Ugrás a tartalomhoz

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

dr. Horváth József - dr. Gáborjányi Richard

Mezőgazda Kiadó

Dekorációs módszer

Dekorációs módszer

Az eljárás megegyezik az ISEM-technikával, azzal a különbséggel, hogy a negatív festés előtt az antitestekkel a hártyához adszorbeált virionokat antitest-készítménnyel inkubáljuk. Ez a másodlagos jelölés (dekoráció, „díszítés”) tovább növeli a kimutatás érzékenységét (az ELISA-hoz hasonló mértékben). A virionok élesebben rajzolódnak ki, mivel méretük is növekszik a hozzájuk kötődő antitestek által. Az ELISA-teszttel ellentétben nem kell konjugált antitestet használni, az eredmény közvetlenül értékelhető. Kis mennyiségű hígított antiszérum (5–10 µl) és víruskészítmény (1 µl) elegendő. A szenynyező növényi anyagok és a nem specifikus reakciók nem zavaróak, mivel a virionoktól morfológiailag jól megkülönböztethetőek. Az ELISA-teszttel történő összehasonlításból azonban nem szabad azt a következtetést levonni, hogy ez a módszer teljes mértékben felválthatja az ELISA-módszert, mert például magas költségigénye miatt a dekoráció és általában az elektronmikroszkópos eljárások nem alkalmasak nagyszámú minta feldolgozására. A vírus azonosításán kívül ez az eljárás módot ad az antiszérum titerének megállapítására, a vírusok közötti szerológiai rokonság meghatározására is (Dijkstra és De Jager, 1998).

A dekorációs módszer lépései

  1. Az antiszérum, ill. antitest hígítása, a mindenkori antiszérum titerértékétől függően 1:1000 vagy 1:5000-szeresére, 0,1 M pH 7,0 foszfát-pufferrel.

  2. Hártyázott rács inkubálása az antiszérumot tartalmazó oldatban 5 percig, 37 °C-on.

  3. Mosás desztillált vízzel vagy foszfát-pufferrel.

  4. Inkubáció a víruspreparátummal 15 percig szobahőmérsékleten vagy 37 °C-on.

  5. Mosás desztillált vízzel vagy foszfát-pufferrel.

  6. Az antiszérumot 1:10 vagy 1:100 hígításban használjuk. Inkubáció 15 percig szobahőmérsékleten.

  7. A grid mosása desztillált vízzel vagy foszfát-pufferrel.

  8. Negatív festés.