Ugrás a tartalomhoz

Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, Sziray József

Panem Kiadó

7. fejezet - 5.UNIX

7. fejezet - 5.UNIX

5.1. Bevezetés

A UNIX operációs rendszer 1999-ben ünnepli a 30. születésnapját. Ezalatt a 30 év alatt hardverplatformok tucatjaira implementálták, cégek, egyetemek, kutatóintézetek számtalan változatát fejlesztették ki. Mivel a UNIX az egyik legrégebb óta használt operációs rendszer, a fejlesztői közösség annak fejlesztése, implementálása során rengeteg tapasztalattal gazdagodott. Másrészt a fejlesztés különböző lépései viszonylag jól dokumentáltak. Ez a két tényező kiváltképp alkalmassá teszi a UNIX-ot, hogy egy, az operációs rendszereket feldolgozó könyvben esettanulmányként szolgáljon az operációs rendszerek általános elveinek és algoritmusainak demonstrálására.

Ebben a fejezetben áttekintjük, hogy az operációs rendszerek építőköveit hogyan valósították meg a UNIX operációs rendszerben. Célunk, hogy egy konkrét implementáción keresztül megmutassuk az elvek megvalósulását, felhívva az olvasó figyelmét a fejlesztés során felmerülő problémákra és azok orvoslási lehetőségeire. Nem a UNIX pillanatnyilag ismert legfrissebb implementációinak pontos ismertetésére törekszünk (ehhez az érdeklődő olvasó bőséges irodalmat talál az irodalomjegyzékben), hanem, mint azt a könyv címe is mutatja, mérnöki szemlélettel elemezzük az egyes funkciók megvalósítását, annak nehézségeit, illetve azt a gondolatmenetet, ahogyan a fejlesztők eljutottak a mai rendszerekig. A jelen könyv terjedelme nem engedi meg az összes funkció részletes ismertetését, így didaktikai okokból úgy döntöttünk, hogy egyrészt kiemeljük a legfontosabb funkciókat, másrészt elsősorban az elveket szépen és egyszerűen bemutató implementációt írunk le (nem feltétlenül a legfrissebb implementációt), rámutatunk az ezen implementációk által megvalósított elvekre, kiemelve erényeiket, azonban nem hallgatjuk el az adott implementáció hiányosságait sem. A hiányosságok leírásakor utalunk azok orvoslásának mai megközelítéseire.

Mielőtt rátérnénk a UNIX operációs rendszer belső szerkezetének az ismertetésére, hasznos lehet röviden áttekinteni a UNIX történetét és fejlődését.