Ugrás a tartalomhoz

Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek

dr. Horváth József - dr. Gáborjányi Richard

Mezőgazda Kiadó

Karantén és veszélyes vírusok, vírusszerű organizmusok és viroidok Európában

Karantén és veszélyes vírusok, vírusszerű organizmusok és viroidok Európában

A „karantén károsító” a nemzetközileg elfogadott „Növényegészségügyi terminusok szótára” szerint olyan károsító, amelynek potenciális gazdasági jelentősége van azon a területen, ahol eddig még nem fordult elő, vagy ha elő is fordul, széles körben még nem terjedt el, és hivatalos ellenőrzés alatt van. A károsító magában foglalja a faj, törzs, biotípus fogalmát is. Az Európai és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet (EPPO, European and Mediterranean Plant Protection Organization) a karantén károsítókat két csoportba sorolja: 1. azok a károsítók, amelyek nem fordulnak elő az EPPO-régióban; ezek az A1 csoportba tartoznak, és 2. azok a károsítók, amelyek az EPPO-régió néhány területén előfordulnak; ezek az A2 csoportba tartoznak. Az EPPO-régió tagállamai kötelesek minden intézkedést megtenni az A1 csoportba tartozó károsítókkal szemben, míg az A2 csoportba tartozó károsítókkal szembeni eljárásokat szabadon megválaszthatja. A követelmények igen szigorúak az ún. „egzotikus”, A1 csoportba tartozó károsítókkal szemben. Ez a specifikus és „károsítócentrikus” szemlélet az EPPO központi koncepciója.

Az Európai Unió (EU) tizenöt tagállama mind aktív tagja az EPPO-nak. Az EU Növényegészségügyi Direktívái (EU Plant Health Directive) (lásd Függelék előző fejezete) igen kis mértékben eltérnek az EPPO követelményeitől, de alapvető kérdésekben megegyeznek. Az EPPO-tagállamok szoros kapcsolatban vannak az EPPO titkárságával az A1 és A2 károsítók adatlapjainak összeállításában. Ezek az információk a szervezet folyóiratában (Bulletin OEPP/EPPO Bulletin) jelennek meg, amelyek többnyire az alábbi adatokat tartalmazzák: károsító neve, fő gazda, földrajzi elterjedés, biológia, gazdasági jelentőség, belépés módja, identifikálás, egészségügyi vizsgálat, irodalom. A tudományos publikációkat többnyire színes ábrák egészítik ki.

Az EU, az EPPO, a CABI, a Nemzetközi Entomológiai Intézet, a Nemzetközi Mikológiai Intézet és a Nemzetközi Parazitológiai Intézet nemrég összeállította és közzétette a „Quarantine Pests for Europe” (Európa Karantén Károsítói) c. könyvet (Smith et al., 1997), amely a legújabb adatokat tartalmazza a karantén rovarokra, atkákra, fonálférgekre, gombákra, baktériumokra, vírusokra, vírusszerű organizmusokra, viroidokra és parazita növényekre vonatkozóan. A jelen fejezetben a vírusokra, vírusszerű organizmusokra és viroidokra – mint karantén károsítókra – vonatkozóan közöljük az aktuális adatokat (38. táblázat).

38. táblázat - Európai karantén károsítók (vírusok, vírusszerű kórokozók és viroidok) az EPPO-régióban (Smith et al., 1997 után)

