Ugrás a tartalomhoz

Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben

Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, Sziray József

Panem Kiadó

P

P

P művelet 75–76

paging lásd: lapszervezés

Parallel Virtual Machine lásd: PVM

parancsértelmező (shell) 44, 52–53, 222–224, 227

parbegin-parend utasítások 106

párhuzamos (parallel) rendszerek 28, 46

párhuzamos végrehajtás 104–106

partíció (partition) 162

pásztázó algoritmus (scan) 203

PCB, process control block lásd: folyamat leíró

perifériafüggetlen programozás lásd: készülékfüggetlen programozás

perifériás művelet 132

pfdata 353

pipe lásd: csővezeték

Plug and Play 57, 393

polling lásd: programozott lekérdezés

port 235, 252

POSIX szabvány 36, 304, 374, 390, 399, 404, 429, 436

postaláda 77–79, 81, 118

pozíciófüggetlen kód (PIC, position independent code) 159

PRAM-modell 66–67, 69–70, 72–75, 92, 109

precedencia 69, 75–76, 82

precedenciagráf 105–106

preemptív ütemezés 142, 147

prioritás (priority) 151, 412, 414

prioritásos ütemezés 77, 293

prioritásos ütemezési algoritmusok

– legrövidebb löketidejű (SJF, shortest job first) 151–152

– legrövidebb hátralevő idejű (SRTF, shortest remaining time first) 151–152

– legjobb válaszarány (HRR, highest response ratio) 151–152

privilegizált utasítás 45, 55

proc struktúra 290

processzgráf 65

processzor

– -affinitás 412, 416–417

– állományrendszer 344

– -löket (CPU-burst) 138–139

– pool modell 240

program címeinek kötése 157

programozói

– felület lásd: programozói interfész

– interfész (API) 392, 400

programozott lekérdezés (polling) 115, 116

protokoll 70, 103, 214, 253

proxy 213, 252

puffer (buffer) 23, 56, 82, 100–101

PVM (Parallel Virtual Machine) 107