Ugrás a tartalomhoz

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

dr. Horváth József - dr. Gáborjányi Richard

Mezőgazda Kiadó

A vírusok fenntartása tesztnövényeken

A vírusok fenntartása tesztnövényeken

A növényvírusok élő növényen való fenntartásának napjaink virológiai kutatásaiban is nagy jelentősége van. Olyan gazdanövényekre van szükség, amelyek laboratóriumi körülmények között is könnyen felnevelhetők, jól inokulálhatók, és bennük az adott vírus megfelelően replikálódik.

A vírusok fenntartása tesztnövényeken a megfelelő gazdanövény kiválasztásával kezdődik. A tesztnövények magvainak vetése előtt el kell végezni a szükséges magkezelési eljárásokat (koptatás, áztatás, fertőtlenítés, hideg kezelés). A munka ütemezéséhez fontos tudni, hogy a vetést követően mikor kapunk inokulálható állapotban levő növényeket (15. táblázat).

15. táblázat - Vírusok fenntartására alkalmas tesztnövények és azok inokulációjának optimális ideje (Noordam, 1973 után)

Növényfaj

A mag vetésétől

eltelt idő általában

Fejlettségi állapot

Beta vulgaris

5 hét

5 lomblevél

Brassica pekinensis

3–4 hét

5 lomblevél

Celosia argentea

4 hét

6 lomblevél

Chenopodium amaranticolor

2 hónap

6 lomblevél

Chenopodium quinoa

2 hónap

6 lomblevél

Cucumis sativus

10 nap

szikleveles állapot

Datura stramonium

5–8 hét

1–2 lomblevél

Dianthus barbatus

6–7 hét

3 pár lomblevél

Dianthus caryophyllus

6–7 hét

3 pár lomblevél

Gomphrena globosa

10 hét

2–4 pár lomblevél

Lycopersicon esculentum

3–4 hét

2–3 lomblevél

Nicotiana glutinosa

6 hét

3–4 lomblevél

Nicotiana rustica

5 hét

3–4 lomblevél

Nicotiana tabacum cv. Samsun

5 hét

3–4 lomblevél

Petunia hybrida

5 hét

3–4 lomblevél

Phaseolus vulgaris

10 nap

2 primer lomblevél


A növény fejlettségi stádiuma az inokuláció szempontjából rendkívül fontos. A töknek (Cucurbita pepo) pl. a sziklevelét, a babnak (Phaseolus vulgaris) az első két lomblevelét inokuláljuk, mert az idősebb levelek nem fogékonyak a vírusfertőzésre. A Chenopodium amaranticolor kifejlett lomblevelei a legalkalmasabbak e célra.

A tesztnövények fertőzés előtti sötétben tartása általában fokozza azok érzékenységét, s ugyanaz igaz a 36 °C-os vagy annál magasabb hőmérsékletre is. Több gazdanövény szövetnedve általában inhibitort (gátlóanyagot) tartalmaz, amely a vírusátvitelt akadályozza vagy meggátolja. Ezért a vírust tartalmazó növényi nedvet 1:10 arányban vízzel kell hígítani és 0,01 M-os foszfát-pufferrel pH 7-re beállítani. Az inokuláció előtt a növényre karborundumport szórunk, majd a vírust tartalmazó növényi nedvet finoman rádörzsöljük a tesztnövény levelére. Ezt követően az általános növényápolási munkákat (öntözés, árnyékolás, növényvédelem) kell elvégezni a következő passzálásig.

Az egyes vírusok fenntartására más és más tesztnövényeket használnak (16. táblázat). Újabban, a számítógépek használatának általános elterjedésével, előtérbe került a vírusok és víruscsaládok nevének rövidítése mellett a tesztnövények botanikai nevének (nemzetségnév, fajnév, fajtanév) és családnevének rövidítése, ill. annak nemzetközileg is elfogadott használata (Horváth, 1993a, b). Pl.: a Nicotiana tabacum cv. Xanthi fajta jelölését (NIOTA XAN SOL) a következőképpen kell értelmezni: NIO a Nicotiana nemzetség rövidítése, a TA a tabacum fajnévre utal, a XAN a fajta nevét jelenti, a SOL rövidítés pedig a Solanaceae család nevének rövidítése (16. táblázat).

16. táblázat - Néhány vírus fenn tarthatósága gazdanövény ékben

Vírus neve

Gazdanövény és kódja1

Bab közönséges mozaik vírus

(bean common mosaic potyvirus)

Phaseolus vulgáris (PHSVX LÉG),

Nicotiana clevelandit (NIOCL SOL)

Beléndek mozaik vírus

(henbane mosaic potyvirus)

Chenopodium amaranticolor (CHEGI CHE),

Datura stramonium (DATST SOL),

Nicotiana sylvestris (NIOSI SOL),

Nicotiana tabacum cv. Xanthi-nc (NIOTAXAN SOL)

Burgonya M-vírus (potato M carlavirus)

Lycopersicon esculentum (LYPES SOL)

Burgonya S-vírus (potato S carlavirus)

Nicotiana clevelandit (NIOCL SOL)

Burgonya X- vírus (potato üpotexvirus)

Datura stramonium (DAST SOL),

Gomphrena globosa (GOMGL AMA)

Burgonya Y- vírus (potato Y potyvirus)

Nicotiana tabacum cv. Xanthi-nc (NIOTA XAN SOL)

Dohány gyűrűsfoltosság vírus

(tobacco ringspot nepovirus)

Chenopodium amaranticolor (CHEGI CHE),

Nicotiana tabacum cv. Xanthi-nc (NIOTA XAN SOL)

Dohány mozaik vírus

(tobacco mosaic tobamovirus)

Nicotiana sylvestris (NIOSI SOL),

Nicotiana tabacum cv. Samsun (NIOTA SAM SOL)

Karfiol mozaik vírus

(cauliflower mosaic caulimovirus)

Brassica campestris (BRSRA CRU)

Lucerna mozaik vírus

(alfalfa mosaic alfamovirus)

Chenopodium quinoa (CHEQU CHE),

Nicotiana benthamiana (NIOBE SOL),

Nicotiana tabacum cv. Xanthi-nc (NIOTA XAN SOL)

Melandrium sárgafoltosság vírus (Melandrium yellow fleck bromovirus)

Gomphrena globosa (GOMGL AMA),

Melandrium album (MELAL CÁR)

Paradicsom mozaik vírus

(tomato mosaic tobamovirus)

Nicotiana tabacum cv. Samsun (NIOTA SAM SOL)

Retek mozaik vírus

(radish mosaic comovirus)

Brassica campestris (BRARA CRU)

Répa mozaik vírus (beet mosaic potyvirus)

Spinacia oleracea (SPQOL CHE)

Rozsnok mozaik vírus

(brome mosaic bromovirus)

Hordeum vulgare (HORVX GRA)

Tarlórépa sárga mozaik vírus

(turnip yellow mosaic tymovirus)

Chenopodium amaranticolor (CHEGI CHE),

Chenopodium quinoa (CHEQU CHE),

Brassica rapa (BRSRA CRU)

Uborka mozaik vírus

(cucumber mosaic cucumovirus)

Nicotiana clevelandit (NIOCL SOL),

Nicotiana megalosiphon (NIOSU SOL)

Zeller mozaik vírus (celery mosaic potyvirus)

Ammi május (ANIMAUMB)


1 Anövények kódja megtalálható Horváth (1993b) dolgozatában.