Ugrás a tartalomhoz

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

dr. Horváth József - dr. Gáborjányi Richard

Mezőgazda Kiadó

6. fejezet - A növényvirológiában használt fontosabb növények kódjai

6. fejezet - A növényvirológiában használt fontosabb növények kódjai

Néhány évvel korábban javaslatot tettünk a növényvirológiában használt diagnosztikai, propagatív, általános próbanövények (assay host), lokális gazdanövények (local assay host) és szisztemikus gazdanövények (systemic assay host), valamint a nem gazdanövények (non-hosts) kódjaira vonatkozóan (Horváth, 1993a, b, c). A kódrendszert az Amerikai és Japán Gyomnövénykutató Társaság (Weed Science Society of America, WSSA, Weed Science Society of Japan, WSSJ) javasolt komputerkódjainak adaptálásával és kiterjesztésével készítettük el. Tekintettel arra, hogy ezek a komputerkódok nem terjedtek ki a növényfajták és hibridek neveire, valamint a gazdanövények legfontosabb tulajdonságaira (diagnosztikai, propagatív és assay-növények) – holott ezeknek a növényvirológiában igen nagy a jelentőségük –, ezekre vonatkozóan is javaslatot tettünk.

A növények kódja öt betűből áll. Az első három betű a növény nemzetségnevét (LAC = Lactuca), az utolsó két betű pedig a fajnevet (SA = sativa) fejezi ki; Lactuca sativa = LACSA. Ha a fajnév nincs megjelölve, akkor az ismeretlen fajnév jelölésére az SS kódot kell használni (pl. Lactuca species = LACSS).

A növényfajták és -hibridek nevének rövidítésére olyan három betűt javasolunk, amely a szó, ill. a szavak összetételében a legkönnyebben kiejthető, és amelyet kötőjellel elválasztva adunk meg. A saláta (Lactuca sativa = LACSA) Valmaine fajta (VAL) kódja a következő: LACSA-VAL.

A növények családi hovatartozására – amelynek ismerete nagyon fontos a virológiában – hárombetűs kódot ajánlunk, amelyet kötőjel választ el a faj, ill. a fajta vagy hibrid nevétől: Compositae család = COM. Az említett példa alapján a családba tartozó Lactuca sativa Valmaine fajta kódja a következő: LACSA-VAL-COM (Horváth, 1993c).

A gazdanövények a virológiában lényeges tulajdonságaik alapján öt csoportba sorolhatók: (1) általános próba- (assay-) növények, (2) lokális próbanövények, (3) szisztemikus próbanövények, (4) diagnosztikai növények, (5) propagatív növények. A gazdanövényeknek eme tulajdonságai igen fontosak, ezért a fenti tulajdonságok kódjaira a következő 2–4 betűs kódot javasoljuk: AH = általános próbanövény, AHL = lokális próbanövény, AHLS = lokális és szisztemikus próbanövény, AHL(S) = lokális próbanövény, de egyes vírustörzsekre szisztemikus is, AHS = szisztemikus próbanövény, DH = diagnosztikai gazda, PH = propagatív gazda (Horváth, 1993c).

A fentiek alapján a növényvirológiában előforduló fontosabb növények kódrendszerét a 7. táblázatban közöljük.

7. táblázat - A növényvirológiában használt fontosabb kísérleti növények kódjai1

A növény latin neve

Növénykód

Fajta- vagy hibridkód

Családkód2

Gazdatulajdonság

kódja3

Ammi majus

AMINA

UMB

DH, PH

Beta vulgaris cv. Monobusch

BEAVA

MOB

CHE

PH

Brassica campestris cv. Just Right

BRSCA

JTR

CRU

PH

Chenopodium quinoa

CHEQU

CHE

AHL, AHS

Cucumis melo

CUMME

CUC

DH, PH

C. sativus cv. Delicatess

CUMSA

DEL

CUC

DH, PH

Datura metel

DATME

SOL

DH, PH

D. stramonium

DATST

SOL

AHL

Gomphrena globosa

GOMGL

AMA

DH, PH, AHL

Lactuca sativa cv. Valmaire

LACSA

VAL

COM

DH, PH

Lycium spp.

LYUSS

SOL

AHL, DH

Lycopersicon esculentum

LYPES

SOL

PH

Nicotiana benthamiana

NIOBE

SOL

DH, PH

N. clevelandii

NIOCL

SOL

DH, PH

N. glutinosa

NIOGT

SOL

AHL, DH, PH

N. tabacum cv. Samsun

NIOTA

SAM

SOL

DH, PH

N. tabacum cv. White Burley

NIOTA

WHB

SOL

DH, PH

N. tabacum cv. Xanthi-nc

NIOTA

XNC

SOL

AHL, DH, PH

Petunia hybrida

PEUHY

SOL

DH, PH

Phaseolus vulgaris cv. Pinto

PHSVX

PIN

LEG

AHL, DH, PH

P. vulgaris cv. Red Kidney

PHSVX

RKY

LEG

DH, PH

Physalis floridana

PHYFL

SOL

DH, PH

Pisum sativum

PIBSA

LEG

DH, PH

Solanum demissum x S. tuberosum ‘A6’

SOLHY

TUA

SOL

AH. AHL, DH

Tetragonia expansa

TEATE

AIZ

DH, PH

Tropaeolum majus

TOPMA

TRP

PH

Vigna sinensis

VIGSI

LEG

DH, PH

Zinnia elegans

ZITEL

COM

PH


1 Részletesebb adatok találhatók Horváth (1993a, b) munkáiban.

2 AIZ, Aizoaceae; AMA, Amaranthaceae; CHE, Chenopodiacea; COM, Compositae; CRU, Cruciferae; CUC, Cucurbitaceae; LEG, Leguminosae; SOL, Solanaceae; TRP, Tropaeolaceae; UMB, Umbelliferae.

3 AH, kvantitatív vizsgálatokra alkalmas lokális gazda; AHL, lokális gazda; AHS, kvantitatív vizsgálatokra alkalmas szisztemikus gazda; AHLS, lokális és szisztemikus kvantitatív vizsgálatokra alkalmas növény; DH, diagnosztikai célokra alkalmas növény; PH, a vírus felszaporítására alkalmas gazdanövény. A növények eme tulajdonságai gazda–vírus kapcsolatok szerint váltakoznak.