Ugrás a tartalomhoz

Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, Sziray József

Panem Kiadó

7.6. Windows NT operációs rendszer

7.6. Windows NT operációs rendszer

1. Melyik az az alrendszere az NT-nek, ami nélkül nem tud futni?

2. Ismertesse az NT objektumainak általános jellemzőit?

3. Sorolja fel az NT hardverfüggő rétegeit!

4. Mi volt a fő oka annak, hogy a 4.0-s NT-ben a képernyőkezelő és grafikus funkciókat megvalósító rendszerkomponensek kernel módba kerültek?

5. Mi az NTDLL.DLL fő funkciója és milyen műveleteket hajt végre?

6. Nevezzen meg egy kliens–szerver-modell alapján működő komponenst az NT-ben.

7. Mi a fő különbség egy Win32-es alkalmazás és egy szolgáltatást megvelósító folyamat futása között az NT-ben?

8. Milyen operációs rendszer megvalósítási ideológiát tükröz az NT felépítése?

9. Sorolja fel az NT Executive rétegének fő funkcióit?

10. Mondjon legalább három példát arra, hogy milyen többletszolgáltatást érhet el egy Win32-es programozói interface-t (felületet) használó alkalmazás egy POSIX-es alkalmazáshoz képest?

11. Miért van két változata a string paramétert is használó a WIN32-es API hívásoknak?

12. Miért kerültek a Win32-es alrendszer egyes részei (például ablakkezelés) kernel módban megvalósításra?

13. Melyik az a tulajdonsága a Windows 95/98-nak, amit az NT-s rendszerek sohasem fognak megvalósítani?

14. Milyen előnyei vannak a UNICODE használatának?

15. Ismertesse a NT alrendszereinek szerepét! Hogyan működnek együtt az alrendszerek a hozzájuk tartozó alkalmazásokkal? Példaként ismertesse, hogy egy Win32 API-ban definiált hívás az NT mely komponensében lehet megvalósítva?

16. Mutassa be részletesen az NT felépítését! Milyen szerepe és funkciója van a rendszerben a Kernel és a HAL (Hardware Abstraction Layer) rétegeknek?

17. Sorolja fel, milyen interface-eket ismer az NT-ben! Részletesen ismertesse az egyes interface-ek szerepét és a köztük lévő különbségeket!

18. Ismertesse, hogy milyen szolgáltatásokat és rendszer folyamatokat ismer az NT-ben és mi az egyes részek funkciója! Milyen operációs rendszer felépítési elvet tükröz az NT ezen részeinek megvalósítása? Rajzolja fel, hogy hogyan épül fel az NT szolgáltatásokat és rendszer folyamatokat megvalósító része!

19. Mit jelent az NT file rendszerének (NTFS) megvalósításakor használt „Mindent vagy semmit” elv?

20. Mi a különbség egy file attribútum rezidens és nem rezidens tárolása között az NT-ben?

21. Ismertesse az NT file rendszere elé állított legfontosabb tervezési követelményeket! Részletesen ismertesse, hogyan kerültek megvalósításra az egyes követelmények!

22. Mutassa be, hogy az NT hogyan tárolja az file-okat, illetve a könyvtárakat a lemezen! Definiálja az NTFS metadata és a Master File Table fogalmát! Rajzolja fel, hogy hogyan tárolja az NT az adatokat a file record-ban!

23. Sorolja fel az NT memória kezelésének legfontosabb jelemzőit!

24. Hogyan történik a memória foglalása az NT-ben?

25. Hogyan valósítja meg az NT az memóriaterületek osztott elérését?

26. Milyen szinteken történik a memóriavédelem implementálása az NT-ben?

27. Mi a különbség egy file attribútum rezidens és nem rezidens tárolása között az NT-ben?

28. Hogyan optimalizálja a copy-on-write módszer a memóriahasználatot?

29. Hogyan kezeli a memórialapokat az NT?

30. Milyen a folyamatok logikai címterének a felépítése az NT-ben?

31. Adja meg az NT által használt logikai cím felépítését!

32. Milyen adatszerkezeteket használ a logikai-fizikai címtranszformáció során az NT x86-os processzorok esetén?

33. Milyen biztonsági szolgáltatásokat nyújt az NT?

34. Sorolja fel az NT biztonsági alrendszerének részeit!

35. Ismertesse, hogyan történik az objektumok védelme az NT-ben?

36. Ismertesse a logon menetét az NT-ben!

37. Hogyan kezeli az NT az interruptokat? Adjon példát, milyen interruptokat kezel a rendszer x86-os processzor esetén!

38. Ismertesse a trap kezelő működését!

39. Mutassa be az NT objektumkezelésének alapjait!

40. Milyen szinkronizációs lehetőséget kínál az NT a folyamatok számára?

41. Hogyan történik a kernel és az executive réteg folyamatainak szinkronizálása?

42. Mi a lokális eljáráshívás (Local Procedure Call) szolgáltatás működésének lényege, és az NT mely részei használnak LPC-t?

43. Milyen típusai léteznek az LPC-hívásoknak?

44. Ismertesse az NT folyamatmodelljét!

45. Milyen adatstruktúrákat használ az NT a folyamatok leírásásra?

46. Mutassa be, hogyan történik a folyamatok létrehozása az NT-ben!

47. Milyen adatstruktúrákat használ az NT a szálak leírásásra?

48. Ismertesse egy szál létrehozásának lépéseit az NT-ben!

49. Milyen elvek alapján történik a szálak ütemezése az NT-ben?

50. Mit nevezünk kvantum-nak, és mi alapján számolja ki az NT a kvantum hosszát?

51. Milyen prioritási szintek vannak az NT-ben?

52. Mutassa be a szálak állapotátmenet diagrammját!

53. Mit nevezünk processzor affinitásnak, és mi a szerepe ütyemezéskor?

54. Hogyan választja ki az NT egy szál ütemezésekor, hogy melyik processzoron fog futni?