Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A cseres-tölgyesek

A cseres-tölgyesek

A cseres-tölgyes (Quercetum petreae-cerris) hazánk legjelentősebb zonális társulása[1736]. Többféle alapkőzeten, változatos kitettségben, általában kisebb lejtésű területeken barna erdőtalajokon fordul elő. Élőhelyei a hegyvidéki tölgyesek legjobb termőhelyei. Mintegy 75%-ban záródó lombkoronaszintjében a cserfa (Quercus cerris) a kocsánytalan tölggyel (Qu. petraea) keveredik. Lombkoronaszintjének jellemző fajai még a kislevelű hárs (Tilia cordata), a mezei juhar (Acer campestre), a barkócafa (Sorbus torminalis) és a vadkörte (Pyrus pyraster) . A tatárjuharos lösztölgyesekéhez képest fejletlenebb cserjeszintjében leginkább veresgyűrű som (Cornus sanguinea), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), cseregalagonya (C. laevigata), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), ostorménfa (Viburnum lantana), varjútövis (Rhamnus catharticus), csíkos kecskerágó (Euonymus europeus) és bibircses kecskerágó (E. verrucosus) fordul elő. Jellemző lágyszárú fajai közül megemlítjük a felemáslevelű csenkeszt (Festuca heterophylla), az egyvirágú gyöngyperjét (Melica uniflora), a ligeti perjét (Poa nemoralis), az erdei szálkaperjét (Brachypodium sylvaticum), az erdei herét (Trifolium medium), a bérci herét (T. alpestre), a pirosló herét (T. rubens), a bíboros kosbort (Orchis purpurea), a színeváltó kutyatejet (Euphorbia polychroma), az illatos ibolyát (Viola odorata), a kék ibolyát (V. cyanea), az orvosi veronikát (Veronica officinalis), az erdei gyöngykölest (Lithospermum purpureo-coeruleum), a fehér pimpót (Potentilla alba) és a fénytelen galajt (Galium schultesii).

Cseres-tölgyes (Quercetum petreae-cerris) cserfával (Quercus cerris, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Cseres-tölgyes (Quercetum petreae-cerris) cserfával (Quercus cerris, Fagaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)

Kislevelű hárs (Tilia cordata, Tiliaceae) virágzata a rekauleszcencia jelenségével (Turcsányi Gábor felvétele)
Kislevelű hárs (Tilia cordata, Tiliaceae) virágzata a rekauleszcencia jelenségével (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei juhar (Acer campestre, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei juhar (Acer campestre, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Barkócafa (Sorbus torminalis, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Barkócafa (Sorbus torminalis, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Veresgyűrű som (Cornus sanguinea, Cornaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Veresgyűrű som (Cornus sanguinea, Cornaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Csere- vagy kétbibés galagonya (Crataegus laevigata, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Csere- vagy kétbibés galagonya (Crataegus laevigata, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fagyal (Ligustrum vulgare, Oleaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fagyal (Ligustrum vulgare, Oleaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Ostorménfa (Viburnum lantana, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ostorménfa (Viburnum lantana, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus, Celastraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus, Celastraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus, Celastraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus, Celastraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Bérci here (Trifolium alpestre, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bérci here (Trifolium alpestre, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bíboros kosbor (Orchis purpurea, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Bíboros kosbor (Orchis purpurea, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Illatos ibolya (Viola odorata, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Illatos ibolya (Viola odorata, Violaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1736] Klímazonálisak a nagy térségekre jellemző klíma hatására (vagyis ún. makroklimatikus hatásra) létrejött társulások. Kialakulásukban csekély szerepet más, pl. domborzattal vagy talajtulajdonságokkal kapcsolatos tényezők is játszanak.