A károsító neve

Előfordulása a régióban2

Magyar név

Angol név1

Alma mozaik vírus

Apple mosaic ilarvirus*

A2

Arabis mozaik vírus

Arabis mosaic nepovirus

A2

Arracacha B-vírus

Arracacha B ? nepovirus**

A1

Árpa csíkos mozaik vírus

Barley stripe mosaic hordeivirus

A2

Bab aranysárga mozaik vírus

Bean golden mosaic begomovirus

A1

Répa levélcsúcs fodrosodás vírus

Beet curly top curtovirus

A2

Répa levélgöndörödés vírus

Beet leaf curl ? rhabdovirus

A2

Répa nekrotikus sárgaerűség vírus

Beet necrotic yellow vein benyvirus

A2

Fekete málna látens vírus

Black raspberry latent ilarvirus

A2

Áfonya levélfoltosság vírus

Blueberry leaf mottle nepovirus

A2

Cseresznye levélsodródás vírus

Cherry leafroll nepovirus*

A2

Cseresznye aprógyümölcsűség vírus

Cherry little cherry virus

A1

Cseresznye nekrotikus rozsdaszínű foltosság betegség

Cherry necrotic rusty mottle disease

A2

Cseresznye érdeslevelűség vírus

Cherry rasp leaf nepovirus

A1

Krizantém törpülés viroid

Chrysanthemum stunt viroid

A2

Citrus sárgulás betegség

Citrus blight disease

A1

Citrus leprózis vírus

Citrus leprosis ? rhabdovirus

A1

Citrus mozaik vírus

Citrus mosaic badnavirus

A1

Citrus gyűrűsfoltosság vírus

Citrus ringspot virus

A1

Citrus rongyoslevelűség vírus

Citrus tatter leaf capillovirus

A1

Citrus tristeza vírus

Citrus tristeza closterovirus

A2

Citrus ér-enációs vírus

Citrus vein enation virus

A2

Kókuszdió cadang-cadang viroid

Coconut cadang-cadang viroid

A1

Tehénborsó enyhe foltosság vírus

Cowpea mild mottle carlavirus

A1

Euphorbia mozaik vírus

Euphorbia mosaic bigeminivirus

A1

Saláta fertőző sárgaság vírus

Lettuce infectious yellows crinivirus

A1

Őszibarack látens mozaik viroid

Peach latent mosaic viroid***

A1

Őszibarack rozettás mozaik vírus

Peach rosette mosaic nepovirus

A1

Szilva (amerikai) vonalas mintázottság vírus

Plum (American) line pattern ilarvirus

A1

Szilva himlő vírus

Plum pox potyvirus

A2

Burgonya andeszi látens vírus

Potato Andean latent tymovirus

A1

Burgonya fekete gyűrűsfoltosság vírus

Potato black ringspot nepovirus

A1

Burgonya andeszi foltosság vírus

Potato Andean mottle comovirus

A1

Burgonya orsósgumójúság viroid

Potato spindle tuber viroid

A2

Burgonya T-vírus

Potato T vitivirus

A1

Burgonya sárga törpülés vírus

Potato yellow dwarf nucleorhabdovirus

A1

Burgonya sárgaerűség betegség

Potato yellow vein disease

A1

Burgonya sárgaság vírus

Potato yellowing alfamovirus

A1

Málna levélgöndörödés vírus

Raspberry leaf curl ? luteovirus

A1

Málna gyűrűsfoltosság vírus

Raspberry ringspot nepovirus

A2

Satsuma törpülés vírus

Satsuma dwarf ? nepovirus

A1

Tök levélgöndörödés vírus

Squash leaf curl bigeminivirus

A1

Földieper göndörödés vírus

Strawberry crinkle cytorhabdovirus

A2

Földieper látens C-vírus

Strawberry latent C ? rhabdovirus

A1

Földieper látens gyűrűsfoltosság vírus

Strawberry latent ringspot nepovirus

A2

Földieper enyhe sárga levélszélűség vírus

Strawberry mild yellow edge disease

associated ? potexvirus

A2

Földieper érszalagosodás vírus

Strawberry vein banding ? caulimovirus

A2

Dohány gyűrűsfoltosság vírus

Tobacco rinsgpot nepovirus

A2

Paradicsom fekete gyűrűs vírus

Tomato black ring nepovirus

A2

Paradicsom foltosság vírus

Tomato mottle bigeminivirus

A1

Paradicsom gyűrűsfoltosság vírus

Tomato ringspot nepovirus

A2

Paradicsom bronzfoltosság vírus

Tomato spotted wilt tospovirus

A2

Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus

Tomato yellow leaf curl bigeminivirus

A2


1 * = Rubus növényen; ** = Oca-törzs; *** = Az EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization = Európai és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet) karanténlistára vett egy új károsítót [őszibarack látens mozaik viroid (peach latent mosaic viroid, PLMVd)], amely Olaszországban 20–50%-os előfordulást és súlyos károkat okoz őszibarackon, nektarinon, szilván, sárgabarackon és cseresznyén (Barba és Faccioli, 1998).

2 A1 = A károkozó (vírus) nem fordul elő az EPPO-régióban (European and Mediterranean Plant Protection Organization = Európai és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet); A2 = A károkozó előfordul az EPPO-régió bizonyos területein.