Ugrás a tartalomhoz

Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, Sziray József

Panem Kiadó

E, É

E, É

effektív azonosító 289

egyidejűség (randevú) 69, 82

egyirányú pásztázó algoritmus (c-scan) 204

egypartíciós rendszer 163

egyszeres indirekt blokk 329

egyszerű ütemezési algoritmusok

– legrégebben várakozó (FCFS, first come first served) 150

– körbeforgó (RR, round robin) 150

egyszintű megszakítási rendszer 131

éhezés 99, 100

electronic signature lásd: elektronikus aláírás

elektronikus aláírás (electronic signature) 127

elektronikus diszk 109

elérési lista lásd: access control list, ACL

elérési mátrix 120, 122

elérési token lásd: access token

elfordulási idő (latency time) 202

elhelyezkedés-függetlenség (location independence) 244

eljáráshívás 262

elnevezés 245

elnevezett csővezeték 313

előrelapozás (prepaging) 185

előretekintő lapozás (anticipatory paging) 178, 352

eloszott

– számítási modell 251

– fájlkezelési stratégia (consistency semantics) 249

– fájlrendszer 243–244, 246

– kölcsönös kizárás 265

– koordináció 265

– óra 259

– rendszer 27, 28, 213, 228–230, 235–236, 238, 258

– szoftver 228

előtérben futó csoport 311

első megfelelő algoritmus (first fit) 165

elsődleges időszolgáltató 262

e-mail 127, 227

encryption lásd: kódolás

EPROCESS lásd: folyamatblokk

érkezési sorrend szerinti (FIFO) ütemezés 77

erőforrás

– kihasználás 138

– menedzser 230

– -foglalási gráf 86, 98

– -gazdálkodás 65, 137

erőforráskiosztás 137

– -megosztás 229

érvényességi bit 354

esemény 75, 76

események sorrendezése 257

eseménynaplózó lásd: event logger

esményvezérelt rendszer 131

ETHREAD lásd: szálblokk

étkező filozófusok problémája 102

event logger 399

exception lásd: kivétel

executive 397

executive objektum 405

exit utasítás 65

exokernel 46

external fragmentation lásd: külső tördelődés