Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZTöbbszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni. 

1. A populációk strukturális sajátságai közé tartozik ...
1. egyedszám
2. biomasszaképzés
3. egyedsűrűség
4. aszpektus

2. Milyen tényezők befolyásolhatják egy populáció térbeli mintázatát?
1. indikáció
2. öröklött tulajdonságok
3. szimuláció
4. ökológiai környezeti okok

3. A kompetícióra vonatkozó alábbi állítások közül melyik igaz?
1. akkor jelentkezik, ha a közös élőhelyen előforduló populációk niche-e között átfedés van
2. kompetitív populációk nem maradhatnak meg egymás mellett
3. lehetséges, hogy a populáción belül a fajtársak versengése jobban korlátozza a saját populáció, mint a konkurens populáció növekedését
4. kompetíció előfordulhat eltérő környezeti igényű populációk között

4. A klimax társulás...
1. középhegységeinkben valamely gyeptársulás
2. kialakulása felé halad a regresszív szukcesszió
3. a szukcesszió során stabilabb társulássá alakul tovább
4. biomassza-produkciója nagyobb, mint a megelőző társulásoké

5. Az allelopátia
1. a másik populáció közvetlen, kémiai úton történő gátlása
2. főleg nedves éghajlatú területeken terjedt el
3. jellemző például az eukaliptuszokra és a diófára
4. a parazitizmus speciális esete

6. A biocönózis:
1. szupraindividuális szerveződési szint
2. fajösszetétele mindig jellemző
3. meghatározott kapcsolatrendszerben együtt élő populációkból áll
4. különböző ökológiai környezetekben is ismétlődhet

7. A szukcesszió:
1. a társulások időbeli egymás után következése adott helyen
2. bekövetkezhet a társuláson belüli folyamatok hatására
3. bekövetkezhet az ökológiai tényezők változása hatására
4. közben általában a K-stratégisták aránya nő

8. Az indikátor szervezetek ...
1. egyedszáma, megoszlása valamely környezeti tényezőt jelez
2. közül a zuzmók pozitív indikátorokként a levegő kén-dioxid-szennyezettségét jelzik
3. toleranciatartományuk függvényében csekély vagy széles környezetváltozást indikálnak
4. viselkedése mindig egy meghatározott környezeti tényezőre utal

9. A C4-es típusú fotoszintézisre jellemző:
1. vízhiányos időszakban is biztosítja a szervesanyag-szintézist
2. a  CO2 primer megkötése a levelek külső mezofillumsejtjeiben, a szénhidrátszintézis pedig a nyalábhüvely sejtjeiben megy végbe
3. a párologtatás szünetelése mellett lehetséges a  CO2 megkötése
4. lényegileg a C3-as növények fénylégzésével megegyező folyamat

10. Miben tér el az árnyéknövények testfelépítése a fénynövényekétől?
1. a kloroplasztiszok gránumozottsága kisebb mértékű
2. vékonyabb a levelek oszlopos parenchimája
3. a kloroplasztiszok átlagos sejtenkénti száma kisebb
4. a kloroplasztiszok nagyobbak

11. A vízi biomok...
1. a klímaöveknek megfelelően alakulnak ki
2. kialakulásában a sótartalom alapvető szerepet játszik
3. közé tartoznak az orobiomok
4. hasonló társulásokat foglalnak magukba

12. A levegő  CO2-koncentrációjának emelkedése fokozza a fotoszintézist ...
1. erős megvilágítás mellett
2. a C4-es növényekben
3. a C3-as növényekben
4. a szövetek fagyáspontja alatti hőmérsékleten

13. Az üvegházhatás ...
1. létrejöttében a levegő  CO2- és vízgőztartalmának van a legnagyobb jelentősége
2. lényegesen csökkenti a felszín hőmérséklet-ingadozásait
3. emeli a földfelszín átlagos hőmérsékletét
4. lényegében hővezetés révén valósul meg

14. Limitáló tényező ...
1. a levegő nitrogéntartalma
2. a szárazföldi növények számára a levegő oxigéntartalma
3. a hínárnövények számára természetes élőhelyükön a víz
4. a növények számára általában a levegő  CO2-koncentrációja

15. A poikilohidratúrás növények...
1. vízvisszatartó képessége nagy
2. közé tartoznak a zuzmók
3. regenerációs képessége csekély
4. változó vízállapotúak

16. Mely rétegek jellemzőek egy csapadékszegény terület talajprofiljára?
1. nyershumuszréteg
2. felhalmozódási szint
3. alapkőzet
4. kilúgzási réteg

17. Mi jellemző a podzolosodásra?
1. a felső talajszintekben az agyagásványok hidrolizálnak
2. az agyagszétesés porszerű termékei visszamaradnak a talaj fölső, kilúgzási szintjében
3. csapadékos klímájú területeken jelentős
4. főképp meleg éghajlaton gyakori

Négyféle asszociáció: két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell megállapítani. A megállapítások vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak.
A. K-stratégia
B. r-stratégia
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

18. a pionírtársulások populációit jellemzi
19. a szelekciós típusok határesete
20. magában foglalja a populáció biológiai potenciáljának csillapítását
21. alacsony születési és halálozási arány jellemzi
22. sokszoros egyedszám-ingadozások jellemzik
23. biológiai jelentősége a populáció fennmaradásának biztosítása
24. az állandó, stabil környezetet az ilyen típusú populációk uralják
25. energiafelhasználása viszonylag nagy
26. a fajra jellemzően érvényesülése mindig kizárólagos
27. jellemző mechanizmusa az ivartalan szaporodás

A. rövidnappalos növények
B. hosszúnappalos növények
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

28. trópusi-szubtrópusi területekről származnak
29. folyamatos megvilágítás mellett nem növekednek
30. közéjük tartozik a saláta
31. naponta mintegy 12 órás sötét periódus esetén virágoznak
32.  a megvilágítás hossza iránt közömbösek

Megoldások [1920][1920]
1. A
2. C
3. B
4. D
5. B
6. A
7. E
8. B
9. A
10. E
11. C
12. B
13. A
14. D
15. C
16. B
17. A
18. B
19. C
20. C
21. A
22. B
23. C
24. A
25. B
26. D
27. B
28. A
29. D
30. B
31. A
32. D