Ugrás a tartalomhoz

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

dr. Horváth József - dr. Gáborjányi Richard

Mezőgazda Kiadó

1. fejezet - Előszó

1. fejezet - Előszó

A Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek c. egyetemi tan- és kézikönyv megírását az tette szükségessé, hogy a Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának (Keszthely) Növényvédelmi Intézete elnyerte az Országos Akkreditációs Bizottsághoz benyújtott pályázatát „Növényvirológiai Iskola” (Ph.D.-képzés) megteremtésére. Tekintettel arra, hogy magyar nyelvű vírusmódszertani kiadvány – eltekintve a korábbi években megjelent növényvirológiai könyvekben és folyóiratokban közzétett szűkebb körű ismeretektől – nem áll korszerű formában rendelkezésre a Ph.D. hallgatók számára, ezért nélkülözhetetlennek tartottuk ennek a könyvnek a kiadását. Úgy gondoljuk, hogy Ph.D. hallgatóinkon kívül az agrármérnök, az agrárkémikus agrármérnök, a növényvédelmi szakmérnök és a növényorvosi szak hallgatóinak régi kívánsága teljesül azzal, hogy a Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek c. tankönyv megjelenik. Reméljük, hogy ezt a könyvet nemcsak az agráregyetemi és főiskolai képzésben, hanem a biológusképzésben részt vevő hallgatók is örömmel fogadják.

Az egyetemi tankönyvet „kigondoló” szerkesztők részéről talán merész vállalkozásnak tűnhet, hogy a módszertani könyv megírását nagyobb részben virológus Ph.D. hallgatóinkra bíztuk. Ezzel azt kívántuk elérni, hogy saját tudományterületük témáiban minél jobban elmélyedjenek, megismerjék a legalapvetőbb módszereket, és azokat úgy írják meg, ahogyan megálmodták egy hazai, „még nem létező” tankönyvben. Az egyes fejezetek végén megtalálható Irodalom az ismeretek szélesebb körű elsajátításában kí-ván segítséget nyújtani.

A szerkesztők és a szerzők köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik a könyv kéziratának elkészülte során hasznos észrevételeket tettek. A kézirat előkészítésében, szerkesztésében nyújtott technikai segítségért hálás köszönetünket fejezzük ki Hun Lajosné, Ihász Zoltánné és Molnár Katalin munkatársainknak. Messzemenő köszönetünket fejezzük ki Balázs Ervin, Barna Balázs, Király Zoltán és Klement Zoltán professzor uraknak azért, hogy a Pannon Agrártudományi Egyetem Virológiai Doktori Iskola munkájában közreműködtek és segítették a virológus doktorjelöltek tudományos tevékenységét és e tankönyvben való közreműködését. Köszönetet mondunk azoknak a hazai és külföldi kollégáinknak és kiadóknak, akik eredeti és már megjelent értékes ábráikat rendelkezésünkre bocsátották. Nem utolsó sorban köszönetettel tartozunk a könyv lektorainak, akik észrevételeikkel és tanácsaikkal gazdagították a könyvet. Köszönet illeti a Mezőgazda Kiadót és minden pártfogó támogatót, hogy e könyv megjelentetését elősegítették.

A Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek c. egyetemi tankönyvet azzal a gondolattal bocsátjuk útjára, hogy felhívjuk vele a figyelmet a rohamosan fejlődő növényvirológia fontosságára és elősegítjük az egyetemi hallgatóknak és a Doktori Iskola Ph.D. hallgatóinak munkáját, ismereteik gyarapodását, továbbá a tudományba vetett hitük megőrzését és továbbadását.

Keszthely–Budapest, 1998 novemberében

Horváth József

Gáborjányi Richard

intézetigazgató egyetemi tanár,

egyetemi magántanár,

az MTA lev. tagja

az MTA doktora

Pannon Agrártudományi Egyetem

Magyar Tudományos Akadémia

Növényvédelmi Intézet,

Növényvédelmi Kutatóintézete,

Keszthely

Budapest