Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Indikátorok, indikáció

Indikátorok, indikáció

Azokat a szervezeteket, amelyek jelenlétükkel vagy hiányukkal, létszámukkal, megoszlásukkal és egyéb viselkedésükkel valamely környezeti tényezőt vagy annak változását jelzik, indikátorszervezeteknek nevezzük. Indikandum ezzel szemben az, amit az indikátor jelez. Az indikáció tehát az az alapvető viszony, amely a felszíni (fenetikus) és a rejtett (látens) jelenségek, vagyis az indikátor és az indikandum között fennáll. Indikációval ennek következtében az indikátor tulajdonságaiból az indikandumra - adott szuprain- dividuális organizációs rendszer környezetére, iránta megnyilvánuló toleranciájára, illetve ezek kölcsönös kapcsolatára - következtethetünk. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a szinfenobiológia tárgya az indikátor-, az ökológiáé pedig az indikandumjelenségek vizsgálata.

Az indikátor által mutatott jelzés konkrét megnyilvánulását, a tulajdonság elemezhető mintázatát indikátumnak nevezzük. Szinbiológiai indikációkor mindig ennek vizsgálatából kell kiindulnunk. Valójában minden szinfenobiológiai jelenség ökológiai tényezők hatásának indikációja (vagyis: minden indikálódik). Mivel azonban a természetbeni folyamatok rendkívül bonyolultak (minden fenetikus jelenség egyszerre több és többféle ökológiai jelenséget indikál), az indikátum leolvasása és értelmezése rendszerint komoly módszertani nehézségekbe ütközik.

Az indikátorszervezetek közül a szűktűrésűek (sztenök fajok) eltűnésükkel vagy éppen megjelenésükkel jelzik a környezet változását. Eltűnésükkel negatív indikátorokként jelzik pl. a levegő kén-dioxid szennyezettségét a fák kérgén élő bokros telepű zuzmók és a juharfák levelén a Rhitisma acerinum nevű gomba, míg megjelenésükkel pozitív indikátorokként jelzik a víz eutrofizálódását[1819] a "vízvirágzást" okozó algák és cianobaktériumok. A tágtűrésű (euriök) fajok a környezet változását szélesebb tartományban jelzik reakciójuk vagy kémiai összetételük megváltozásával. Az előbbi csoportjukhoz tartozó fajokat reaktív, az utóbbihoz tartozókat pedig akkumulatív indikátoroknak nevezzük.

Pseudevernia furfuracea (Candelariaceae) (középen) és duzzadt tányérzuzmó (Hypogymnia physodes, Parmeliaceae) (Farkas Edit és Lőkös László felvétele)
Pseudevernia furfuracea (Candelariaceae) (középen) és duzzadt tányérzuzmó (Hypogymnia physodes, Parmeliaceae) (Farkas Edit és Lőkös László felvétele)[1819] Eutróf vizek a növények tápanyagaiban - mindenekelőtt foszforban és nitrogénben - gazdag vizek.