerezés mellett mindenekelőtt a rendszeres mechanikai zavaráshoz (kapálás) és a nagymértékű trágyázáshoz alkalmazkodnak. Legfontosabb gyomfajaik a tarackbúza (Agropyron repens), a labodás disznóparéj (Amaranthus blitoides), a karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys), a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a mezei tikszem (Anagallis arvensis), a kék tikszem (Anagallis femina), a tatár laboda (Atriplex tatarica), a terebélyes laboda (Atriplex patula), a szulákkeserűfű (Bilderdykia convolvulus), a tüskés ördögbocskor (Caucalis platycarpos), a nagy ördögbocskor (Caucalis latifolia), a fehér libatop (Chenopodium album), a pokolvar libatop (Chenopodium hybridum), a mezei aszat (Cirsium arvense), a csillagpázsit (Cynodon dactylon), az apró szulák (Convolvulus arvensis), a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), a közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a tőtippanfajok (Eragrostis spp.), a betyárkóró (Erigeron canadensis), a kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), a varjúmák (Hibiscus trionum), a cseplesz tátika (Kickxia elatine), a kétszínű tátika (Kickxia spuria), a bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), a piros árvacsalán (Lamium purpureum), a lednekfajok (Lathyrus spp.), a napraforgó szádor (Orobanche cumana), a dohányfojtó szádor (Orobanche ramosa), a kölesfajok (Panicum spp.), a nád (Phragmites australis), a lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium), a baracklevelű keserűfű (Polygonum persicaria), a kövér porcsin (Portulaca oleracea), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum), a hamvas szeder (Rubus caesius), az egynyári szikárka (Scleranthus annuus), a közönséges aggófű (Senecio vulgaris), a fakó muhar (Setaria pumila), a ragadós muhar (Setaria verticillata), a zöldes muhar (Setaria viridis), a vadrepce (Sinapis arvensis), a fekete csucsor (Solanum nigrum), a fenyércirok (Sorghum halepense), a tarlóvirág (Stachys annua), a veronikafajok (Veronica arvensis, Veronica persica, Veronica triphyllos), a mezei árvácska (Viola arvensis) és a bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium).

Karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys, Amaranthaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Karcsú disznóparéj (Amaranthus chlorostachys, Amaranthaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus, Amaranthaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus, Amaranthaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tatár laboda (Atriplex tatarica, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tatár laboda (Atriplex tatarica, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér libatop (Chenopodium album, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér libatop (Chenopodium album, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Csillagpázsit (Cynodon dactylon, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Csillagpázsit (Cynodon dactylon, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Apró szulák (Convolvulus arvensis, Convolvulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Apró szulák (Convolvulus arvensis, Convolvulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Betyárkóró (Erigeron canadensis, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Betyárkóró (Erigeron canadensis, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Piros árvacsalán (Lamium purpureum, Labiateae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Piros árvacsalán (Lamium purpureum, Labiateae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Levéltelen lednek (Lathyrus aphaca, Fabaceae) levélkacsa (Turcsányi Gábor felvétele)
Levéltelen lednek (Lathyrus aphaca, Fabaceae) levélkacsa (Turcsányi Gábor felvétele)

Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium, Polygonaceae) piros virágú (subsp. lapathifolium) és fehér virágú (subsp. incanum) alfajai (Turcsányi Gábor felvétele)
Lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium, Polygonaceae) piros virágú (subsp. lapathifolium) és fehér virágú (subsp. incanum) alfajai (Turcsányi Gábor felvétele)

Kövér porcsin (Portulaca oleracea, Portulacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kövér porcsin (Portulaca oleracea, Portulacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hamvas szeder (Rubus caesius, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hamvas szeder (Rubus caesius, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Egynyári szikárka (Scleranthus annuus, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Egynyári szikárka (Scleranthus annuus, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Ragadós muhar (Setaria verticillata, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ragadós muhar (Setaria verticillata, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Zöldes muhar (Setaria viridis, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Zöldes muhar (Setaria viridis, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Fekete csucsor (Solanum nigrum, Solanaceae) terméses bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete csucsor (Solanum nigrum, Solanaceae) terméses bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Fenyércirok (Sorghum halepense, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fenyércirok (Sorghum halepense, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei árvácska (Viola arvensis, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Mezei árvácska (Viola arvensis, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

A pillangósok gyomtársulásaiban (asszociációcsoport: Trifolio-Medicaginion) - mivel a termesztett növények éveken át egy helyen maradnak - nagyobb arányban fordulnak elő az évelő fajok. Jellemző gyomnövényeik a tarackbúza (Agropyron repens), a disznóparéjfajok (Amaranthus spp.), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), a mezei aszat (Cirsium arvense), a libatopfajok (Chenopodium spp.), a nagy aranka (Cuscuta campestris), a herefojtó aranka (Cuscuta trifolii), a mezei zsurló (Equisetum arvense), a mogyorós lednek (Lathyrus tuberosus), a lándzsás útifű (Plantago lanceolata), a repcsényretek (Raphanus raphanistrum), a lórumfajok (Rumex spp.), a vadrepce (Sinapis arvensis), a mezei csorbóka (Sonchus arvensis), a szelíd csorbóka (Sochus oleraceus), a tyúkhúr (Stellaria media), a pongyola pitypang (Taraxacum officinale) és a vadmurok (Daucus carota) .

Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus, Amaranthaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus, Amaranthaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér libatop (Chenopodium album, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér libatop (Chenopodium album, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei zsurló (Equisetum arvense, Equisetaceae) (Ódor Péter felvétele)
Mezei zsurló (Equisetum arvense, Equisetaceae) (Ódor Péter felvétele)

Lándzsás útifű (Plantago lancelota, Plantaginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Lándzsás útifű (Plantago lancelota, Plantaginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tyúkhúr (Stellaria media, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tyúkhúr (Stellaria media, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pongyola pitypang (Taraxacum officinale, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Pongyola pitypang (Taraxacum officinale, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vadmurok (Daucus carota, Umbelliferae) virágzata gallérlevelekkel (Bodonyi Nóra felvétele)
Vadmurok (Daucus carota, Umbelliferae) virágzata gallérlevelekkel (Bodonyi Nóra felvétele)

A rizsföldekre (asszociációcsoport: Oryzion sativae) a termesztett növény elárasztása miatt jellemző gyomnövények mindenekelőtt az algák, a sziki káka (Bolboschoenus maritimus), a rizspalka (Cyperus difformis), a kakaslábfűfajok (Echinochloa spp.), a mocsári csetkáka (Eleocharis palustris), a rizsfű (Leersia oryzoides), a nád (Phragmites australis) és a szúrós káka (Schoenoplectus mucronatus).

Szikikáka vagy zsióka (Bolboschoenus maritimus, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Szikikáka vagy zsióka (Bolboschoenus maritimus, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mocsári csetkáka (Eleocharis palustris, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mocsári csetkáka (Eleocharis palustris, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1721] A herbicidek gyomirtószerek.

[1722] A herbicidek gyomirtószerek.