Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A niche

A niche

Az ökológiai niche a sokdimenziós, topológiai (és nem a valóságos) térnek az a része, amelyet egy populáció jelenlétével kitölt. Ez a tér felfogható egy n dimenziós hipertérként, amelynek mindegyik dimenzióján a populáció elfoglal egy szakaszt limitációjának alsó és felső határértéke között. Ezeken a határértékeken túl a populáció nem életképes. Az így definiált terület viszont minden ponton biztosítja a populáció fennmaradását és reprodukcióját olyan feltételek között, amikor másik populáció nincsen jelen. Ezt a másik populáció hiányában megrajzolható hiperteret nevezzük a populáció fundamentális niche-ének. A populációk azonban a társulásban, tehát más populációk jelenlétében nem tudják lefoglalni a fundamentális niche-nek megfelelő összes térrészt. Ezért a valóságban a realizált niche kisebb vagy egyenlő, mint a fundamentális. Sokszor a fundamentális és a realizált niche legnagyobb produktivitást lehetővé tevő optimumpontja sem esik egybe.

A fundamentális és a realizált niche-k is tekintélyes mértékben fedődhetnek. Az átfedés zónáiban elméletileg bekövetkezhet a kompetitív kizárás. A természetben együttélő populációk között jóval ritkábban fordul elő a kompetitív kizáródás, mint a laboratóriumi kísérletek során. Számos lehetőség van tartós együttélésre (koegzisztenciára) a niche-szétválasztás (niche-szegregáció) révén. Ha az egyik populáció niche-e magába zárja a másikét, minden attól függ, melyik az erősebb kompetítor. Ha a bezáró populáció az erősebb, akkor a bezárt kiszorul. Ha a bezárt az erősebb, akkor a bezárt szakaszt hasznosítani fogja. Ha a niche-ek csak fedődnek, a nem fedődő részek a két populáció számára menedékek (refúgiumok). Ha a két niche csak érintkezik, vagy egymástól távolabb esik, a két populáció között nincs kompetíció.

A meghatározó (releváns) környezeti tényezők által biztosított niche-teret a populációk különféle módon oszthatják fel egymás között. A niche-térfelosztás a szukcesszió során is változik: kezdetben a viszonylag kevés betelepülő populáció egyszerű módon osztja fel a niche-teret. Térmegosztásuk általában geometriai eloszlással írható le. Hasonló a helyzet a zavart élőhely társulásainak populációival. A klimax felé haladva, illetve a zavarás csökkenésével egyre több faj populációja épül be a közösségbe, és a niche-térfelosztás módja többnyire a logaritmikus, majd a lognormális eloszlást közelíti. Az, hogy hány faj és miként osztja fel egymás között a rendelkezésre álló niche-teret, kiválóan követhető a faj-egyed diverzitás alakulásának vizsgálatával.

Növénypopulációk niche-tér-megosztása az egyes populációk relatív gyakoriságának alapján (Tóthmérész NuCoSA nevű programcsomagjával készült ábra)
Növénypopulációk niche-tér-megosztása az egyes populációk relatív gyakoriságának alapján (Tóthmérész NuCoSA nevű programcsomagjával készült ábra)